Thursday, September 18, 2014

Vrijheid is Onszelf Bevrijden van Enige Ongerelateerde Zorg.

Vrijheid is Onszelf Bevrijden van Enige Ongerelateerde Zorg.Vrijheid is Onszelf Bevrijden van Enige Ongerelateerde Zorg
Vrijheid is iets wat wij allemaal nodig
hebben om ons ontspannen te voelen, leven in gevangenschap psychisch of
formeel is iets want geen blijdschap zal creëren.

In een aangegane relatie kunnen we gebonden zijn maar toch een bepaalde
vrijheid hebben tegenover elkaar, vierentwintig uur constant samen zijn
elke dag zal ook gaan vervelen.

Er zal een overeengekomen onafhankelijkheid moeten zijn anders kunnen er
zorgen ontstaan door eentonigheid en geen voldoende afwisseling in ons
leven.

Alles goed geregeld hebben met in en uitgaven in ons leven is ook een
voornaam iets dat ontfermend en rustgevende vrijheid geeft.

Als we constant bezig moeten zijn met het oplossen van zorgen zullen we
ook nooit kunnen ontspannen, omdat onze gedachten daar iedere seconde
mee bezig zullen zijn.

Eerlijk en oprecht zijn zal ons die vrijmoedigheid kunnen geven dat wij
ons geen zorgen hoeven te maken over onterechte beschuldigingen, want
die zijn niet gegrond en onwaar.

Hebben geen onderbouwde waarde en zijn gebaseerd op leugens waarna een
uitgebreid onderzoek geen aantijging en strafrechtelijke gevolgen van
doen zijn of geëist kunnen worden.

Een schone lei geeft die vrijheid dat er nooit dergelijke
strafrechtelijke gevolgen kunnen uitvloeien door problemen die anderen
voor ons willen veroorzaken.

Door eerlijk te zijn en ieder het zijne te geven staan we altijd sterk
in onze schoenen en kunnen we uitkomen met de waarheid die geaccepteerd
moet worden door iedere instantie of persoon.

Dus door onszelf uit de handen te houden van gerelateerde en
minderwaardige ter sprake gebrachte onderwerpen bevrijden we ons van
zorgen en bezorgen onszelf de vrijheid.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen