Saturday, May 3, 2014

Delen is Zorgen Voor Anderen.

Delen is Zorgen Voor Anderen.Delen is Zorgen Voor Anderen
Veel informatie en ervaringen vanaf onze geboorte zal van ons een wijs persoon maken, tenminste als we ervan leren.

Al deze inlichtingen zijn dan opgeslagen in ons geheugen en kunnen
iedere keer helpen voor een vermogend oriëntatie bij een onderzoek.

Ook kunnen we deze info gebruiken om anderen te helpen door hun te laten
participeren in onze kennis door het te verspreiden of iemand ergens op
te wijzen bij een verkeerd gebruik.

Velen handen verrichten nu eenmaal veel werk en vele ogen zien meer dan één en meerdere oren verstaan alles.

Maar we moeten wel allemaal bereid zijn om het daarna tezamen te delen
om zo dan wat de één niet begrepen heeft de ander het kan uitleggen en
verklaren in een groep of team.

Zo zal iedereen de zelfde kennis kunnen vergaren op het einde en weten we allemaal waar het over ging zonder twijfels.

Opheldering over de werkelijke feiten is zeer belangrijk in ons leven,
want soms worden de gesproken woorden zo verdraaid of opgeschreven dat
het een geheel andere betekenis heeft als wat er begrepen word.

Alles word dan zo gedistribueerd dat de mededeling verschillende
alternatieven bied en onze gedachten juist de verkeerde gegevens
begrijpt.

Dat is dan onze wetenschap maar het heeft meerdere betekenissen en zo
ontstaat er verwarring en vereist het opheldering voor onze geest.

Medewerking aangeboden van anderen is dan te zeerste gewaardeerd, omdat
we zonder voldoende kennis weleens de verkeerde beslissing kunnen nemen.

Compartimentering met anderen over dit onderwerp is dan zeer welkom en zal de uiteindelijke betekenis verklaren.

Kennis of onderwerpen die soms onbereikbaar zijn met anderen delen is de
zorg over elkaar nemen om samen onze intelligentie te verhogen.

Niemand is in staat om alles te weten dus als wij elkaar kunnen helpen
om samen deskundig ontwikkelde kennis te delen helpen we anderen uit de
zorgen.

Een ander zijn zorgen delen is als wonden genezen voor de mensheid.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen