Wednesday, March 26, 2014

Een Ware Vriend die Begrijpt onze Problemen is het Meest Waardevolle Bezit.

Een Ware Vriend die Begrijpt onze Problemen is het Meest Waardevolle Bezit.Een Ware Vriend die Begrijpt onze Problemen is het Meest Waardevolle Bezit
Een leven zonder vriendschap is als de zee zonder water en dat is onmogelijk.

Geloof, begrip en vertrouwen in elkaar met wederzijds respect zijn de basis principes van een vriendschap.

Familie kunnen we niet kiezen maar ook bij hun zijn de warme gevoelens
en vriendschapsband heel belangrijk voor een goede blijvende relatie.

Begrip is iets waar het fundament op is gebaseerd in een relatie,
hoeveel respect en gevoelens er ook aanwezig mogen zijn als we elkaar
niet begrijpen zal alles verloren gaan in de loop der tijd.

Als we elkaar begrijpen met hoe en waarom we op een bepaalde manier
praten en dingen doen is er al veel vertrouwen gewonnen in een
gemeenschappelijk verband.

Door elkaar iets te vragen als we het niet begrijpen en te vertellen wat
er op ons hart ligt geven we een ander de kennis wat onze ziel raakt en
kunnen ze daar rekening mee houden.

Bij onbegrip zullen er altijd discussies ontstaan die tot niets zullen
leiden, een goede uitleg zijn we eigenlijk van naturen verplicht
tegenover vrienden om dat te vermijden.

Rekening met elkaar houden en de gevoelens interpeteren is zo’n waardevol iets in een vriendschapsband.

We kunnen talloze vrienden hebben, maar er zijn slechts weinigen van hen
die ons volledig begrijpen en daarom zeer waardevol zijn voor ons.

Degenen die ons begrijpen en steunen en er altijd zullen zijn het maakt niet uit voor hun in welke omstandigheden wij zijn.

Dat zijn degenen die we echt moeten waarderen vanuit ons hart zij tonen de ware vriendschap en zijn bezorgd over een vriend.

Deze personen zijn kostbaar in ons leven en verdienen alle respect voor
de bezorgdheid over anderen met het ware karakter van vriendschap.

We moeten er kennis van nemen dat zulke mensen zeldzaam zijn in ons
leven en beseffen dat als we hun ontmoeten het een waardevol bezit zal
zijn.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen