Tuesday, December 15, 2015

Wij hebben de Wereld in onze Handen

Wij hebben de Wereld in onze HandenWij hebben de Wereld in onze Handen
Maar dan moeten we er wel allemaal eensgezind aan werken.

Gezamenlijk moeten we dat begrijpen en doen vervolgens er volledig samen aan werken.

De zorg wederkerig dragen en niet tegen maar voor elkaar.

Geen minderheden of discriminatie meer, zodat iedereen gelijk is.

Een ieder heeft gelijke persoonlijke rechten en plichten.

We kunnen zo de aarde in evenwicht houden met elkaar.

Niet de bomen omhakken om daarvan papier te maken en daarna vrolijk op het papier schrijven of afdrukken “Bescherm de natuur”

We moeten leven en altijd blijven denken voor de bescherming van de natuur.

Stop de vervuiling en de eliminatie van de natuur en bescherm het.

En start met denken over de toekomst voor onze volgende generatie.

Zodat die kunnen leven met gezondheid en een bestaanskans.

Want met de commercie van vandaag en met het geld dat daarmee verdiend word.

Zullen wij nooit onze gezondheid ermee kunnen terugkopen, als we ongeneeslijk ziek zijn.

Ten gevolge van alle natuur vervuilingen en slechte luchtverontreinigingen door toedoen van de mens voor winstbelangen.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Monday, December 7, 2015

Visie in ons Leven

Visie in ons LevenVisie in ons Leven
Een visie hebben is niet alleen maar ergens over denken of naar kijken.

Het is ook de dingen volledig kunnen inzien en begrijpen.

Als het ons kan interesseren kunnen wij daar nog veel meer over leren en over te weten komen.

Kunnen we er anderen mee overreden door onze kennis en trouw verbonden te zijn aan onze visie.

Dat alles zal dan nog wel blijken en eigenlijk moet het te voorzien zijn als sterren in de hemel.

Want een goede visie ligt niet zomaar voor het grijpen, dus moeten we weten waar we aan beginnen om eraan te voldoen.

Resultaten zullen dat uitwijzen of wij de goede keuze gemaakt hebben en
het achternagaan van de richting die wij hadden bedacht in onze
gedachten.

Om zo te ontdekken of het goed was om onze wens en intuïtie op te volgen.

Niemand weet uiteindelijk waartoe een genomen beslissing kan eindigen,
alleen op dat moment lijkt het in onze innerlijke ziel de beste
beslissing om te doen.

Zonder visie in het leven hebben we geen standpunten en ideologieën om op vooruit te kijken.

Overtuigingen aan onszelf zullen de uitslag zijn van ons denksysteem de totaalvisie en vooruitgang in het leven.

De filosofie en ideeën leer van onszelf is zo belangrijk met onze
denkwijze voor toekomst verbeterend doen en laten van leefstijl.

Inzicht hebben in de toekomstmogelijkheden vanuit onze eigen gedachtengang / visie zal een groot deel van ons leven vaststellen.

Verkeerde of een onterechte visie / handelwijze zal worden bestraft met
een slechte reputatie die door rivaliteit en hebzucht snel zal worden
verspreid soms ook wel onbillijk en onrechtmatig.

Onze visie op een volslagen leven is een zeer belangrijke stap in ons eigen leven en kan onze carrière maken en breken..
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Vision in our Life

Vision in our LifeVision in our Life
A vision is not just something to think about or looking at.

It is also the things can fully glance over and comprehend.

If it will be interest to us there is much more about learning and to find out on this subject.

We can other interested people persuade linked with our knowledge for be true to our vision.

All this will still appear and turn out, actually it should be so provided as stars in the sky..

Because a good vision is not just there for the taking, so we need to know where to begin to fulfill them.

The results will show whether we have made the right choice to chase and going the direction that we had thought in our mind.

So to discover whether it was right to follow our intuition and desire.

Nobody knows finally where ended a taken decision can be terminate, only
at that moment it appears in our inner soul it be the best decision to
make.

Without vision we have no life views or ideologies to look forward to.

Beliefs to ourselves will be the outcome of our think system for the overall vision and progress in our life.

The philosophy and teaching ideas of ourselves is so important to our
way of thinking for improving future actions of our lifestyle.

Understanding the future have possibilities from our own thought reflection / vision will determine a big part of our life.

Incorrect or false vision / actions will be penalized with a bad
reputation, by rivalry and greedy from others will it quickly scattered
around, sometimes also unfair and unlawful.

Our vision on a successful life is a very important step in our own life and it can make or break our careers .
I wish You a Good and Healthy Life

Kindly Regards

© author Jan Jansen

Sunday, December 6, 2015

Diversiteit in ons Leven.

Diversiteit in ons Leven.Diversiteit in ons Leven
Ons dagelijkse bestaan zou erg saai zijn
als wij iedere dag hetzelfde zouden moeten doen, we hebben diversiteit
in ons leven nodig.

Als er geen variëteit of verscheidenheid in onze levensomstandigheden is
word het een eentonige boel en zullen we misschien geprikkeld raken.

Beginnen we ons te vervelen en komen in een niet zo fleurige levensstandaard spiraal terecht.

Een standaard leven met altijd maar het zelfde te experimenteren  is iets waar niemand aan kan wennen.

We zijn nu eenmaal geen machines die we kunnen instellen om iedere dag hetzelfde te doen zonder gevoelens en een mening.

Wij houden van diversiteit in ons leven door verschillende andere dingen te doen.

Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, want we zijn allemaal uniek en hebben andere wensen.

Hebben allemaal velerlei interesses en gewoontes en dat is maar goed ook.

Maar als we samen met een partner of vrienden zijn die andere interesses als ons heeft en ons niet kunnen acclimatiseren.

Dan is het iets wat natuurlijk onmogelijk samen gaat zo het zelfde met kennissen.

Gelukkig zijn er mensen onder ons die heel gevarieerd zijn en bij machte om zich snel te kunnen aanpassen.

Overal in geïnteresseerd zijn en makkelijk vrienden maken door hun diversiteit in het leven.

Snel geobsedeerd zijn in nieuwe dingen te ontdekken en zo hun variatie uitbreiden met nieuwe educatie.

Hun leven daardoor meer inhoud geven door weer een nieuwe ervaring te ervaren.

Voor alles open van geest zijn en dat willen doen in hun eigen leven
voor de spanning, ontspanning en verkrijgen van meer levenservaringen.

Om zo de diversiteit in ons leven te kunnen uitbreiden tot het uiterste.

Zo is ook belangrijk de multiculturalisme of etnische diversiteit, het bevorderen van de multi-etnische culturen met elkaar.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Saturday, December 5, 2015

Sommigen hebben Hulp Nodig

Sommigen hebben Hulp NodigSommigen hebben Hulp Nodig
Alstublieft help ons met al onze problemen?

Ze stapelen zich maar op en worden steeds vermenigvuldigt dus ook erger.

Het ziet er allemaal zo goed uit voor de komende toekomst maar daar hebben we nu vandaag niks aan.

De problemen die zich nu voor doen moeten eerst opgelost worden voor dat wij de volgende stap of stappen kunnen zetten.

Sommigen weten geen raad meer met zichzelf en zien door de bomen het bos niet meer.

Zijn psychisch in een zwak punt en hebben voor hun eigen geen aanbevelingen meer.

Denken dat alles tegen hun is gekeerd en vertrouwen der eigen schaduw niet meer.

Veronderstellen dat de mensen om hun heen zich tegen hen gekeerd hebben en kunnen dat gevoel niet meer verwerken.

Sommigen zijn teamwerkers en weten dat als we samen verenigt zijn dan alles aan kunnen.

Alleen velen personen begrijpen dat nog niet zo goed en gaan voor egoisme dus eigen belang.

En denken voor de korte periode, want verenigt met vrienden is streven voor de rest van het leven tezamen.

Samen elkaar door de moeilijke periodes heen helpen en er dan voor mekaar zijn.

Of het nou jaloezie is of onwetendheid dat kunnen we niet verklaren, misschien is het een soort van machtsstrijd.

Maar de mensheid is zo aan het veranderen dat vele dingen niet meer precies te volgen zijn.

Of het nu de economische crisis met zich meebrengt of de hebzucht, waarom sommigen weten het niet.

Iedereen weet dat verdient geld komt en ons ook weer verlaat en om het
te verdienen is niet moeilijk als we over een goede reputatie beschikken
en uitstekend werk leveren.

Uitspraken zijn maar woorden en worden vaak niet na gekomen de resultaten die tellen in het leven.

Sommige hebben hulp nodig onder de bevolkingen maar de meeste personen
worden steeds harder en kennen geen medelijden meer voor een ander.

Eigenbelang is zo vanzelfsprekend in deze tijd, we hoeven alleen maar om ons heen te kijken.

Samen zijn wij sterk en verenigt onverslaanbaar, zo kunnen we dan meer
resultaten bereiken een ieder met tegemoetkoming van zijn eigen kennis.

Velen mensen die tezamen elkaar steunen met verschillende kennis van iets is een imperium van kracht.

Om die mensen te kunnen laten coöpereren en samenwerken maakt vele dingen dynamisch en weer goed.

Maar daar moeten velen nog nachten over slapen en denken door hun opportunisme.

Tijd verliezen die nu op dit moment zo belangrijk is, waarom ze zo narcistisch denken begrijpen velen niet.

Dat zet sommigen die hulp nodig hebben zo aan het denken, maar zoiets alleen veranderen dat kunnen ze niet.

Of zijn dat diegene die alles verkeerd inzien?

Totdat het moment zich voordoet dat wij zelf hulp nodig hebben.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten…….

English Version
klik hier voor mijn APP
@auteurjanjansen

Friday, December 4, 2015

Good Night and a Romantic Dream

Good Night and a Romantic DreamWelterusten en een Romantische Droom

Ja onze dag is weer voorbij en we moeten de ogen toe doen, dus Welterusten en een Romantische Droom.

Alle dingen zijn weer voldaan voor vandaag de rest doen we morgen.

We hebben weer genoten van de sfeer om ons heen met onze positieve inslag op het leven.

Goede mensen om ons heen met allemaal het zelfde doel.

Dingen gedaan die ons interesseerde en motiveren dat is wat het leven aantrekkelijker maakt en meer inhoud geeft.

Om zo morgen vroeg weer op te staan met de zelfde glimlach weer verder
te gaan met als doel er een betere dag van te maken dan gisteren.

Nu gaan we slapen en dromen over het interessante persoonlijke
dagelijkse of virtuele leven en beseffen dat het één grote les is.

Sommigen hebben het geluk dat ze al een dagdromer zijn en zo 24 uur per dag kunnen dromen, met positieve gedachten.

Welterusten beste persoonlijke en digitale kameraden wens jullie allemaal het beste met een goede gezondheid.

Zowel een goede nacht waar iedereen in dromenland kan dromen over een vreedzaam en rijkelijk bestaan op deze aarde tezamen.

Morgen zijn wij er weer en staan we met beiden voeten op de grond voor een nieuwe dag met goede moed en kansen.

En beginnen een nieuwe dag met verrassende ervaringen die niemand van
tevoren kan voorspellen, we kunnen alleen vandaag op het beste verloop
hopen.

Dat maakt ons leven verleidelijk en betoverend doordat er in onze
gedachten altijd iets positiefs schuilt naar verbeterende resultaten.

Welterusten en een Romantische Droom, niet vergeten om gewoon te blijven
dromen over wat het beste is voor ons eigen leven in alle tevredenheid.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Welterusten en een Romantische Droom

Welterusten en een Romantische DroomWelterusten en een Romantische Droom

Ja onze dag is weer voorbij en we moeten de ogen toe doen, dus Welterusten en een Romantische Droom.

Alle dingen zijn weer voldaan voor vandaag de rest doen we morgen.

We hebben weer genoten van de sfeer om ons heen met onze positieve inslag op het leven.

Goede mensen om ons heen met allemaal het zelfde doel.

Dingen gedaan die ons interesseerde en motiveren dat is wat het leven aantrekkelijker maakt en meer inhoud geeft.

Om zo morgen vroeg weer op te staan met de zelfde glimlach weer verder
te gaan met als doel er een betere dag van te maken dan gisteren.

Nu gaan we slapen en dromen over het interessante persoonlijke
dagelijkse of virtuele leven en beseffen dat het één grote les is.

Sommigen hebben het geluk dat ze al een dagdromer zijn en zo 24 uur per dag kunnen dromen, met positieve gedachten.

Welterusten beste persoonlijke en digitale kameraden wens jullie allemaal het beste met een goede gezondheid.

Zowel een goede nacht waar iedereen in dromenland kan dromen over een vreedzaam en rijkelijk bestaan op deze aarde tezamen.

Morgen zijn wij er weer en staan we met beiden voeten op de grond voor een nieuwe dag met goede moed en kansen.

En beginnen een nieuwe dag met verrassende ervaringen die niemand van
tevoren kan voorspellen, we kunnen alleen vandaag op het beste verloop
hopen.

Dat maakt ons leven verleidelijk en betoverend doordat er in onze
gedachten altijd iets positiefs schuilt naar verbeterende resultaten.

Welterusten en een Romantische Droom, niet vergeten om gewoon te blijven
dromen over wat het beste is voor ons eigen leven in alle tevredenheid.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Wednesday, December 2, 2015

Positief Denken

Positief DenkenPositief Denken
In ons leven zijn er zoveel dingen die onbedoeld door bepaalde onverwachte omstandigheden verkeerd kunnen gaan.

En natuurlijk daardoor gaan er ook veel dingen verkeerd in ons leven op een onaangename manier en geven hartenleed.

Op zo’n moment kunnen we daar heel troosteloos of kwaadaardig om worden maar dat zal niets aan de situatie veranderen.

We kunnen in de put gaan zitten of raken, maar moeten er dan ook weer uit zien te klimmen om verder te gaan met ons leven.

Dus is het erg goed als wij ons eigen kunnen beheersen en er dan positief over te gaan denken met een gepaste oplossing.

Iedereen weet dat het niet gemakkelijk is en kunnen er zelf soms ook problemen mee hebben, maar dat is een deel van het leven.

Er negatief op reageren, lost niks op en kan het allemaal alleen nog maar mentaal en psychish erger maken.

Het zal eerder meer moeilijkheden veroorzaken met de situatie dan oplossen en dat zal nog niet het aller ergste zijn.

Wij kunnen ook met onszelf lichamelijk in de problemen komen, dus maakt
ons eigen niet te druk en probeer op een ontspannen manier alles op te
lossen.

Want als we de situatie niet meer kunnen controleren kan het een gevaar voor onszelf worden.

Wat zal er gebeuren als wij in de ontstane situatie wegvallen, wie gaat het probleem dan oplossen?

Daar schuilt het grote gevaar in en het probleem zal alleen maar
verergeren, doordat wij zelf op zekere hoogte zelf de
verantwoordelijkheid nemen, want bij acties van een ander is het maar
afwachten.

Zo is het verstandig om er altijd positief over te blijven denken en er van te leren dat zal altijd een betere oplossing geven.

Geduldig wachten op het preciese tijdstip en dan ook gedreven de juiste
stappen kunnen ondernemen geeft steeds betere resultaten.

Overhaast iets doen geeft niet iederekeer een goed gevoel achteraf en
zeker niet als wij in een kwade bui een handelswijze uitvoeren.

Ook als er iets ergs gebeurd en wij dan door de zenuwen een te snelle beslissing kunnen of willen nemen.

Allemaal dingen die in het leven normaal zijn en ook bij een ieder
onbewust zullen gebeuren, maar probeer voortdurend kalm te blijven.

Alleen bij wonder mensen gebeuren die dingen misschien niet dat zullen dan de uitschieters onder ons zijn.

Probeer iedere dag positief te beginnen met positieve gedachten het is
tenslotte een nieuw begin dus ook andere mogelijkheden en kansen.

En door alles gunstig te doen zal daarnaar alles ook positief opvolgen.

maar wanneer dat niet zo is en er helaas iets negatiefs gebeurd, zo sorry.

Maar ik kan niet voor alle gevolgen instaan en neem daar dan ook geen verantwoording voor.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Positief Denken

Positief DenkenPositief Denken
In ons leven zijn er zoveel dingen die onbedoeld door bepaalde onverwachte omstandigheden verkeerd kunnen gaan.

En natuurlijk daardoor gaan er ook veel dingen verkeerd in ons leven op een onaangename manier en geven hartenleed.

Op zo’n moment kunnen we daar heel troosteloos of kwaadaardig om worden maar dat zal niets aan de situatie veranderen.

We kunnen in de put gaan zitten of raken, maar moeten er dan ook weer uit zien te klimmen om verder te gaan met ons leven.

Dus is het erg goed als wij ons eigen kunnen beheersen en er dan positief over te gaan denken met een gepaste oplossing.

Iedereen weet dat het niet gemakkelijk is en kunnen er zelf soms ook problemen mee hebben, maar dat is een deel van het leven.

Er negatief op reageren, lost niks op en kan het allemaal alleen nog maar mentaal en psychish erger maken.

Het zal eerder meer moeilijkheden veroorzaken met de situatie dan oplossen en dat zal nog niet het aller ergste zijn.

Wij kunnen ook met onszelf lichamelijk in de problemen komen, dus maakt
ons eigen niet te druk en probeer op een ontspannen manier alles op te
lossen.

Want als we de situatie niet meer kunnen controleren kan het een gevaar voor onszelf worden.

Wat zal er gebeuren als wij in de ontstane situatie wegvallen, wie gaat het probleem dan oplossen?

Daar schuilt het grote gevaar in en het probleem zal alleen maar
verergeren, doordat wij zelf op zekere hoogte zelf de
verantwoordelijkheid nemen, want bij acties van een ander is het maar
afwachten.

Zo is het verstandig om er altijd positief over te blijven denken en er van te leren dat zal altijd een betere oplossing geven.

Geduldig wachten op het preciese tijdstip en dan ook gedreven de juiste
stappen kunnen ondernemen geeft steeds betere resultaten.

Overhaast iets doen geeft niet iederekeer een goed gevoel achteraf en
zeker niet als wij in een kwade bui een handelswijze uitvoeren.

Ook als er iets ergs gebeurd en wij dan door de zenuwen een te snelle beslissing kunnen of willen nemen.

Allemaal dingen die in het leven normaal zijn en ook bij een ieder
onbewust zullen gebeuren, maar probeer voortdurend kalm te blijven.

Alleen bij wonder mensen gebeuren die dingen misschien niet dat zullen dan de uitschieters onder ons zijn.

Probeer iedere dag positief te beginnen met positieve gedachten het is
tenslotte een nieuw begin dus ook andere mogelijkheden en kansen.

En door alles gunstig te doen zal daarnaar alles ook positief opvolgen.

maar wanneer dat niet zo is en er helaas iets negatiefs gebeurd, zo sorry.

Maar ik kan niet voor alle gevolgen instaan en neem daar dan ook geen verantwoording voor.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Tuesday, December 1, 2015

Dicht bij Elkaar Zijn

Dicht bij Elkaar ZijnDicht bij Elkaar Zijn
In deze moderne tijd kan alles ver weg
zijn en is het toch erg dicht bij elkaar zijn door de nieuwe technieken
mogelijk gemaakt via internet.

Iemand is aan de andere kant van de wereld mischien zo’n 25.000 kilometer verder en toch door ons overal of ergens te zien.

Via de computer, telephone of Ipad kunnen we met elkaar praten en bewonderen geheel gratis.

Alleen moeten we wel een internet aansluiting hebben maar dat is nog te
betalen met een normaal inkomen of via een wifi checkpoint.

Zelf via een telefoon kunnen we elkaar al zien en makkelijk horen op
iedere plaats waar we zijn in de global het is allemaal mogelijk.

Alleen elkaar aanraken ontbreekt nog voor de rest is het de onmogelijke
werkelijkheid en is ieder contact wereldwijd beschikbaar.

Gevoelens en emoties kunnen we elkaar wel tonen als wij praten en door
het geluid van onze stem en met de gezichts uitlatingen die zichtbaar
zijn.

We kunnen elkaar dan zien zowel lachen en huilen met emotioneel geluid als we elkaar teveel missen of gewoon erg blij zijn

En het word ons dan allemaal sneller en duidelijker met een schitterend beeld en geluid dat wij bestemd zijn voor elkaar.

Wij zijn nu zo dicht bij elkaar door de digitale mogelijkheden van nu.

Denkbaar bij elkaar in de handen zijn alleen het aantrekkelijke lichamelijke gevoel tegen elkaar aan is er nog niet.

Maar dat zal de digitale toekomst ons misschien nog gaan brengen via een netwerk.

De mogelijkheid om dicht bij elkaar te zijn, daar is waar alles om
draait voor een beter gevoel op het tijdstip als er behoefte aan is.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Sunday, November 29, 2015

Te Gierig Zijn

Te Gierig ZijnTe Gierig Zijn
Wij leven om te genieten en ons te vermaken.

Maar velen hebben dat niet in de gaten en zijn zo gierig.

Zijn bang om geld uit te geven vandaag en plezier te hebben.

Vergeten dat het leven in een moment kan zijn afgelopen.

En dat wij geld en bezittingen niet mee kunnen nemen dan.

Alles achter laten voor een ander of anderen.

Het is van zelf sprekend dat we het ook niet over de balk kunnen gooien.

Maar om nu te gierig te doen en ons leven te beperken zonder vermaak.

Is ook niet iets om goed gehumeurd of vrolijk van te worden.

Om iedere munt drie keer om te draaien voor dat wij het uitgeven .

Is misschien wel verstandig al wij de zekerheid krijgen dat we honderd worden.

Maar om ons leven  zo te beperken om gierig te zijn daar worden wij ook niet oud mee.

Want we worden niet oud door ons te vermaken , we worden juist oud door ons  niet meer te vermaken en gierig te zijn.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Friday, November 27, 2015

Modeontwerper

ModeontwerperModeontwerper
Fashion ontwerpen, het is gewoon al mooi om naar te kijken.

Vogue kledij is nog mooier om het al in onze modieuse garderobe en kleren kast te hebben.

Het allermooiste is om het gemakkelijk zonder aarzeling te kunnen kopen
als een normale zaak als wij bezwijken voor een modische stijl.

En super mooi is als wij deze kleding een elegante of klassieke  ontwerp al aan hebben over ons lichaam.

Een confectie collectie in ons bezit maakt ons uiterlijk meer gecharmeerd en chique door de verschillende designen en kleuren.

Wees maar eerlijk het geeft ons allemaal een fijn gevoel als we er goed uitzien met een uitstekend stijlvol tenue.

Eigentijds verzorgende trendy en smaakvolle uitfit voor een elegante en
sjieke gelegenheid geeft dat extra onconventioneel gevoel met een blits
uiterlijk.

Kleren maken de Man of de Vrouw zonder twijfels.

Dus aarzel niet en ga opweg naar de grensverleggende modeontwerpers

Johnny en Nitu www.exclusivetailor.com
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten…….

English Version
klik hier voor mijn APP
@auteurjanjansen

Wednesday, November 18, 2015

Wat onze voorouders hebben geplant oogsten wij vandaag

Wat onze voorouders hebben geplant oogsten wij vandaagWat onze voorouders hebben geplant oogsten wij vandaag
De fundering van ons bestaan op aarde
hebben wij te danken aan onze voorouders, sommige genieten van vele
voordelen al vanaf de geboorte.

Omwille van de opgebouwde welwillendheid en symphatie van onze voorvaderen door voortplanting van meerdere generaties.

De genen van onze voorouders hebben wij geërfd en zo ook onze
karaktertrek en erfelijke ziektes die zijn ontstaan onder familieleden
in de loop der eeuwen.

Alles wat ons voorgeslacht gedaan heeft en ervaren daar kunnen wij over
beschikken, het kan lijden zijn of genieten van hun opgebouwde weelde.

Ons leven is vandaag de dag en het verleden is om te laten rusten maar
het is wel iets om eens een minuut bij stil te staan met respect.

Wat onze voorouders hebben geplant oogsten wij vandaag en hebben dus de
mogelijkheid om het te herplanten voor onze opvolgers en die zullen dit
dan oogsten.

Iedereen streeft uiteindelijk naar onafhankelijkheid en rijkdom dus als
onze voorgangers de belangen van onze voorouders goed waargenomen hebben
kunnen wij daar nu misschien de vruchten van plukken.

Als er in de eeuwenoude familie cirkel familieleden waren die het
eigendomsrecht inzicht en vertrouwen verbroken of misbruikt hebben zijn
wij daar nu door gedupeerd.

Dat is een levensevolutie waar wij geen schuld aan hebben maar wel mee geconfronteerd worden in onze toekomstmogelijkheden.

Erfgoederen zijn de eerste overdracht eigendommen die bepalend zijn voor
onze vooruitzichten waarbij wij niets hoeven te doen als erfgenaam.

Aankondigen over erfgoed waar schulden op staan krijgen wij ook gratis aangereikt en zijn daar verantwoordelijk voor.

Zo kan het ook zijn dat ons eigen opgebouwde kapitaal verloren gaat door de levensstijl of wijze van onze ouders of grootouders.

Mits wij de gerechtelijke papierwinkel  goed geregeld hebben en overal
van gevrijwaard en beschermd worden met verdriet en een glimlach.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten…….

English Version
klik hier voor mijn APP
@auteurjanjansen

Tuesday, November 17, 2015

De Sprong naar een Beter Leven

De Sprong naar een Beter LevenDe Sprong naar een Beter Leven

Soms moeten wij risico’s nemen voor rectificatie of transmutatie in ons leven.
Wij weten dat het ons vervolmaking kan geven of duur kan komen te staan doordat het ook verlies kan geven.
Maar op sommige momenten is er geen tijd om veel na te denken en moeten wij een beslissing nemen en hebben maar twee keuzes.
1.
“Wij nemen geen risico en doen het niet” en we blijven op hetzelfde
niveau verder gaan of staan in de startblokken om te verliezen.
2.”Wij
aanvaarden het en doen het wel” en hebben de kans op vooruitgang en een
beter leven maar ook de eventualiteit op een nederlaag.
Voor velen
is het een erg moeilijke situatie en beslissing, want er is een
perspectief en ontwikkelings progres voor beiden winnen of verliezen.
Want zekerheid en een teruggaaf met garantie en waarborg hebben we niet op dat korte beslissende moment van wel of niet.
Maar door zelfverzekert te zijn en vertrouwen in onszelf te hebben kunnen wij de beslissing accentueren en uitvoeren.
Overweeg altijd eerst alle risico factors en een snelle berekenings naar het percentage van slagen.
Voor dat wij actie onderneemt met een sprong naar perfectionering is iets van levensbelang voordat wij besluiten.
In
ons dagelijkse en zakelijke leven zijn risico’s nemen eigenlijk een
normale zaak, we hoeven alleen maar in het verkeer terecht te komen.
Doordenk altijd goed wat wij doen maar zonder de eerste stap te zetten zullen we nooit weten waar die volgende stappen eindigen.
Om zo daarmee actie te kunnen aanmoedigen en aan de slag te gaan naar een verbeterende toekomst.
Daarom is het heel belangrijk om te weten waar onze persoonlijke mogelijkheden en grenzen zijn in de samenleving.
Maar
grenzen verleggen en overschrijden geven ons meer mogelijkheden en
terug of overtreffender springen kan dan altijd nog, want niets is
permanent in ons leven.
Reëel denkend als de superieure sprong naar
de overkant gelukt is, dan zal de sprong terug gemakkelijker zijn door
de geleerde ervaring.
De sprong naar een beter leven zal altijd een
vraagstuk en avontuur zijn met onvoorspelbare werkelijkheidsgetrouwe
resultaten bij de aanvang.

© @authorjanjansen

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
auteur Jan Jansen http://www.janjansen.asia/introductie-jan-jansen.html
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
@auteurjanjansen https://twitter.com/auteurjanjansen
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi

#liefde
#Quote #spreuken #verhalen #Inspiratie #Leven #Motivatie #fotos #foto
#Dagelijks #tellings #janjansen #vrede #easybranches #easyjanjansen
#psychologie #inspiratie #poems #poetrie #levensstijl
#denkenaaneenbeterleven #janjansen #communities #zegswijze #spreekwijze
#motto #gezegde #spreekwoord #expressie #zegswijze #uitdrukking
#kernspreuk #slagzin #zinspreuk #vertelling #empireavenue #aanbeveling
#gevoel #ervaring #sociaalmedia #netwerken


Monday, November 16, 2015

Liefde gaat door de Maag

Liefde gaat door de MaagHet allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
auteur Jan Jansen http://www.janjansen.asia/introductie-jan-jansen.html
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
@auteurjanjansen https://twitter.com/auteurjanjansen
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi

#liefde #Quote #spreuken #verhalen #Inspiratie #Leven #Motivatie #fotos #foto #Dagelijks #tellings #janjansen #vrede #easybranches #easyjanjansen #psychologie #inspiratie #poems #poetrie #levensstijl #denkenaaneenbeterleven #janjansen #communities #zegswijze #spreekwijze #motto #gezegde #spreekwoord #expressie #zegswijze #uitdrukking #kernspreuk #slagzin #zinspreuk #vertelling #empireavenue #aanbeveling #gevoel #ervaring #sociaalmedia #netwerken

Sunday, November 15, 2015

Multiculturele samenleving

Multiculturele samenlevingMulticulturele samenleving
Op onze aardbol zijn veel verschillende soorten bevolkingen en ieder volk heeft een lokale achtergrond en opvoeding.

Verschillende culturen met een ander huidskleur, gewoontes en manieren.

Zo is er ook bij ieder volk een andere verbale interculturele
communicatie zelfs bij aan elkaar grenzende landen die qua cultuur
zoveel van elkaar verschillen.

Andere eetgerechten en dranken waar ze mee opgroeien in hun eigen omgeving.

Waar wij opgroeien is voor ons een normale levensstijl en passen onze levenswijze daarop aan vanaf de geboorte.

Zo is dat ook voor iemand anders, wat wij van hun niet normaal vinden
doordat wij dat niet gewend zijn door onze andere jeugd (opgroeien) is
dit voor hen hetzelfde tegenover ons door het kultuurverschil en
acclimatiseren van gedragswijzen.

Daarom is het zo indrukwekkend om ons eigen eens te verdiepen in de leefgewoontes van talrijke culturen.

Om zo de levensgewoonten van een ander te ontdekken en te vergelijken en
daarover na te denken en in acht nemen hoe gelukkig wij wel niet zijn.

En zo weten waarom dat een ander zo leeft en wij weer op een andere manier in ons geboorte land.

Wij zullen verstelt zijn van de hoeveelheid verschillende culturen met
de bijhorende geloven die er zijn in onze wereld op deze planeet.

Het is een aparte ervaring om dit nu op internet bij Google Search
makkelijk te vinden op domein http://www.google.nl alles te kunnen
bezichtigen met foto’s en teksten.

Een primair vereiste op onze aardbol is
dat al deze Verschillende Culturen en religies in vrede en oprechtheid
met elkaar kunnen omgaan in een vredesgezinde multiculturele
samenleving.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten…….

English Version
klik hier voor mijn APP
@auteurjanjansen

Saturday, November 14, 2015

Samen aan de Joviale Koffietafel

Samen aan de Joviale KoffietafelSamen aan de Joviale Koffietafel


Heerlijk is het om samen te genieten met onze Geliefde, Familie of Vrienden aan de koffietafel te zitten .
Praten over het verleden en de toekomst tezamen of met zijn allen, we komen meestal woorden tekort als gevoelens gaan spreken.
Een ieder heeft zo zijn eigen kijk, ervaringen en verhaal op het verleden of de toekomst met een emotioneel sentiment en opinie.
Gezellig familiair bij elkaar aan de tea of koffietafel vol met lekkernijen, spijsen en versnaperingen met een vriendschappelijke conversatie.
Ontspannen luisteren naar een ander zijn avonturen, gewaarwordingen en ideeën over het zo veranderlijke persoonlijke leven.
Samen van deze aangelegenheid er een uitzonderlijke dag van maken met een verbetering van de symphatie en verbeterende vriendschapsband is het uitgangspunt.
Met een Vriendschap met liefde en respect voor de rest van het Leven.

Veel individuen begrijpen tot een bepaalde leeftijd niet hoe belangrijk kameraadschap is in ons leven.
Iedereen heeft steun en warmte nodig door gemeende menselijke genegenheid en hartelijkheid met liefde door bewondering in ons bestaan op aarde


Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi


Friday, November 13, 2015

De Sprong in het Diepe Water

De Sprong in het Diepe WaterDe Sprong in het Diepe Water

Het is een wereld op zich in het deinende blauwe zeewater met al dat verschillende koraal en soorten zeedieren.
Al
die vele ongelijksoortig kleuren net als in een verfwinkel en iedere
schilder die ze graag zou willen gebruiken voor zijn werk.
Onze ogen komen tijd tekort om alles te zien zo snel veranderd alles om ons heen in het diepe zeewater.
Hoe dieper wij gaan hoe interessanter het wordt, maar ook gevaarlijker.
Wij
zijn eigenlijk in het onwetende gesprongen, want niemand weet van te
voren wat voor levends er om ons heen zal zwemmen of op de zeebodem
ligt.
Geen waarzegger weet wat er op dat moment op die plaats onder water zal zijn en wat we gaan tegenkomen tijdens onze duik.
Dat maakt het voor veel diepzeeduikers juist zo spannend om iets nieuws te ontdekken en zien.
Het kan een grote verrassing zijn en erg mooi of één grote ellende bij het ontmoeten van een vleesetend roofdier.
Als
wij mooi gekleurde vissen of dolfijnen alleen zouden signaleren en
aanschouwen is dat iets perfect en het zal een schitterende dag worden.
Maar
als we tijdens het pootje baden of zwemmen roofdieren zoals haaien,
piranha, slangen of krokodillen aantreffen is het een brok in onze keel.
Wij zullen dan even tijd nodig hebben om de schok van het onderwater gedierte te verwerken.
Maar ook daar komen we weer overheen met een glimlach, want vaak zijn deze dieren zelf ook geschokt en bang.
De
onderwaterwereld is gewoon fantastisch mooi in tropische gebieden en
een aanrader om te gaan bekijken, bij een bezoek het kan al met
snorkelen.
Overal kunnen we het gevaar tegen het lijf lopen, dus het is een ervaring om het onwetende onderwater te beleven.
Sommige
mensen springen ook in het dieptepunt van het leven en nemen meer
risico of halen iets op hun hals dan ze niet aankunnen, wees voorzichtig
met deze beslissingen.
De sprong in het diepe kan fataal zijn en ons leven verwoesten.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
auteur Jan Jansen http://www.janjansen.asia/introductie-jan-jansen.html
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
@auteurjanjansen https://twitter.com/auteurjanjansen
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi

#liefde #Quote #spreuken #verhalen #Inspiratie #Leven #Motivatie #fotos #foto #Dagelijks #tellings #janjansen #vrede #easybranches #easyjanjansen #psychologie #inspiratie #poems #poetrie #levensstijl #denkenaaneenbeterleven #janjansen #communities #zegswijze #spreekwijze #motto #gezegde #spreekwoord #expressie #zegswijze #uitdrukking #kernspreuk #slagzin #zinspreuk #vertelling #empireavenue #aanbeveling #gevoel #ervaring #sociaalmedia #netwerken

Thursday, November 12, 2015

Mieren Kolonie

Mieren KolonieMieren Kolonie

Mieren zijn altijd in een compagnie van kolonie
vormende sociale insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen
(Hymenoptera) en zijn afstammelingen van wespen.
Mieren zijn een dominante levensvorm op onze aardbodem zij zijn zo goed georganiseerd als het leger.
Met
verschillende leiding gevende rangen onder andere verkenners,
voedselverzamelaars, nest-onderhouders, kinderverzorgsters en soldaten
en werksters.
Wij zeggen vaak die is zo sterk als een leeuw.
Maar een mier kan tot twee honderd keer zijn eigen gewicht optillen.
Laten we ons eigen eens voorstellen dat de mens 200 keer onze eigen kilo’s zou kunnen opheffen.
Dat zou een mirakel zijn en ongeloofwaardig om daar over na te denken.
Mieren zijn team werkers en doen alles planmatig in groepen alles met elkaar voor een betere en opbouwende toekomst.
Zouden wij als mensen nog veel van kunnen leren, alles bij hun is zo georganiseerd met teamwerk dat een ieder er op vooruitgaat.
De ene groep gaat de boel verkennen en als ze wat vinden word het ingeseind en gaan ze het met zijn allen ophalen.
En naar de basis brengen en verdelen, dat is de juiste manier om samen te verenigen als één.
Ze zijn zeer verstandig en niet te stoppen om allen tezamen te ontwikkelen en overleven als één grote groepering (familie).
Het is één van de goede voorbeelden tegenover de mens die steeds meer individualisme en zelfzuchtigheid vertoond.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
auteur Jan Jansen http://www.janjansen.asia/introductie-jan-jansen.html
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
@auteurjanjansen https://twitter.com/auteurjanjansen
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi

#liefde #Quote #spreuken #verhalen #Inspiratie #Leven #Motivatie #fotos #foto #Dagelijks #tellings #janjansen #vrede #easybranches #easyjanjansen #psychologie #inspiratie #poems #poetrie #levensstijl #denkenaaneenbeterleven #janjansen #communities #zegswijze #spreekwijze #motto #gezegde #spreekwoord #expressie #zegswijze #uitdrukking #kernspreuk #slagzin #zinspreuk #vertelling #empireavenue #aanbeveling #gevoel #ervaring #sociaalmedia #netwerken

Wednesday, November 11, 2015

Voedingsmiddelen uit eigen Keuken

Voedingsmiddelen uit eigen KeukenVoedingsmiddelen uit eigen Keuken

Wij kunnen niet zonder eten
dus in de keuken daar is het waar onze overlevingsbehoeften worden
bereid meestal door de beste vrouw in het huis.
In de morgen, middag en avond kunnen we daar onze maaltijden bereiden of op gewenste tijden maar alles is er op voorbereid.
Lekkere eet gerechten worden daar klaargemaakt met de mogelijkheid  doormiddel van te bakken, koken of in de gril / oven.
Een ruim ingerichte keuken is een droom van iedere Vrouw of Kok / Kokkin.
Hoe meer bereidingsapparaten in de keuken hoe meer verschillende gerechten er snel gemaakt kunnen worden.
Goede gerechten dienen ook vaak een lange voorbereiding en precisie met aromaten.
De juiste hoeveelheden specerijen en preparatie tijd voor een goede smaak kan soms dagen of weken duren.
Als
wij iets eten in huis of een restaurant wat lekker smaakt denken wij
daar vaak niet lang over na, hoe lang onze huisgenoot een kok / kokkin
de “spijsbereider” er over heeft gedaan voordat deze smaak aanwezig was.
Maar kennen misschien wel het bekende spreekwoord van een kostelijke man.
Dat liefde van de man door de maag gaat.
Is ook een les voor de mannen om nooit de werkverrichtingen thuis te onderschatten als ze thuis komen van een volledige werkdag.
Aangezien diegene die de huishouding doet ook een algehele dagtaak heeft volbracht met als thuiskomer een lekkere maaltijd.
Smakelijk eten met eetverlangens en volbrachte voedingsmiddelen uit eigen keuken.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
auteur Jan Jansen http://www.janjansen.asia/introductie-jan-jansen.html
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
@auteurjanjansen https://twitter.com/auteurjanjansen
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi

#liefde
#Quote #spreuken #verhalen #Inspiratie #Leven #Motivatie #fotos #foto
#Dagelijks #tellings #janjansen #vrede #easybranches #easyjanjansen
#psychologie #inspiratie #poems #poetrie #levensstijl
#denkenaaneenbeterleven #janjansen #communities #zegswijze #spreekwijze
#motto #gezegde #spreekwoord #expressie #zegswijze #uitdrukking
#kernspreuk #slagzin #zinspreuk #vertelling #empireavenue #aanbeveling
#gevoel #ervaring #sociaalmedia #netwerken

Monday, November 9, 2015

Mirakels van Moeder der Natuur

Mirakels van Moeder der Natuur 
Mirakels van Moeder der natuur
Vaak zijn we verbaasd van wat onze ogen zien en wat wij soms meemaken tijdens het buitenleven in de natuur.
De natuur blijft altijd een verrassing het is super mooi of lelijk in ons oogpunt.
Niemand kan zich voorbereiden op natuurrampen of de kracht van Moeder der natuur.
Iedereen
heeft er ook al mee te maken gehad in zijn leven al is het maar een
zware regenbui of in de media gezien wat ravage een orkaan kan
aanrichten.
Het kan zeer koud of warm zijn en verschrikkelijk mooi
ook kan het zo omslaan van uiterst links naar rechts van zon na regen of
zomer naar winter zowel omgekeerd.
Het weer van Moeder der natuur is
nu door vele onderzoeken met computerprogramma’s en ervaringen bijna te
voorspellen maar zeker is het nooit, want het blijft onze natuur.
Door de natuurwonderen zijn wij nu op deze planeet maar kunnen er ook zo weer vanaf verdwijnen.
Door de mirakels van Moeder der natuur, geeft dit aan de mens of dier geen zekerheid voor een zorgeloos bestaan op aarde.
Weersverwachtingen kunnen we tegenwoordig prognosticeren maar veranderingen kunnen er ieder moment weer optreden.
Het
natuurschoon in de vrije natuur is erg kleurrijk en het is
onvoorspelbaar en bijna niet te geloven maar ‘t kan zichzelf vernietigen
in seconden bij een natuurramp.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
auteur Jan Jansen http://www.janjansen.asia/introductie-jan-jansen.html
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
@auteurjanjansen https://twitter.com/auteurjanjansen
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi

#liefde #Quote #spreuken #verhalen #Inspiratie #Leven #Motivatie #fotos #foto #Dagelijks #tellings #janjansen #vrede #easybranches #easyjanjansen #psychologie #inspiratie #poems #poetrie #levensstijl #denkenaaneenbeterleven #janjansen #communities #zegswijze #spreekwijze #motto #gezegde #spreekwoord #expressie #zegswijze #uitdrukking #kernspreuk #slagzin #zinspreuk #vertelling #empireavenue #aanbeveling #gevoel #ervaring #sociaalmedia #netwerken

Sunday, November 8, 2015

Onschuldige Giftige Spinnen

Onschuldige Giftige SpinnenOnschuldige Giftige Spinnen

Het ziet er zo onschuldig uit met al die mooie excentrieke kleuren.
Maar een beet van deze kleine spin kan grote fatale gevolgen voor ons hebben.
De snelheid waarmee deze spin reageert is verbazingwekkend en razendsnel.
Zoveel opvallende kleuren met een mooie uitstraling en vier oplettende ogen die alles opmerken in zijn buurt.
Als wij in zijn buurt komen of spinnenweb zal het zeker niet ongemerkt voor de spin zijn.
De natuur kent geen genade en een spinnenbeet zal ons zeer zeker verrassen, doordat wij waarschijnlijk de spin zelf niet opgemerkt hebben.
Wat voor schade en problemen deze kleine spin kan geven aan ons is van onschatbare waarde, omdat het gif bij een te late reactie onze dood kan betekenen of een aanzienlijke wond geeft.
Op afstand blijven van deze onschuldige giftige spinnen en dan genieten van de verbazend opwekkende kleuren is een aanrader.
Zo kan er dan ook weinig met onze gesteldheid gebeuren en blijven wij uit het bereikt om toxisch gebeten te worden door iets kleins.
Vaak worden pijnlijke prikken of steken van een niet gezien insect of spinachtig dier door artsen of ander medisch personeel aan spinnen toegeschreven.
Dus kijk of let altijd goed op door wat wij zijn gebeten om effectieve medische maatregelen te kunnen ondernemen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
auteur Jan Jansen http://www.janjansen.asia/introductie-jan-jansen.html
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
@auteurjanjansen https://twitter.com/auteurjanjansen
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi

#liefde #Quote #spreuken #verhalen #Inspiratie #Leven #Motivatie #fotos #foto #Dagelijks #tellings #janjansen #vrede #easybranches #easyjanjansen #psychologie #inspiratie #poems #poetrie #levensstijl #denkenaaneenbeterleven #janjansen #communities #zegswijze #spreekwijze #motto #gezegde #spreekwoord #expressie #zegswijze #uitdrukking #kernspreuk #slagzin #zinspreuk #vertelling #empireavenue #aanbeveling #gevoel #ervaring #sociaalmedia #netwerken