Sunday, March 9, 2014

We Moeten Proberen te Zoeken naar de Gelegenheid om Uit een Crisis te Blijven.

We Moeten Proberen te Zoeken naar de Gelegenheid om Uit een Crisis te Blijven.We Moeten Proberen te Zoeken naar de Gelegenheid om Uit een Crisis te Blijven
Een leven zonder problemen is onmogelijk maar veel dingen kunnen we zelf controleren en kiezen om wel of geen risico’s te nemen.

Het is daarom ook bijna onmogelijk om een perfect leven te lijden zonder
geconfronteerd te worden met een recessie, want niemand is perfect.

Wij allemaal komen wel eens in aanraking met de werkelijkheid van het
leven in een noodgeval of crisissituatie waar geen weg meer terug is en
alleen de oplossing telt.

Op dat ogenblik hangt alles allemaal af van hoe we reageren als we ermee
worden geconfronteerd, het beste is om direct te zoeken naar de kansen
voor oplossingen in plaats van te rouwen.

We moeten gewoon altijd positief blijven en niet gestrest gaan doen,
want dat zal niet helpen met een alternatief, gewoon de dingen goed
overzien en de kans van de omstandigheid nemen.

Helaas kunnen we niet alles van te voren zo goed organiseren dat er geen
onverwachte problemen kunnen ontstaan en bij een alarmtoestand moeten
we die dingen nastreven voor een snelle uitweg.

Probeer in ons leven alles zo te coördineren en structureren met een
plan dat bij iedere verandering of noodsituatie er een gelegenheid en
voorziening is met een zo snel mogelijke beëindiging van het probleem.

Niemand wil in een crisis verzeild raken dus neem alle voorzorgsmaatregelingen serieus voordat we ergens aan beginnen.

Zoek naar alle details en gelegenheden wat er verkeerd kan gaan en wat
de arrangementen zijn voor de oplossingen in een crisissituatie.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen