Friday, May 23, 2014

Betreuren is Slechts een Verspilling van Onze Gedachten, Laat het Onze Geest niet Beinvloeden.

Betreuren is Slechts een Verspilling van Onze Gedachten, Laat het Onze Geest niet Beinvloeden.Betreuren is Slechts een Verspilling van Onze Gedachten, Laat het Onze Geest niet Beinvloeden
Gedane zaken nemen geen keer, dus een gepaste oplossing en spijtbetuiging moet voldoende zijn om onze gedachten te zuiveren.

Of willen we dat het ons blijft achtervolgen en het altijd in onze
gedachtegang blijft zodat we nooit verlost zullen worden van de fouten
die we gemaakt hebben in het leven.

Iedereen maakt fouten in zijn leven en sommigen doen dit bewust maar als
we ze met onschuldige gedachten maken moeten we er ook niet blijvende
spijt van hebben.

Ons leven gaat verder en het verleden is gepasseerd en zal zeker invloed
op onze toekomst hebben maar het komt niet meer terug of het zal nooit
worden herhaald op de zelfde manier.

Dus we kunnen er van leren en onszelf alleen maar verbeteren door het
bevattingsvermogen te hebben dat we iets verkeerds gedaan hebben wat
anderen heeft benadeeld en gekwetst.

Wij kunnen dan onze innerlijke spijtbetuiging geven en als die dan niet
geaccepteerd word is dit ook geen vriendschappelijke relatie en is er
weinig genegenheid om onze gewetenswroeging te aanvaarden.

Als we daarmee blijven rondlopen in onze gedachten zal het steeds weer
in de geestverschijning opdagen en zal het ons nooit innerlijke rust
geven.

De levenskracht is juist om vergiffenis te vragen en zo onze gedachtengang te reinigen van de fout die wij gemaakt hebben.

Maar diegenen met de persoonlijkheid en geestgrond die dit excuus niet
accepteren zal de geestesgesteldheid tussen ons beiden nooit verbetert
worden en zal afscheid de enige verstandige oplossing zijn voor een
vreedzame geest.

Onze intentieverklaring om zo te kunnen zeggen wat erop onze ziel in
weerwil van schuldbesef is en dat niet aangenomen word is dat een blijk
van eigenwijs zijn.

Door deze opvatting van een ander is het niet intelligent om een
overpeinzing in onze gedachtewereld te laten rondhangen om ons eigen te
benadelen.

Dus bewaar het niet in onze geest en verwijder het, want de inkeer van
wederzijds medelijden is niet daar en het zal slechts verspild
denkvermogen zijn om treurigheid en hartenleed te veroorzaken.

Heb spijt tegenover onszelf in de spiegel als we iets verkeerds gedaan
hebben, omdat we weten dat we het beter gekund hadden op een vreedzame
manier.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen