Friday, August 1, 2014

Alles kan Beter zijn als we Bereid zijn om Harder te Werken aan Onze Vastberadenheid.

Alles kan Beter zijn als we Bereid zijn om Harder te Werken aan Onze Vastberadenheid.Alles kan Beter zijn als we Bereid zijn om Harder te Werken aan Onze Vastberadenheid
Steeds maar blijven twijfelen of ergens
vroegtijdig mee stoppen gaat Ons niet vooruit helpen  maar zal aan
investeringen en tijdsverlies een slechte indruk achterlaten bij
anderen.

Met waarschijnlijk in hun gedachten dat we niet weten waar we mee bezig
zijn om zo met onze tijd en geld om te gaan alsof het oneindig is en
geld als water verdient word.

Het lijkt wel of alles niet georganiseerd is of dat iedere planning van
richting veranderd naar een kleine tegenslag die met vastberadenheid en
doorzettingsvermogen zou opgelost kunnen worden in een bepaald
tijdschema.

Maar wat vroegtijdig word afgesloten doordat de hoop word opgegeven en
er geen geloof meer in is door te weinig ervaring en kennis.

Terwijl de kennis juist moet worden opgedaan door ervaring en bij voortzetting van het werkschema we die juist kunnen verwerven.

Dus om dat dan binnen te halen moeten we zeker niet stoppen en gewoon
doorzetten en verder gaan en zo alles wat we verder nodig hebben om te
slagen in ontvangst nemen.

Opgeven is gewoon heel erg onverstandig en daar zal nooit wat mee te behalen zijn, alleen maar verlies op alle fronten.

Dus weet altijd waar we aan beginnen en bij een start zo vastberaden
zijn dat stoppen onmogelijk is, zodat alles waar we een aanvang mee
nemen zal lukken zodat er word gepresteerd om succes te volbrengen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen