Monday, December 8, 2014

Elke Tegenslag zal Niet Lang Duren, want de Hoop om Terug te Komen zalAaltijd Aanwezig Zijn

Elke Tegenslag zal Niet Lang Duren, want de Hoop om Terug te Komen zalAaltijd Aanwezig ZijnElke Tegenslag zal Niet Lang Duren, want de Hoop om Terug te Komen zalAaltijd Aanwezig Zijn
Bijna niets in ons leven gaat zonder
hindernissen of een kleine tegenwerking, er gebeurd vaak iets
onverwachts waardoor we geïrriteerd raken en er een oponthoud ontstaat
met vertraging.

Dit geeft ons een teleurstellend gevoel en betreurenswaardige uitwerking
maar zal ons niet snel doen stoppen met waar we mee bezig zijn.

Dit geeft eigenlijk al te kennen dat wij zijn ingesteld om doelen te
verwezenlijken en graag iets willen bereiken en werken aan onze
ontwikkeling en vooruitgang.

Iedere keer starten we iets met de beste instelling en hoop die we ons
maar kunnen wensen, we denken zelfs al toekomstgericht als de dingen die
we in gedachten hebben zo gaan als we willen en uitkomen.

Maar we moeten gewoon rekening houden en beseffen dat er altijd
onvoorzien en onverwacht dingen gebeuren die ons blij of bedroeft kunnen
maken.

Onverhoopt kan er een tegenslag komen waar wij denken of vermoeden niet
tegen opgewassen te zijn, maar dat is natuurlijk niet waar we blijven
telkens doorzetten.

De dapperste daad in de wereld is het menselijke strijden en het volhouden tegen tegenspoed.

Opgeven is de makkelijkste manier, maar nooit de oplossing dus dat is
nooit verstandig  om te doen en is het verlies van de hoop.

De hoop om terug te komen zal voortdurend aanwezig zijn bij iedere
tegenspoed, dus blijf volharden aan het en de tegenslag zal niet lang
duren.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen