Wednesday, June 17, 2015

Woorden zijn niet Voldoende voor Spijtbetuiging, maar onze Daden Zullen het Tonen

Woorden zijn niet Voldoende voor Spijtbetuiging, maar onze Daden Zullen het TonenWoorden zijn niet Voldoende voor Spijtbetuiging, maar onze Daden Zullen het Tonen.
Dingen
verkeerd doen dat kunnen we allemaal en iemand die zegt dat hun alles
perfect verrichten zullen we maar beter niet geloven en ervan uitgaan
dat ze opscheppers zijn.

Als geprogrammeerde machines fouten kunnen maken bij bewerkingen dan
zullen ongeprogrammeerde mensen met emoties en onwetende kennis ze zeker
voor elkaar krijgen.

Het is ook helemaal niet erg als wij vergissingen maken, want dat is
menselijk en wanneer wij dan daar ons eigen mee benadelen is het onze
eigen persoonlijke schuld.

Maar op het moment dat wij het bewust of onbewust doen en daar anderen
mee duperen kan het wel eens moeilijkheden veroorzaken waar wijzelf
verantwoordelijk voor zijn.

Diegenen met karakter zullen het zichzelf erg aantrekken en maar
weinigen zullen er harteloos en onbekommerd op reageren, maar zeg nooit
nooit.

Het uitgangspunt waarmee de fouten worden gecreëerd of ontstaan is van
groot belang bij de gevoelens van de aanbrenger niet van de betrokkenen,
want die is er op zeker niet blij mee.

Het medelevend gevoel van de veroorzaker kan voor het grootse deel
verklaren of er wel degelijk spijt is, woorden van sorry en mijn excuus
zijn vaak niet overtuigend genoeg.

Om daar een juiste conclusie uit te halen is niet zo gemakkelijk,
doordat woorden daar niet krachtig genoeg voor zijn, maar de emotionele
betrokkenheid spreekt boekdelen.

Betrokkenen hun gedrag en inwendige gevoelens zullen zich uiten in
iedere omstandigheid doordat zij geschrokken zijn van hun vergissing en
direct een gemoedsaandoening tonen door spijt en met een spijtbetuiging
er alles aan willen doen om het op te lossen.

Hun geëmotioneerde geëngageerdheid zal alles zichtbaar maken hoe zij
zich voelen door deze gebeurtenis en geeft voor een ieder duidelijkheid
dat er geen opzet is maar een serieuze fout.

Oplettendheid in het dagelijkse leven zullen ons de daden tonen van
gemaakte fouten, waarna de woorden van spijtbetuiging voldoende
betekenis en waarde zullen bevatten.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support