Monday, August 11, 2014

Onwetendheid is het Wapen voor Zelfvernietiging, Beter blijf Uit de Buurt van Het.

Onwetendheid is het Wapen voor Zelfvernietiging, Beter blijf Uit de Buurt van Het.Onwetendheid is het Wapen voor Zelfvernietiging, Beter blijf Uit de Buurt van Het
Helaas kunnen we niet alles weten en zijn onze hersens gelimiteerd tot hetgeen daar waar onze interesses zijn.

Daarom zullen we meerdere malen in ons leven geconfronteerd worden met dingen waarvan we niet zullen weten waar het over gaat.

En vaak door hebzucht willen we toch proberen om “er een graantje van mee te pikken”.

En dan kan het wel eens verkeerd gaan door onvoldoende kennis en de
andere partij die dit inziet zo ervan wil profiteren door er meer
voordeel uit te kunnen halen daardoor.

Onze aarde biedt genoeg om elke persoon te kunnen tevredenstellen, maar
niet elk mens zijn inhaligheid dus door onwetendheid zijn we een
slachtoffer en word er zo van geprofiteerd.

Een ruime manier van denken is om iets waar we ons levensonderhoud mee
kunnen voorzien uit te breiden maar dan moeten we ook onze kennis
verruimen om niet te falen.

Bij onvoldoende kennis zullen we altijd het “onderspit delven” en zo in
meerdere gevallen een verliesgevend eindresultaat bevestigen.

Onze zekerheid zal verminderen doordat we moeten worden ingelicht door
een ander en die op zijn woord moeten geloven door onvoldoende
geleerdheid en informatie van onszelf.

Waardoor we een gelegenheid creëeren van samenspannen en daardoor een
verliesgevende positie hebben gekregen, terwijl als we zelf alle
bekwaamheid hebben ons daarvan beschermen.

Wees verstandig en doordacht als er niet genoeg kundigheid is bij
onszelf of een echte vertrouwenspersoon in de buurt met alle kennis in
zijn bezit, vergeet het dan maar.

Zwemmen waar we niet van weten wat er op de bodem ligt te wachten
(krokodillen) door onze onwetendheid, is vragen om problemen en is een
in het leven geroepen zelfvernietiging proces.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen