Friday, March 21, 2014

Gebruik de Kritiek op ons als Motivatie om Harder te Duwen Voor Veranderingen en een Beter Leven.

Gebruik de Kritiek op ons als Motivatie om Harder te Duwen Voor Veranderingen en een Beter Leven.Gebruik de Kritiek op ons als Motivatie om Harder te Duwen Voor Veranderingen en een Beter Leven
In het leven, ongeacht hoeveel goede
daden we ook verrichten, nog steeds zal er kritiek zijn van iemand en
dat is beter te accepteren als heel normaal.
Kritiek is helemaal niet verkeert om te
horen, want als we met intelligentie lezen of luisteren weten we of we
iets goeds of slechts hebben gedaan.
Want iedereen ziet de dingen anders en jaloezie speelt ook een grote rol in ons leven.
Het hangt er allemaal vanaf hoe we
kijken naar die kritiek, we kunnen ervoor kiezen om het te negeren, maar
het beste is om het als motivatie te accepteren om verder te gaan naar
beter.
En door hun positieve of negatieve
kritiek geeft dit ons de kans om alles nog beter te perfectioneren en
daardoor het alleen nog maar beter zal worden door onze aanpassingen.
Wijs man zegt altijd “Resultaten zal hun kritiek doen Zwijgen”
Het is makkelijk om anderen te
bekritiseren of te kleineren maar aan tonende resultaten valt er weinig
op te merken en zal hun kritiek door anderen tenietgedaan worden.
Dus bedank ze voor hun wijze woorden en motivatie om het nog beter te doen als van te voren.
Hun hadden de behoefte om ons te
bekritiseren met een goede of slechte reden maar het was voor ons de
drijfveer om gemotiveerdheid aan te sporen met gemaakte verbeteringen.
Het is een literatuurbeschouwing en zie
kritiek niet als een beoordeling of aanmerking en laat het ons niet
demotiveren maar juist aansporend zijn met een stimulans.
Om motiverende resultaten te tonen die
beslissend en doorslaggevend zijn voor een beter leven, maar vooral
vitaal zijn voor verdere kritiek.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen