Saturday, June 6, 2015

Een Persoon kan een Masker niet Lang Dragen

Een Persoon kan een Masker niet Lang DragenEen Persoon kan een Masker niet Lang Dragen.
Door problemen en hebzucht nemen tegenwoordig veel personen een andere levensstijl aan in een verkort woord zwendel.

Zij proberen zo hun hachje te redden of zich te verrijken aan of door
anderen, maar dat zal op de lange duur niet beloont worden.

Vroeg of laat zal daar de rekening voor betaalt moeten worden en dat kan
door gerechtelijke stappen of door eenzaamheid doordat er geen vrienden
meer zijn.

Dus de problemen of weelde kunnen op dat moment opgelost zijn of aanwezig zijn maar er zal vaak een minder leuk einde aankomen.

Niemand wil zich voor de gek laten houden, dus er zal altijd een
tegenstrijdigheid teweeg gebracht worden met het creëren van vijanden.

Iemand kan een masker op hebben om de waarheid te verbergen of zichzelf
anders voor te doen om iets gedaan te krijgen, maar dat zal niet eeuwig
kunnen duren.

Op een gegeven moment zal de realiteit zijn kanten laten zien en komt de
waarheid aan het licht, want dat kan niet blijven duren en een
vergissing is snel gemaakt.

Ook kunnen ze niet verwachten dat iedereen maar dom is en blijft op een
gegeven ogenblik hebben mensen er genoeg van en realiseren het doel van
hun en dat is oplichterij.

Daarna zullen ze een nieuw contact verliezen want het vertrouwen in hun
is gebroken en een verstandig mens zal hun de rug toe draaien en ver uit
de buurt blijven.

En zo zullen ze één voor één de mensen om hun heen verliezen totdat ze
veranderen maar dan is het misschien al te laat en is de slechte naam
niet meer te herstellen.

Wees verstandig en correct het is beter alles langzaam op te lossen of
rijk te worden met een schone lijst en een ontspannen hart en ziel dan
gezichtsverlies te lijden.

Niemand kan een masker lang blijven dragen doordat er altijd een
tijdstip wil komen dat we ons ware gezicht moeten tonen en dat is beter
te doen met trots.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support