Saturday, December 13, 2014

Indien men Probeert om Anderen te Misleiden zal het Alleen maar Eindigen in Zelfbedrog

Indien men Probeert om Anderen te Misleiden zal het Alleen maar Eindigen in ZelfbedrogIndien men Probeert om Anderen te Misleiden zal het Alleen maar Eindigen in Zelfbedrog.
Het is een rare tijd de laatste jaren
alles veranderd zo snel en helaas niet in ons voordeel, de natuur
verdwijnt voor commerciële belangen de karakters van mensen verharden
door financiële hebzucht.

Waar is de vriendschappelijke sociale omgang gebleven met als
uitgangspunt het opbouwen van een vriendschap en waar voordelen behalen
onbelangrijk zijn.

Het lijkt nu wel of we niet meer leven in de werkelijke wereld maar in
een film spelen met een acteurs rol om aan elkaar te laten zien hoe
intelligent we zijn en anderen om de tuin kunnen leiden.

“of is dit de werkelijke mening van het leven?”

Iedereen begrijpt dat geld
een belangrijk middel is voor ons bestaan, maar moeten we onze trots en
gevoelens verliezen om dat te bemachtigen?

Men moet emotieloos zijn en geen hart gevoelens bezitten om anderen
kwaad te willen doen, het is een gemoedsaandoening en ontroering die
anderen behoorlijk in hun gevoel treft.

Eerst moet men het vertrouwen en begrip van anderen winnen om hun daarna
te gebruiken door hun te misleiden voor eigen voordelen en belangen.

Hoe laag bij de grond moeten zulke personen zijn om zo’n levensstandaard
te kunnen hanteren en toe te passen voor hunzelf om zo winsten te
behalen door anderen te benadelen.

Gevoelloos en zonder enige gewetenswroeging delen zulke personen hun
levensweg in, opzoek naar slachtoffers om hun slag te slaan.

Niet denkend aan de toekomst om in vrede en met een schone lei verder te
leven, maar er bewust voor kiezen om een ander te uitbuiten en alleen
daarom vriendelijk zijn.

Dit soort gegadigden en inwoners op dezelfde aardbodem als ons verdienen
geen vriendschap die ze alleen maar willen misbruiken en vergeten dat
ze alleen maar hunzelf voor de gek houden.

Het is zelfbedrog als men anderen wil misleiden en gebruiken, want de
aarde is niet voor niets rond en alles zal op een gegeven moment weer
terugkeren naar hen met daarbij ook nog eens ongekende psychische
problemen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen