Friday, October 17, 2014

Er Zal altijd een Manier voor Ons zijn om Onze Reis Voort te Zetten, Zelfs als we Vast te Zitten in de Dode Hoek

Er Zal altijd een Manier voor Ons zijn om Onze Reis Voort te Zetten, Zelfs als we Vast te Zitten in de Dode HoekEr Zal altijd een Manier voor Ons zijn om Onze Reis Voort te Zetten, Zelfs als we Vast te Zitten in de Dode Hoek
Protesten en blokkades worden er
uitgevoerd als personen het ergens niet mee eens zijn en daar komt ten
alle tijde een einde aan op welke manier dan ook.
Hoe moeilijk het ook is en verbijsterd
sommigen begaafde wezens ook zijn telkens maar weer word het beëindigd
op een goede of slechte manier.
Op een gegeven punt is er één partij
die de dingen zo moet aanvaarden zoals het op dat tijdstip uitpakt en
moet daaraan toegeven met vreugde en blijdschap of haat en verdriet.
Voor sommigen is dat de goede schikking
en voor anderen een ramp maar dat is het leven en we moeten dat
accepteren, want het gaat nu eenmaal niet voortdurend zoals wij het
willen.
Machteloosheid is het op dat ogenblik
en daar moeten we mee om leren gaan om ons niet voor gek te moeten laten
verklaren doordat we geen controle over onze emoties meer hadden.
Laat het nooit zover komen en denk goed
na want “we Creëeren de wegen bij onszelf “, dus er zal nooit een
doodlopende weg of afslag ons op onze levensweg kunnen blokkeren, omdat
“alle wegen ons naar Rome kunnen leiden”
De acceptatie van onvermogen kan onze
innerlijke vrede laten terug keren en zal onszelf de richting van het
levenspad laten veranderen door verstandig erover na te denken en wijze
gedachten op te volgen.
Zelfs als we vastzitten in een dode
hoek zullen we onze reis altijd kunnen voortzetten als we de manier
begrijpen om verstand en wijsheid de beslissing te laten nemenHet allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen