Wednesday, October 29, 2014

Als we Ons Harde Werk kunnen Blijven Voortzetten, Zullen we niet Belanden met een Verliezend Eindresultaat.

Als we Ons Harde Werk kunnen Blijven Voortzetten, Zullen we niet Belanden met een Verliezend Eindresultaat.Als we Ons Harde Werk kunnen Blijven Voortzetten, Zullen we niet Belanden met een Verliezend Eindresultaat
Soms zijn we zo druk bezig met onze dagelijkse bezigheden dat we nergens anders meer aan denken dan dat.

We zijn zo intensief daarmee behouden dat we geen rekening meer hebben
met onze gezondheid doordat onze ambitie volledig daarin betrokken is en
dat vreugdevolle gevoelens teweeg brengt waardoor we ons erg gelukkig
voelen.

Vooral als we zien dat ons geïnteresseerde bezigheid ook sprongen maakt naar verbeteringen.

Dit geeft ons ook een goede stimulans door inlevende lijven die
opvolgende verbeteringen te aanschouwen en daarvan iedereen kan
profiteren door resultaten en de goede gedragstoestand onder elkaar.

Vooruitgang met resultaten en gedragsverbetering is voor iedereen een
welvarende aanwinst dit veroorzaakt vreugdevolle vervolmaking en
verkregen beterschap.

Blijven volharden aan een activiteit of arbeidsproces zullen op de
langeduur altijd de vruchten afwerpen, maar helaas kunnen er zich altijd
onverwachte omstandigheden voordoen die de orde ontwrichten door of te
wel gezondheidsproblemen, persoonlijke conflicten of accidenten.

Waardoor we zullen achterblijven en belanden met een eindverlies doordat
onze inspanningen en harde werk niet meer mogelijk is om het te blijven
voortzetten.

Maar als we niet opgeven, zullen wij worden beloont met een  positief einde.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen