Thursday, October 2, 2014

Waardeer wat er Is in het Heden, Zodat we Vooruit kunnen Kijken wat er Daarna Komt.

Waardeer wat er Is in het Heden, Zodat we Vooruit kunnen Kijken wat er Daarna Komt.Waardeer wat er Is in het Heden, Zodat we Vooruit kunnen Kijken wat er Daarna Komt
De maandelijkse kosten voor
levensonderhoud zijn tegenwoordig zo hoog dat het voor bijna iedereen
onmogelijk is om een fortuin makkelijk op te bouwen in zijn leven.

Belasting, abonnementen, verzekeringen en ga zo maar door zijn
terugkerende uitgaven waarvoor iedere maand een budget moet zijn en wat
er dan overblijft kunnen wij iets extra’s kopen/doen of op de
spaarrekening zetten.

Dat is niet altijd gemakkelijk, want soms hebben we wensen die boven ons
budget liggen maar die toch graag willen doen en dan andere dingen
daarvoor moeten laten.

Daarom als we een Kameleon zouden kunnen zijn was dat een oplossing voor de kleuren maar niet voor onze behoeftes.

Het is erg belangrijk om tevreden te zijn met wat wij nu vandaag bereikt
of hebben, want daar moeten wij het op dit moment mee doen.

Voldaan zijn daarmee zal veel goeds doen aan ons humeur en het gedrag naar anderen toe met een goede moed.

Vanwaaruit we dan andere ontwikkelingen kunnen gadeslaan voor
vervolmaking van ons bestaan op aarde met als uitgangspunt een positieve
stimulans.

Als we waarderen wat we hebben in het heden is alles makkelijker te
bewonderen wanneer we vooruit kijken in de toekomst op wat er daarna
zich zal ontwikkelen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen