Sunday, August 17, 2014

We Moeten de Moeilijkheden op de Weg voor Succes Doorstaan.

We Moeten de Moeilijkheden op de Weg voor Succes Doorstaan.

We Moeten de Moeilijkheden op de Weg voor Succes Doorstaan
Als we iets willen bereiken in Ons Leven
zullen we aktie moeten ondernemen en niet denken dat alles maar vanzelf
en zonder problemen zal gebeuren.

Er zullen namelijk altijd belemmeringen ontstaan en er zijn maar
weinigen die de top bereikt hebben zonder narigheden en obstakels.

Het vergt gewoon veel energie door voorbereidingen en
doorzettingsvermogen om alle ellende die zich gaat voordoen te kunnen
doorstaan.

Doordat we dingen vergeten of wijzigingen die er aangebracht zijn kunnen
we veel moeilijkheden ervaren en kan ons temperament veranderen.

Maar we moeten dit zien als onoverkoombare omstandigheden en ons
daardoor niet laten teleurstellen en deze gewoon oplossen om ons doel te
bereiken.

In onze gedachten willen we alles graag allemaal snel doen en zien niet
gelijk de negatieve kanten door ons optimisme maar die zullen er altijd
zijn en komen totaal onverwachts.

Het is gewoon beter om daar altijd rekening mee te houden en als wij het
geluk hebben dat alles op rolletjes loopt kunnen we daar dan dankbaar
voor zijn.

En hebben ons dat leed bespaard, want dat is een psychische slopende
tijd wanneer er dingen tegen zitten als we ergens op hopen en naar
uitkijken.

Ben altijd doordacht van het ergste dan zullen de dingen die voorvallen
alleen maar meevallen en niet zo’n grote impact op het hele gebeuren
maken.

Om succes te bereiken moeten we nu eenmaal iedere moeilijkheid doorstaan met een glimlach en een traan.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen