Wednesday, April 30, 2014

Eerlijk zijn Naar Onszelf geeft Ons een Eeuwig Zuivere Geest.

Eerlijk zijn Naar Onszelf geeft Ons een Eeuwig Zuivere Geest.Eerlijk zijn Naar Onszelf geeft Ons een Eeuwig Zuivere Geest
Diegenen die levenskracht hebben en hun
geestesgesteldheid graag zuiver houden met oprechtheid en een
onverbloemd karakter zullen altijd in het reine leven.

Smetteloos kunnen zij iedereen recht in de ogen kijken en hun mening zeggen of commentaar accepteren met een glimlach.

Iedereen maakt fouten in zijn leven en de oprechte persoon zal daar ook
volmondig en welgemeend voor uitkomen en bij ongelijk zijn excuses
aanbieden.

Koppig en standvastig zijn terwijl wij geen gelijk hebben zal ons alleen
maar een onterecht gevoel geven dat door niemand gewaardeerd zal
worden.

Het is een gedachtengang waar we nooit trots op kunnen zijn en zal ons
nooit geen innerlijke rust geven, omdat we altijd onzeker zullen zijn.

Wijzelf zullen ook iemand met een gespeten persoonlijkheid nooit
accepteren in onze vriendenkring en willen alleen maar omgaan met
onvervalste en deugdelijke mensen.

Wees daarom zelf ook temperamentvol met een authentiek gepatenteerd karakter en welgemeend tegenover anderen.

Heb de hersens en intelligentie dat overzichtelijk fatsoenlijk en
rechtvaardigheid altijd zal worden gerespecteerd door iedereen.

Rechtdoorzee zal ons ook de minste problemen geven als we in alles wat
we doen een bescherming incalculeren en die samen strikt opvolgen.

Een betrouwbare gedachtengang zal altijd onze gemoedstoestand rust
geven, omdat onze intenties alleen maar uit zijn op de goedwillige
dingen in het leven.

Gedistingeerd en openhartig zal altijd vriendschappen winnen en
natuurlijk hebben wij en anderen onze standpunten en meningen maar daar
kan altijd over gediscussieerd worden in een vreedzame communicatie met
elkaar.

Iedereen heeft zijn eigen opvattingen over bepaalde dingen en kan daar
over oordelen maar door een faire conversatie kan een uitleg snel de
oplossing geven.

De vitaliteit van de onschuld zal gezindheid en helderheid geven in iedere situatie waar eerlijkheid de overhand heeft.

Trouwhartig en waarheidlievend naar onszelf zal ons de trots met een
eeuwig zuiver geest geven wanneer wij onszelf in een spiegelbeeld zien.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen