Tuesday, August 26, 2014

Verbreed onze Horizon en Zie zo de Dingen met een Breder Perspectief.

Verbreed onze Horizon en Zie zo de Dingen met een Breder Perspectief.Verbreed onze Horizon en Zie zo de Dingen met een Breder Perspectief
Kortzichtig denken zal ons nooit laten
kijken naar de toekomst en daar is het perspectief voor een langer en
betere levensstandaard.

Als we toekomstmogelijkheden willen creëren moeten we onze panorama verbreden en niet alleen maar focussen op één specialisme.

Ons eigen toeleggen op meerdere mogelijkheden is altijd beter en geeft
een beter vooruitzicht op de verdere levensloopbaan door het
gezichtspunt op kansen.

We moeten natuurlijk wel de kennis in huis hebben of die eerst vergaren
voordat we deze stappen gaan zetten om mislukkingen te voorkomen.

De invalshoek hoe we dingen gaan zien zal verruimen en daardoor kunnen
we ons meer verwezenlijken met een betere gedachtengang hoe het te
coördineren.

Het zal ons leven meer volume geven en vreugdevolle ogenblikken door de
verscheidenen possibiliteite en dit geeft meer genoegdoening aan
onszelf.

Waardoor we de kansen vergroten op perspectiefinzicht en
toekomstmogelijkheden met een goed gevoel door meer om handen te hebben
en daar gelukkig mee te zijn.

Vooruitkijken in de toekomst kan niemand maar alles breder zien en onze
houding veranderen voor een vreedzamer en begripvolle omgang met anderen
zal het perspectief op het leven verbeteren in de goede zin en is een
vooruitgang.

Onze kijk op het leven met een bredere horizon zal het zien van de
panorama in toekomstperspectief meerdere perspectieven van vrede laten
vertonen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen