Thursday, December 18, 2014

Het is niet Nodig om Iets Terug te Vragen voor elke Goede Daad die We Doen

Het is niet Nodig om Iets Terug te Vragen voor elke Goede Daad die We DoenHet is niet Nodig om Iets Terug te Vragen voor elke Goede Daad die We Doen
Onze instelling ten opzichte van het
leven zal ons die houding laten aannemen die geheel past bij ons en waar
wijzelf denken goed mee te doen voor onszelf en anderen.

Slechte ervaringen zal een ieder meemaken en dat moeten we geen invloed
laten hebben op onszelf of karakter maar dat zien als een waarschuwing
en daar dan de leerstof van ontvangen.

Ook hoeven we geen wraakzucht te hebben, want dat zal de innerlijke rust
die wij bezitten alleen maar verstoren en van daaruit een verandering
aan ons karakter zal geven die geen goede indruk voor onszelf en anderen
zal geven.

Het beste is om onszelf aan te leren om alles vanuit ons hart te doen en
met liefde, daar zal dan genoegdoening uit voortvloeien en een
stimulans naar meer.

Bevrediging en voldoening aan onszelf en voor anderen zal de vreugde aan
elkaar schenken waarbij verbazing een opgewekt gevoel zal leveren en
het toereiken van dankbaarheid bij respecterende personen.

Alles wat wij doen vanuit ons hart met nadenkend verstand kunnen nooit
geen kwade bedoelingen als inhoud hebben, maar zal over liefdevolle
dingen beschikken.

Wat wij dan nimmer met een voorbedachte reden om er beter van te worden
zullen doen, maar verrichten doordat het vanuit ons hart word ingegeven.

In onze gedachten zal dan rust zijn en geen bedenksel om iets te doen voor voordelen met wenselijke winst en hebzucht.

Elke goede daad die wij dan volbrengen, doen we door een liefdevolle
motivatie vanuit het hart en zullen daar nooit iets voor terug vragen of
verlangen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen