Thursday, March 20, 2014

De Waarheid Verbergen is Makkelijk maar de Tijd zal Alles Onthullen.

De Waarheid Verbergen is Makkelijk maar de Tijd zal Alles Onthullen.De Waarheid Verbergen is Makkelijk maar de Tijd zal Alles Onthullen
Vele dingen in het leven zijn
raadselachtig maar 3 dingen in het leven kunnen we niet blijvend
verduisteren dat is de zon, de maan en de waarheid.

Sommigen kunnen hun eigen anders voordoen dan dat hun karakter in
werkelijkheid is en dan zullen we meegaand zijn en in hun geloven.

Maar naar een bepaalde tijdsduur komt de echtheid te voorschijn en word
hun werkelijke karakter ontmaskert vanaf dat moment is er argwaan en
wantrouwen.

Onze gedachten zijn op dat moment in een twee strijd en kunnen het nog
niet helemaal goed bevatten, want dat was nooit in ons denkbeeld
voorgekomen.

We dachten dat we wel voldoende mensen kennis hadden om iemand naar
waarde in te schatten maar dat bleek een grote vergissing te zijn.

Hoe konden we zo’n vergissing maken in iemand die we zagen als meer dan
een vriend en die ons heeft gebruikt en beetgenomen en nu zijn we een
slachtoffer.

Al de tijd en energie die we aan hun zijn verloren lijkt onbruikbaar te
zijn en we hebben er spijt van met een verdrietig gevoel.

Waarom moest dit ons overkomen, wat hebben we verkeerd gedaan om zo gebruikt en behandeld te worden is het door onze goedheid.

Maar in feite moeten we blij zijn met deze ervaring het heeft ons veel
geleerd over hoe belangrijk het is om eerlijk en openhartig naar anderen
toe te zijn.

Uiteindelijk is de waarheid aan het licht gebracht en voelen wij ons
comfortabel ondanks de bedroefdheid voor wat ons is aangedaan kunnen wij
trots zijn.

Wij hebben het goede voorgehad en respect getoond, het is niet in dank
afgenomen maar de zuiverheid van oprechtheid zal hier zegevieren voor
onszelf.

Er zal altijd verlies geleden worden in zo’n situatie maar het grootste
verlies is voor hen ze verliezen een trouwe en behulpzame relatie die
onvervangbaar is voor de toekomst.

Het liegen en bedriegen zit in hun karakter en zal zich dan ook tot
uitdrukking brengen tegenover anderen het is een kwestie van
tijdsverloop en de authenticiteit zal zich weer herhalen en blootleggen.

De waarheid verbergen is makkelijk maar als de onthulling van het
karakter zich openbaart zal het zichzelf publiceren aan anderen en het
waarheidsgehalte van eerder gesproken woorden geen betekenis of waarde
meer hebben.

Maar maak je geen zorgen, want de tijd zal ons alles vertellen over de waarheid.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen