Friday, August 29, 2014

Stel Altijd de Juiste Vraag en geen Veronderstelling maken Wanneer we niet Zeker zijn over Bepaalde Dingen

Stel Altijd de Juiste Vraag en geen Veronderstelling maken Wanneer we niet Zeker zijn over Bepaalde DingenStel Altijd de Juiste Vraag en geen Veronderstelling maken Wanneer we niet Zeker zijn over Bepaalde Dingen
Nieuwsgierig zijn is niet verkeerd maar
teveel kan op een ziekte lijken, als we dingen niet weten of vermoeden
kunnen we vragen stellen om erachter te komen.

Maar wij moeten wel weten hoe de vraag te stellen en niet direct al
argwanend beginnen, omdat wij een voorgevoel hebben dat er iets niet
goed zit.

Daarmee kunnen we iemand die alleen maar goede bedoelingen voorheeft met ons beledigen en dat zaait terecht kwaad bloed.

Onze woorden keuze is zo belangrijk in deze situaties doordat we geneigd
zijn om direct emotioneel vanuit ons hart te reageren en daardoor een
verkeerde uitspraak laten horen.

Die anderen zodanig kan krenken dat we de goede relatie kunnen
beschadigen en dat zou een groot verlies betekenen in onze
vriendenkring.

De hinderpaal in zulke gevallen is dat we vaak iets niet begrijpen of
bevatten en dan maar in een snel besluit een hypothese maken die totaal
anders kan uitvallen.

Dat is dan een grote vergissing en onterecht van ons waardoor we de
ongewenste beslissing maken en uitspreken die niet geaccepteerd word
door anderen.

Een snelle tong hebben op zulke momenten waar er niet word nagedacht is
erg ondoordacht en kan meningsverschillen opwekken die onnodig zijn.

Wees zuinig op goede en betrouwbare relaties probeer met de juiste
woordenschat te spreken die hun verdienen, doe er alles aan om
stoornissen tezamen te voorkomen.

Als we niet zeker zijn over bepaalde dingen maar veronderstellingen
hebben en vragen willen gaan stellen daarover, laat emoties en onze
gedachtegang daar dan niet de overtoon voeren.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/stel-altijd-de-juiste-vraag-en-geen-veronderstelling-maken-wanneer-we-niet-zeker-zijn-over-bepaalde-dingen.html