Tuesday, June 24, 2014

Als we Altijd Leven met een Vrolijke Stemming, kan Niets onze Dagen Verpesten.

Als we Altijd Leven met een Vrolijke Stemming, kan Niets onze Dagen Verpesten.Als we Altijd Leven met een Vrolijke Stemming, kan Niets onze Dagen Verpesten
De uitstraling en houding die we zelf aannemen kan een grote invloed hebben op de tegen reactie en gedragingen van anderen.

We hebben zelf allemaal een keuze, onze dag kan vol van blijdschap zijn
of van verdriet alles hangt af van hoe we onszelf opstellen.

Als wij de gehele dag vrolijk zijn met respectvolle aandacht naar
anderen en een glimlach zullen we niet snel iemand kwaad maken.

Respect zal altijd begrijpbaar zijn bij iedereen, dus iedere fout of
vergissing die we maken kunnen we met een verontschuldiging en
beleefdheid oplossen.

Hoe beter we zelf gezind zijn en op een rustige en fatsoenlijke manier
iets wat uit de hand is gelopen uitleggen dan zal dat door ieder
verstandig mens als positief worden aanvaard.

Er moet gewoon wederzijds begrip zijn voor de voorgekomen situatie om de
harmonie weer gade te laten slaan met een goed gevoel voor beiden.

In het leven gaat het nu eenmaal niet altijd zoals we willen en daar
moeten we gewoon rekening mee houden en er welwillend mee omgaan.

We moeten er gewoon van overtuigd zijn dat er voor alles een oplossing
is en hoe positiever we daar tegenover staan, hoe gemakkelijker er een
oplossing voor is.

Kwaad worden of ons humeur ergens door laten beïnvloeden naar een
verslechterende gezindheid is totaal overbodig en geeft ook geen goede
indruk over ons.

Probeer gewoon met alles te lachen en zie het als een les die we moeten
overwinnen om verder te gaan in het leven met een nieuwe ervaring erbij.

Dan hebben we weer iets nieuws geleerd en kunnen we daar de volgende
keer rekening mee houden, zodat het zich geen twee keren voordoet.

Leef met een vrolijke stemming en weet dat ervoor alles oplossingen
zijn, zodat niets onze gestemdheid en glimlach kan verpesten.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen