Friday, May 31, 2013

Wijze Mannen zijn de Schepper van Dingen, Alleen de Dwazen Maken de Dingen Groter.

Wijze Mannen zijn de Schepper van Dingen, Alleen de Dwazen Maken de Dingen Groter.

 Wijze Mannen zijn de Schepper van Dingen, Alleen de Dwazen Maken de Dingen Groter


Om dingen uit te vinden of iets perfect te doen is geen gemakkelijke opgave.
Daarom zijn er velen die kiezen voor de gemakkelijke weg en gebruiken of leren de kennis van een ander.
En schermen daarna met het zwaard van een ander, zo willen ze anderen laten denken dat zij de uitvinder en uitvoerder daarvan zijn.
Maar daar komt gelukkig meer bij kijken dan alleen de kennis over te kopiƫren en een soortgelijk ding of service te verlenen.
De schepper van iets heeft altijd nog troeven achter de hand om zijn uitvinding nog meer te stabiliseren en te perfectioneren met een verbetering.
Waardoor de kopieerder van de dingen altijd een achterstand zal hebben.
Daarom is het altijd wijs om nooit die dingen te vertellen wat niet is bestemd voor anderen hun oren en nooit te laten zien hoe het werkelijke proces verloopt.
Probeer zo veel mogelijk die dingen zelf te doen en daardoor ook het recht in eigen handen te houden.
Jouw wijze kennis is alleen vertrouwd te vertellen aan een spiegel.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Wise Man are the Creator of Things, only Fools make Things Up.

Wise Man are the Creator of Things, only Fools make Things Up.

Wise Man are the Creator of Things, only Fools make Things Up


To find out thing or to make something perfect is not an easy task.
Therefore, many choose the easiest way which is to learn and use the knowledge of another.
And then show with the work from another, as they want others to think they are the inventor and executor.
But fortunately there is more to it than just copy from the knowledge or provide the similar service .
The creator of something always trumps up its sleeve to stabilize his invention even more to improve it for perfection.
Because of that the copycat always will fall behind the creator in terms of knowledge.
Therefore it is always wise not to tell others those things what are not diverted from their ears and never show others how the actual process works.
Try  to do these things as much as possible ourselves, therefore we can keep the rights in our own hands
Mirror is the only thing can tell Your invented knowledge.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Thursday, May 30, 2013

Een Relatie kan Langer Duren omdat Twee Mensen een Keuze Maken om verder te Gaan.

Een Relatie kan Langer Duren omdat Twee Mensen een Keuze Maken om verder te Gaan.

 Een Relatie kan Langer Duren omdat Twee Mensen een Keuze Maken om verder te Gaan


Een belangrijk onderdeel van ons leven is de liefde het kan ons maken en breken psychisch.
Wij zullen nooit sterk genoeg zijn om ons daartegen te kunnen bewapenen en het zal altijd onverwachts tot ons komen.
Gevoelens voor een ander is een super gevoel en een nog beter gevoel als het wederzijds is.
Het kan hart verwarmend zijn en ook hart verscheurend als het verkeerd gaat, het kan ons in extase brengen of in een hysterische toestand .
Maar als de liefde er is zal het ons steeds weer in de verleiding brengen om dat te doen wat onze gevoelens ingeven.
Of onze hersens het ermee eens zijn of niet en ons verstand ons tegenspreekt speelt helemaal geen rol meer in het leven.
De verbintenis en kracht die liefde heeft zal altijd de overhand hebben op onze beslissingen.
De zwakte die wij hebben en de kracht die liefde heeft kan rare ontwikkelingen teweeg brengen in ons leven.
De liefde voor elkaar vanuit ons hart zal altijd de overwinning behalen op iedere beslissing die door onze gesproken mond word gehoord door een ander.
Dus een relatie zal altijd langer duren in elke situatie als de liefde blijf groeien voor elkaar.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

A Relationship can Last Longer because Two People make a Choice to Keep it.

A Relationship can Last Longer because Two People make a Choice to Keep it.

A Relationship can Last Longer because Two People make a Choice to Keep it


An important part of our life is love which can make or break us mentally.
We will never be strong enough to arm ourselves against it and love
always come to us unexpectedly.
The love for one another is a great feeling and it is even better when
there is mutual feel between us.
It can be heart warming and also heartbreaking if it goes wrong, Love
can bring us into ecstasy mood or a hysterical state.
But if the love is there then we will always be tempted to do
everything follow our feeling.
Whether our brains agree or not, even when our intellect has been
contradicted and  plays no more role in life.
Unity and power that have in love will always prevail in our decisions.
Our weakness can be exposed with  the power of love and it may bring
strange developments for us.
The love for each other with our hearts will always be victorious in
every decision came out from our mouth and heard by others.
So a relationship will last longer in every situation when two
people decided to make their choice to keep it.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Wednesday, May 29, 2013

Ben trots op Hoe Ver we zijn Gekomen en heb Vertrouwen in hoe Ver Wij nog Kunnen Komen.

Ben trots op Hoe Ver we zijn Gekomen en heb Vertrouwen in hoe Ver Wij nog Kunnen Komen.

Ben trots op Hoe Ver we zijn Gekomen en heb Vertrouwen in hoe Ver Wij nog Kunnen Komen


Als we problemen hebben in ons leven dan worden we er als eerste zelf mee geconfronteerd en moeten wij het ook zelf oplossen.
Dus zelfvertrouwen is een belangrijke factor in het leven waar we dan ook als eerste op moeten rekenen is “onszelf”.
Daarmee kunnen we een positie verwerven in de maatschappij met vele vrienden en zakelijke partners door eerlijk te zijn en altijd ons woord op te volgen.
Zo hebben we een vertrouwende relatie met velen opgebouwd in de wereld en van daaruit is het gemakkelijker om anderen te overtuigen met iets nieuws.
Wij kunnen dan met trots vertellen aan onze relaties als er iets beters is dan waar we nu gebruik van maken en zij zullen dat zonder twijfel met vertrouwen van ons aannemen.
Ook zullen daarna de getoonde uitslagen en verbeterde resultaten onze positie tegenover hun alleen maar versterken.
Dan kunnen we trots zijn op wat we tot nu toe bereikt hebben en hoeven ons geen zorgen te maken of het vertrouwen te verliezen voor een geslaagde toekomst.
Want ons woord heeft de kracht van eerlijkheid en intelligente personen willen die graag met ons delen of behaalde winsten verdelen in ons sociale leven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Take Pride in how Far We have Come and Have Faith in how Far We can Go.

Take Pride in how Far We have Come and Have Faith in how Far We can Go.

Take Pride in how Far We have Come and Have Faith in how Far We can Go


If we have problems in our lives then we first have to confront with
them and we must also solve it by ourselves.
So selfconfidence is an important factor in life where as we all first
have to rely on “ourselves”.
By being honest and always follow up our word , we will be able to
gain a position in society within many friends and business partners
When we have many persons who can built up a trusted relationship with
us in the world, it is easier to convince others with something new.
We can speak with pride to our friends or partners that if there is
something better in the global then we make use of it now and they
will be having the confidence from us without doubt.
Also, when we manage to scores and shown with improved results , it
shall strengthen our position towards them.
Then we can be proud of what we have achieved so far and do not have
to make a fuss or lose confidence, thus our future looks bright.
Because our word has the power of honesty and wise persons would like
to listen and share it with us that knowledge or earned profits what
we together can make with it in our social life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Tuesday, May 28, 2013

Beter te Worden Geslagen met de Waarheid dan Gekust met een Leugen.

Beter te Worden Geslagen met de Waarheid dan Gekust met een Leugen.

 Beter te Worden Geslagen met de Waarheid dan Gekust met een Leugen


Het moment dat er dingen verkeerd gaan die te maken hebben op het emotionele gebied en de gevoelens van ons lichaam aantasten zijn wij allemaal zwakkelingen.
Als wij dan met de waarheid geconfronteerd worden weten we pas hoe hard het soms kan zijn in het leven.
Hoeveel verdriet en pijn het kan aanrichten op ons lichaam als we het slechte nieuws horen.
De impact die de waarheid heeft is vaak moeilijk te accepteren maar er is geen weg terug als we het al weten.
Het verwerkings proces kan dan ook een flinke tijd van ons leven in beslag nemen en dat zal geen gemakkelijke periode voor ons zijn.
Maar het is beter om pijn door de waarheid te hebben dan door een leugen.
Een leugenaar vertelt altijd makkelijk zijn versie in een verhaal maar weet niet hoeveel pijn ermee word gedaan bij een ander of het kan hun niets schelen doordat ze geen emoties hebben.
Als je al niets meer kunt doen en in het nauw zit zal een leugen vertellen alleen maar de problemen verslechteren.
Het is altijd beter om gelijk de waarheid te vertellen op voorhand dan kunnen op dat moment wel een hoop problemen komen maar dan is het voorbij.
Een leugen vertellen kan op dat moment de gezelligheid niet veranderen maar zal naar dat de waarheid ontdekt is het vertrouwen verbreken en meer problemen geven in de toekomst.
Want al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel.
Eerlijkheid zal altijd winnen in het leven en daar kunnen we een vertrouwensrelatie  mee opbouwen  waar iedereen veel profijt van heeft.
Dat is waarom het beter is om te worden geslagen met de waarheid dan te worden gekust met een leugen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Better to be Slapped with the Truth than Kissed with a Lie.

Better to be Slapped with the Truth than Kissed with a Lie.

Better to be Slapped with the Truth than Kissed with a Lie


When things goes wrong related to our emotion part, then the feelings of our bodies can be weakened.
If we are facing with the truth then we know how hard it can be in life sometimes.
Can cause much grief and pain to our bodies when we hear the bad news.
The impact of truth is often hard to accept but there is no way back as we all know.
The processing period of that may be a painful moment of our life and that will not be an easy time for us.
But it is better to have pain by the truth than a kiss from the liar.
A liar always easily tells the version of his story but do not know how much the pain can be done to others or they do not care because of emotionless.
If You can do nothing or when You are in distress situation to tell a lie, it will only worsen the problems later.
It is always better to tell the truth right in advance then telling a lie on that moment which can causing a lot of trouble after.
Telling a lie at that time can give the coziness feel but it will not change the truth; After the whole things has been discovered, then the trust is breaking and give more problems in the future.
A lie has no legs, for sure the truth will overtaken it sooner.
Honesty will always win in life, from there we can build a relationship of trust with everyone and give much benefit for all of us.
That’s why it is better to be slapped with the truth than kissed with a lie.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Monday, May 27, 2013

Een glimlach kan Warmte Brengen aan ons Hart en Helderheid voor onze Dag Iederedag kan een mooie dag zijn in ons leven als we maar positief blijven. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd is mijn spreuk voor dit. Anderen zien lachen kan ons al vreugde geven zelf mee lachen verhelderd onze gedachten. Nooit de moed opgeven en altijd blijven lachen geeft een positieve insteek in ons humeur. De morgenstond heeft goud in de mond dus opstaan met een grote glimlach zal onze dag al meteen goed laten beginnen. Glimlachen om het verleden en de toekomst nog harder tegemoet lachen zal een positieve aantrekkingskracht aan ons geven. Waardoor wij de dingen anders zullen gaan zien en het ons hart warmte gaat geven zoals de stralen van de zon die ons een andere kleur geeft en nieuwe gedachte met een positieve invloed. Waardoor we zelfs kunnen lachen om een tegenslag en die positief verwerken en met volle moed verder gaan met ons leven. Lach ook om de mindere leuke dingen in het leven want die maken ons hard voor de verwerkingen van het leer proces naar de toekomst. En dat brengt de helderheid naar anderen dat we een warm en helder hart hebben iederedag. Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. Auteur Jan Jansen http://gedichten.easybranches.com/een-glimlach-kan-warmte-brengen-aan-ons-hart-en-helderheid-voor-onze-dag.html Lees Meer Gedichten……. Een glimlach kan Warmte Brengen aan ons Hart en Helderheid voor onze Dag.

Een glimlach kan Warmte Brengen aan ons Hart en Helderheid voor onze Dag.

 Een glimlach kan Warmte Brengen aan ons Hart en Helderheid voor onze Dag


Iederedag kan een mooie dag zijn in ons leven als we maar positief blijven.
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd is mijn spreuk voor dit.
Anderen zien lachen kan ons al vreugde geven zelf mee lachen verhelderd onze gedachten.
Nooit de moed opgeven en altijd blijven lachen geeft een positieve insteek in ons humeur.
De morgenstond heeft goud in de mond dus opstaan met een grote glimlach zal onze dag al meteen goed laten beginnen.
Glimlachen om het verleden en de toekomst nog harder tegemoet lachen zal een positieve aantrekkingskracht aan ons geven.
Waardoor wij de dingen anders zullen gaan zien en het ons hart warmte gaat geven zoals de stralen van de zon die ons een andere kleur geeft en nieuwe gedachte met een positieve invloed.
Waardoor we zelfs kunnen lachen om een tegenslag en die positief verwerken en met volle moed verder gaan met ons leven.
Lach ook om de mindere leuke dingen in het leven want die maken ons hard voor de verwerkingen van het  leer proces  naar de toekomst.
En dat brengt de helderheid naar anderen dat we een warm en helder hart hebben iederedag.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

A Smile can bring Warmth to Our Heart and Brightness for Our Day.

A Smile can bring Warmth to Our Heart and Brightness for Our Day.

A Smile can bring Warmth to Our Heart and Brightness for Our Day


Every day can be a beautiful day in our life if we remain positive.
A day without laughter is a wasted day : My saying for this.
When others have their laughter, and we also join in to smile together, that will give brightness for our mind.
Never give up and always keep smiling will gives a positive approach for our mood.
The early bird catches the worm so wake up with a big smile will be all right to start our good day.
Smile to the past and smiling even louder to meet the future will give a positive energy for us.
Which we will going to see things differently and warmth for our hearts as the rays of the sun gives us a different skin color and new thinking with a positive impact.
So we can laugh at our own setback and this give us a positive cycle with full of courage to go on with our lives.
When we always smiling , it will be more harder for others to confront us and it is the learning process for our future.
That brings brightness to others know we have a warmth and bright heart every day.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Sunday, May 26, 2013

Spectaculaire.

Spectaculaire.

Spectaculaire


Wat als we ergens naar toe gaan om ons te vermaken en het geeft ons een ontevreden gevoel.
Dan is eigenlijk onze dag al verpest en denken we al aan morgen dat het beter zal zijn.
Waren we maar thuis gebleven hadden we het meer naar onze zin gehad is dan in onze gedachten.
Maar dat is ook niet goed voor ons sociaal leven en innerlijke gevoelens als we onder de mensen zijn dan hebben we afwisseling en kunnen we nieuwe contacten maken.
Altijd teveel personen om ons heen kan ook gaan vervelen maar dan kunnen we de rust op gaan zoeken.
Maar bijna iedereen houd van spectaculaire cabaret shows of films.
Het kan ons dagelijkse leven even doen vergeten en we zijn gelijk een andere persoon meer ontspannen en vrolijker.
Wauw dat was spectaculair wat we daar hebben gezien, dat ze dat durven en wat denk je ervan wat er allemaal aan vooraf gaat om dat voor elkaar te krijgen het was prachtig.
Ja vaak staan we er niet bij stil hoe talentvol de bedenker van zoiets moet zijn bijvoorbeeld een theater show.
Om alle geschikte personen te classificeren om in een door hun bedacht verhaal te laten spelen met alle effecten en stunts.
Om de bezoekers een spectaculair bezoek te bezorgen en waar voor hun geld.
Veel respect voor deze kennis te kunnen organiseren in een spectaculair verhaal waar ze velen onder ons een geweldige dag mee bezorgen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/spectaculaire.html
Lees Meer Gedichten…….

Spectacular.

Spectacular.

Spectacular


What if we went somewhere wanted to get entertained but we ended up with a feeling of dissatisfaction.
Then actually our day has already been ruined and we are started to think about a better tomorrow.
In our minds it was better to stay at home than going to the wrong place.
But that’s not good for our social life and inner feelings because we can change ourselves among people and then we make new friends.
When there are too many people around us, we also can get bored so we rather go for the tranquility.
But almost everyone love spectacular cabaret shows or movies.
It can make our day and we forget the sadness, then we will be equal with another persons more relaxed and happier.
Wow,  that was spectacular what we have seen, that they dare to do this and what do You think they must do in advance to achieve for that beautiful show?
Yes we are often not realizing how talented the creator of the show to include the right actors in script written for that show.
Their invented stories are eligible to classify everyone’s role to play with all effects and stunts using their respective knowledge providing the audience and viewers with a spectacular show and a value for their money.
Much respect goes to the knowledge of organizing the spectacular story that can give many of us a great day.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Saturday, May 25, 2013

Plaats uw Inzet Nooit op een Dood Paard.

Plaats uw Inzet Nooit op een Dood Paard.

 Plaats uw Inzet Nooit op een Dood Paard


Gokken is iets wat geen zekerheid geeft in het leven en word meestal al gestart met een nadeel dit kan alleen maar verlies betekenen op de lange duur.
Kansen berekenen en met een voordeel de wedstrijd of een plan beginnen is een wijs besluit en zal dan ook bijna altijd met een rendement eindigen.
Iets beginnen met een partner die totaal anders denkt over bepaalde dingen dan ons is ook een gebed zonder einde en zal leiden tot niets.
Alleen als meerdere personen op de zelfde golflengte denken en een klein verschil snel kunnen overtuigen aan elkaar zal iedere aanpak van iets in goud veranderen.
Worden er samen bergen verzet precies naar die plaats waar ze het al over eens waren voordat ze er aan begonnen.
Geef nooit Onze inzet aan iets waar wij niet zeker van zijn dat het een kans van slagen heeft en het ons verspilde tijd en moeite gaat geven bij de afloop.
Dat zou ons alleen maar benadelen in alle gevallen en die gok kunnen we niet nemen omdat wij onze tijd wel beter kunnen besteden aan leuke dingen.
En op een hobbelpaard komen we niet ver.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Do Not Place Your Bet on a Dead Horse.

Do Not Place Your Bet on a Dead Horse.

Do Not Place Your Bet on a Dead Horse


Gambling is something what gives no certainty in life and usually by the start its already being a disadvantage, this can only mean loss in the long run.
Calculate the odds and start the race or a plan to fully get the advantages is a wise decision , the end results always can have the profit in return.
If we start things with a partner who think totally different than us is a never-ending story and will lead to nothing.
Only when people on the same wavelength with some minor difference can convince to change each others’ approach quickly to something good.
Together can moved mountains exactly to the place where they had agreed before they got started.
Never give Our commitment to something we are not sure , we should calculated the probability to success before wasted our time and effort to go for the wrong end.
That would only harm us in all cases and we can risk that and it is better to better our time on fun things.
We will not get far or successful on a dead rocking horse.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Friday, May 24, 2013

Stop om U Zorgen te Maken om Dingen die Buiten Uw Macht Liggen.

Stop om U Zorgen te Maken om Dingen die Buiten Uw Macht Liggen.

Stop om U Zorgen te Maken om Dingen die Buiten Uw Macht Liggen


Er zijn heel wat dingen in de wereld waar wij het niet mee eens zijn.
Dingen die gebeuren wat buiten ons boekje gaat en waar we geen vrede mee kunnen vinden.
Wat ons kwaad en verdrietig kan maken en waar we graag verandering in willen brengen maar niet bij machten zijn om daar iets aan te kunnen doen.
Waar wij als eenling nooit de zeggenschap over zullen hebben en ons woord nooit zal tellen.
We kunnen stemmen en handtekeningen op gaan halen om zo aan de hogere heren te laten zien dat er meerderen zijn die het er niet mee eens zijn.
Maar dat zal ook geen invloed hebben op een alleenheerser in deze maatschappij en zou verloren moeite zijn en frustratie opwekken.
Daarom is het beter om Uw eigen niet te bemoeien met zaken waar we toch geen invloed op hebben.
En beter ons eigen leven leiden en daar het beste van maken, want ons ergeren aan dingen die niet leuk zijn is normaal maar als we ze toch niet kunnen veranderen is het beter er niet aan te denken.
Het kan ons eigen leven alleen maar verslechteren en hoofdpijn geven door het te laten malen in onze gedachten.
Dingen die buiten onze macht liggen om ze te kunnen veranderen is het beter te stoppen met denken en laat een ander daar maar de zorgen over dragen.
Geef jezelf die rust en vrede en realiseer dat het verloren moeite is.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/stop-om-u-zorgen-te-maken-om-dingen-die-buiten-uw-macht-liggen.html
Lees Meer Gedichten…….

Stop Worrying about Things which Beyond the Power of Your Will.

Stop Worrying about Things which Beyond the Power of Your Will.

 Stop Worrying about Things which Beyond the Power of Your Will


There are a lot of things in the world where we disagree with it.
Things that happen outside the box and we can find no peace with it.
We would like to change on things that can make us angry or sad, but we do not have the power for allow us to do anything.
When we are as the maverick we can never have control over it and our word will never count.
We can go for voting and get signatures among the population in order to show at our superiors that many persons does not agree with it.
But that will not change the mind of the dictator in this society and it only would give us frustration and our effort are wasted.
Therefore it is better not to interfere with it and concentrate only our own things because we can not influence on what is happening.
And its better to live our own life for the best of it, because it is very normal to be annoyed with things that are not fun but if we cannot change them anyway, it is better not to think about it.
It may only be more worsen for our own life and if we keeps thinking about that, we will be having a big headache.
We better stop trying to change things which is beyond our control and let others who possess the knowledge to take care for that concerns.
Give Yourself a peace and quiet mind and realize that Your effort generates nothing.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan JansenThursday, May 23, 2013

Word Geen Vijanden Vanwege een Simpel Misverstand.

Word Geen Vijanden Vanwege een Simpel Misverstand.

 Word Geen Vijanden Vanwege een Simpel Misverstand


Laat het niet erger gaan worden door een simpel misverstand en onbegrip om daardoor een onbegrijpelijk groot probleem samen te gaan krijgen.
Het is te gek voor woorden om een goede relatie te beeindigen omdat twee partijen te eigenwijs zijn om eens samen te gaan praten.
Een goede Vrienschap op het spel zetten doordat er een foutje is gemaakt en dat er door alle voorgekomen omstandigheden een slecht gevoel was waardoor dan een verkeerde uitspraak de boosdoener is geworden.
Iedereen maakt fouten en zegt wel eens iets zonder er op dat moment bij na te denken en dat schiet dan bij een ander in het verkeerde keelgat.
Als de gemoederen dan weer berust zijn is het beter om eens samen te praten desnoods door de telefoon als een persoonlijke confrontatie te moeilijk is.
Maar op zeker is het beter om samen voor een juiste oplossing te zoeken om de opgebouwde relatie weer te herstellen.
Want vijanden zijn is een nadeel voor beiden en is alleen maar onverstandig en bedoelt voor de dommen onder ons.
De intelligente persoon maakt van een misverstand niet te veel problemen en lost die samen weer op met een glimlach van schaamte.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/word-geen-vijanden-vanwege-een-simpel-misverstand.html
Lees Meer Gedichten…….

Don’t Become Enemy because of a Simple Misunderstanding

Don’t Become Enemy because of a Simple Misunderstanding

Don’t Become Enemy because of a Simple Misunderstanding


Don’t let the situation become more worse due to a simple misunderstanding and thereby both can be incomprehensible then will be getting into a big problem together.
It is ridiculous to end a good relationship because of both parties are too stubborn to talk with each other.
A good friendship can be lost by a simple mistake has been make on that moment.
The bad feeling were mixed together with all conditions which occurred because of a miscommunication and that was the culprit.
Everyone makes mistakes and sometimes say something without think about it at that time.
They then shoot it to another party which may understand in the wrong way.
When the peace of mind is return, and when a personal confrontation is hard to bring it for discuss together it is better to agree and talk by the phone.
But surely it is better to work in an accumulated relationship to seek for a proper solution.
Because to become enemy will be a disadvantage for both and it is only unwise to have the thinking like this among us.
The wise person also can makes a mistake but will not have many problems to solve because they can smile after together with the embarrassment.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Wednesday, May 22, 2013

Pick Onszelf Altijd weer Op Wanneer we Neergehaald Zijn.

Pick Onszelf Altijd weer Op Wanneer we Neergehaald Zijn.

Pick Onszelf Altijd weer Op Wanneer we Neergehaald Zijn


Tegenslagen komen dagelijks voor in de gemeenschap maar we horen alleen de verhalen met goede een afloop.
Niemand vind het leuk om zich te vernederen en om dan voor de waarheid uit te komen nadat het verkeerd is gegaan dat is dan een moeilijke opgaven voor ons allemaal.
Maar het is helemaal niet erg als dat gebeurd want daar leren we weer van en het komt bij de besten voor niemand is perfect.
We hoeven ons daarvoor niet te schamen  of te generen want het was een goede les.
En een verlies ervaren is niet het einde van de wereld en geeft ons weer nieuwe moed om het te verbeteren naar succes.
Met vallen en opstaan hebben we ook leren lopen dus hier zullen we alleen maar voorzichtiger door worden om de volgende keer eerst alles goed te overzien.
Het risico te verkleinen en de kansen te vergroten met alles wat we doen om zo geen nieuwe nederlaag te hoeven ervaren.
Zodat we onszelf er weer bovenop helpen en zo onze fouten erkennen dat we zijn neergehaald en er van geleerd hebben waarna we op weg zijn naar een succes leven.
Onszelf weer opgepikt hebben en bereid zijn te glimlachen om het verleden.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/pick-onszelf-altijd-weer-op-wanneer-we-neergehaald-zijn.html
Lees Meer Gedichten…….

Always Pick Ourselves Up when We get Knocked Down.

Always Pick Ourselves Up when We get Knocked Down.

Always Pick Ourselves Up when We get Knocked Down


Setbacks happen daily in the community but we only hear the stories with good ending.
Everybody not likes to be humiliated and after to come out with a harsh word for speak the truth after things has gone wrong is a difficult tasks for them.
But when it has happened,  it’s not really like that because when we look back again, we know it is good to learn and nobody is perfect.
Therefore we not need be ashamed or embarrassed because it was a good lesson for us.
Experienced from a loss is not the end of the world , it just gives us a new courage to improve and get success.
Through knock down and staying up again, we have learned to walk so well here,  we will only be more cautious on the next time.
To reduce the risk and decrease the chances of defeat , we have to do everything in  order from our own experience.
So we could help ourselves to reach the top again and when we learned from our mistakes then we are now on our way to a successful life.
We have picked ourselves up again and ready to smile from the past.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Tuesday, May 21, 2013

Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel.

Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel.

 Als je Altijd Gehaast Bent, Krijg je Nooit uw Gewenste Doel


Er zijn personen in ons midden die altijd snelle beslissingen nemen.
Hebben zoveel kennis over iets dat het gemakkelijk is om een ruwe inschatting te maken over  hetgeen en gelijk een uitslag in gedachten hebben.
Dit kan dan vaak in hun voordeel zijn maar er komt een dag dat ze de verkeerde beslissing gaan nemen en een groot verlies gaan ondervinden.
Doordat het zo vaak goed is gegaan krijgen we teveel zelfvertrouwen en dat gaat ons de das om doen.
Het spreekwoord “Haastige Spoed is Zelden Goed” is er niet voor niets.
Er zijn genoeg hulpmiddelen tegenwoordig om ons te helpen met een goede calculatie te maken met een juiste uitkomst.
Waarom zullen we dan risico gaan nemen om fouten te maken zodat het verkeerd gaat en we in de problemen komen.
Wees bereid om de tijd te nemen voor de juiste beslissing om Uw gewenste doel te bereiken met een goed gevoel.
Verlies Uw gewenste doel niet door overhaastige beslissingen en in een pijnlijke nederlaag te vallen.
Doe alles doordacht en met verstand op weg naar Uw doel.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

When You always in a rush, You will Never Get Your Desired Goal.

When You always in a rush, You will Never Get Your Desired Goal.

When You always in a rush, You will Never Get Your Desired Goal


There are people in our midst who always take quick decisions.
Have so much knowledge about something that it is easy for them to make a rough estimation to get a quick result in their mind.
This can often be into their favor, but the day will comes when they make the wrong decision and suffer with a great loss.
Because it is so often that the thing goes well for them and they get too much self-confidence, it might will lead them to mistake.
The proverb “Haste Makes Waste” is meant for everything.
There are plenty of tools today to help and get a correct result.
Why are we going to take the risk and make mistakes? If it goes wrong then we get ourselves into trouble.
Always be prepared to make the right decision with a good feeling to our desired goal.
A erroneous decision can caused is loss our desired goal and we soon will fall into a painful defeat
Do everything with good thinking and always understand towards our desired goal.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen
http://poems.easybranches.com/when-you-always-in-a-rush-you-will-never-get-your-desired-goal.html

Monday, May 20, 2013

Wat Gemakkelijk komt tot Ons zal niet Eeuwig Blijven Duren.

Wat Gemakkelijk komt tot Ons zal niet Eeuwig Blijven Duren.

Wat Gemakkelijk komt tot Ons zal niet Eeuwig Blijven Duren


Iedereen heeft wel de ervaring dat het leven niet makkelijk is en vol verrassingen zit.
Soms komen verrassingen als geroepen een andere keer zijn we te overmoedig en accepteren het niet, omdat het allemaal al zo goed gaat.
Denken dat  nieuwe uitdagingen overbodig zijn maar dat is niet zo, want er is niets zo veranderlijk als ons eigen leven.
Wat er vandaag is kan er morgen niet meer zijn en dan moeten we opzoek naar iets nieuws en er zijn dingen die niet vervangbaar zijn dus dan word het steeds moeilijker.
Dus denk nooit dat wij alles onder controle hebben want dat is niet zo.
Soms komen we in de verleiding dat we met iets gemakkelijk snel geld kunnen verdienen maar dat er wel een hoog risico aan verbonden is en dat wij dingen moeten doen die tegen de wettelijke macht zijn.
Velen hebben zich daaraan al overgegeven en de consequenties moeten aanvaarden met een slechte ervaring.
Want het lijkt allemaal gemakkelijk en vertrouwd maar door de hebzucht is het tegendeel al velen malen ter kennis gebracht.
Alles wat te gemakkelijk gaat in ons leven zal nooit eeuwig duren en zal ons verassen als het eindigt.
En kan een vreugdevol leven met een glimlach omzetten in tranen van verdriet

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/wat-gemakkelijk-komt-tot-ons-zal-niet-eeuwig-blijven-duren.html
Lees Meer Gedichten…….

What Comes Easy to Us will Not Last Forever.

What Comes Easy to Us will Not Last Forever.

What Comes Easy to Us will Not Last Forever


Everyone has the experience that life is not easy and it is full of surprises.
Sometimes we are happy to receive surprises but some other time we are overconfident and do not accept it because everything goes too well.
Thinking that to go for a new challenge are unnecessary and do not want to get surprise but that is not so, because there is nothing which change quick as our own life.
What is there for today may not be for tomorrow, so we must start to look for something new but there are things which is not replaceable then it will becomes increasingly difficult for us.
So never think that we have everything under control because that is not so easy.
Sometimes we are tempted to earn some fast and easy money, but there is a high risk involved and if we do that , which meant we also do things that are against the civil power.
Many have surrendered and they have to accept a bad experience with the consequences later.
Sometimes it all seems very easy and familiar but because of the greediness, even many people has been notified still they could coming to a bad end.
Everything what is too easy in our life shall never last forever and sometimes it will surprise us when it comes to an end.
It will  then turn our joyful life with a smile into tears of sorrow.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Sunday, May 19, 2013

Het Leven is een Veel te Kort om in een Verkeerde Richting te Gaan.

Het Leven is een Veel te Kort om in een Verkeerde Richting te Gaan.

 Het Leven is een Veel te Kort om in een Verkeerde Richting te Gaan


Iedereen bepaalt in zijn eigen leven welke richting de beste is voor een goede loopbaan.
Maar velen onderons maken een verkeerde beslissing door de omstandigheden waarin ze op dat moment in verkeren.
Hebben de verkeerde mensen leren kennen en maken een te snelle beslissing doordat deze personen ons op een andere gedachten hebben weten te brengen.
Ons gevoel is aangetast in de goede of slechte zin en daarop nemen we een overhaaste beslissing wat fataal voor ons kan zijn.
Dus denk altijd eerst 10 keer na voordat we iets doen, geef onszelf en een ander geen kans om ons in een positie te brengen die ten nadelen is.
Waar we dan later spijt van hebben maar dat is al te laat want het kwaad is al geschied en niet meer terug te draaien naar het goede.
We gaan dan veel tijd verliezen om onze goede naam weer dezelfde roem terug te geven in de maatschappij en dat zou zonde van ons leven zijn.
Het leven is te kort om fouten te tolereren die ons een positie gaan geven die we niet verdienen.
Eerlijkheid zal altijd winnen van het kwade maar de verloren tijd om de waarheid te achterhalen zullen we nooit meer terug winnen of terugkrijgen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen  

Life is Way too Short to be in a Wrong Direction.

Life is Way too Short to be in a Wrong Direction.

Life is Way too Short to be in a Wrong Direction


Everyone determines their own life on which direction to go is the best for a good career.
But many of us make a wrong decision during the circumstances in which they find themselves to be there on that moment.
Met the wrong people and make a quick decision because these people managed to bring us to another thoughts.
Our feeling is affected by the good or bad sense, and then we make a hasty decision which can be fatal for us.
So always think first more than 10 times before we do something, give ourselves and other no chance to bring us into a drawbacks position
We will regret it later but that’s already too late because the damage has been done and we cannot turn it back.
Then we might lose a lot of time to change back our good name in the society and to get the same fame back that would be a waste of time in our life.
Life is too short to tolerate with what is going to give us a bad position that we do not deserve in life.
Honesty will always overcome the evil but when we have to waste time to find out the truth, for this we will never win back or recover in our life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Saturday, May 18, 2013

Geef Altijd Meer in het Leven dan U Kunt Nemen.

Geef Altijd Meer in het Leven dan U Kunt Nemen.

Geef Altijd Meer in het Leven dan U Kunt Nemen


Wat is er mooier in het leven als we alles kunnen krijgen wat er in onze gedachten  opkomt.
Dat als we met onze ogen knipperen het zonder problemen kunnen aanschaffen.
Zonder dat wij daar zelf zorg voor moeten dragen want we hoeven het alleen maar met woorden te zeggen en onze wens gaat al in vervulling.
Want er is iemand in  onze omgeving die zoveel van ons houd en alles maar geeft wat wij uitspreken met woorden.
Maar om ons eigen steeds alleen maar te laten verwennen is ook geen goed idee voor een gebalanceerd leven omdat altijd ontvangen en niks terug doen een keer ophoud.
In het leven in het geven en nemen en zo kunnen we een stabiele relatie opbouwen.
Waar een ieder zich verenigt mee voelt en er vreugde van twee kanten zal zijn.
Altijd maar geven en niets nemen zal het zelfrespect naar verloop van tijd onderwaarderen.
Steeds maar nemen en niks geven zal respectloos tegenover een ander zijn die dit niet zal waarderen en met respect ons zal distingeren.
Neem elkaars liefde met respect en geef elkaar wat de liefde verdient.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/geef-altijd-meer-in-het-leven-dan-u-kunt-nemen.html
Lees Meer Gedichten…….

Always Give More than You can Take in Life.

Always Give More than You can Take in Life.

Always Give More than You can Take in Life


What could be better in life if we can get everything that comes in our minds .
That if we blink with our eyes , we can get what we want without trouble.
We shouldn’t be worried because we just need to say it with words and our desire can be fulfilled.
Because there is someone around us who love us so much and gives us everything what we wish with words.
But this is just too pamper for our own and it is also not a good idea for a balanced life because always we only take and never give anything back in return.
Life is about give and take,  so that we can build a stable relationship with anyone.
When everyone are united then we all can feel the joy from both sides.
Always want to take but give nothing back ,will lost the self-respect over time.
The persons who always give to us will have less respect to us sooner or later, this will give a very bad distinction to us.
Give more than You can take to deserved for the respect.
Take each others love with respect and give each other what we deserves in this love.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Friday, May 17, 2013

Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn.

Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn.


Als we Problemen hebben in ons Leven, kunnen we Ondervinden wie onze Echte Vrienden Zijn


Het leven kan zeer beperkt zijn maar ook veel inhoud hebben.
Gezondheid is nu eenmaal het belangrijkste in ons leven en dat al onze ledematen goed functioneren met een goed verstand.
Als een dokter al deze punten met “goed” kan invullen worden we als volledig burger geaccepteerd in deze maatschappij.
De volgende plaats of eerste bij vele mensen is geld, want geld is het wettelijke betaal middel van vele  dingen en geeft macht en status in velen hun gedachten.
Maar is dat nu wel zo in het leven?
Zijn vrienden en contacten nou niet belangrijker dan financieel geen klachten te hebben en geld als water te bezitten.
Met geld zijn veel dingen te koop maar gelukkig niet alles en wat wij met geld niet kunnen oplossen hoe gaan we dat dan oplossen?
Ja daar moeten we even over nadenken als we geen echte vrienden hebben.
Want vrienden zijn altijd samen en het spreekwoord “samen uit en tezamen thuis” zal dan aan ons laten zien wat het woord vriendschap inhoud.
Iedereen heeft wel eens zorgen en behoeften aan iets wat met geld niet te koop is.
Kameraden voor het leven heeft voor velen onder ons  de redding gegeven

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

When we Fall Down in Our Life, We can Know Who are Our Real Friends.

When we Fall Down in Our Life, We can Know Who are Our Real Friends.

When we Fall Down in Our Life, We can Know Who are Our Real Friends


Life can be very limited, but also can have a lot of content.
Health is the most important thing in our life as all our limbs function well with good brain.
If a doctor certify these and marks with “good” then we will all accepted as a full citizen in our society.
The next thing or priority for many persons is money, because money is the legal tender to buy many things and gives power with status for many people in their minds.
But does this mean all in life?
I think that real friends and contacts without complaints in life are more important than to possess money or to spend money like water.
Money can buy many things but unfortunately not everything, because we can not solve everything with money, so how we are going to solve it then?
We should think about this, if we have no real friends.
Because friends are always together and the saying “We are in this together” will show us what the real meaning of the word “friendship”.
Everyone has their own concerns and needs but we can not buy it with money.
And to be comrades for life, give the salvation to many of us when we really needed

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Thursday, May 16, 2013

Een Wijs Man Verandert van Gedachten voor een Beter Morgen.

Een Wijs Man Verandert van Gedachten voor een Beter Morgen.

 Een Wijs Man Verandert van Gedachten voor een Beter Morgen


Als het allemaal zo eenvoudig en makkelijk was in het leven zouden er weinig problemen zijn en had iedereen een goed bestaan.
Konden er meningsverschillen snel opgelost worden met niet al teveel woorden en zou het gemoedelijker onder elkaar zijn.
Sommigen onder ons zijn koppig en willen altijd blijven vasthouden aan een beslissing maar begrijpen niet dat een kleine toegeving grote voordelen kan opleveren in de toekomst.
De meesten beseffen niet dat kleine wijzigingen een ander dat gevoel kan geven om de doorslag te maken naar grotere plannen.
Dus ben niet eigenwijs en maak een eventuele verandering als dat beter is en zet onze trots opzij voor een betere toekomst tezamen.
Maak goede overeenkomsten en doe samen water bij de wijn om later champagne te kunnen drinken als goede partners en Vrienden.
Verlies nooit goed gezelschap en weiger nooit een kans door koppig te zijn met jouw eigen gedachten maar verander die beslissing snel voor een betere dag morgen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/een-wijs-man-verandert-van-gedachten-voor-een-beter-morgen.html
Lees Meer Gedichten…….

Wise Man Changes his Mind for a Better Tomorrow.

Wise Man Changes his Mind for a Better Tomorrow.

Wise Man Changes his Mind for a Better Tomorrow


If everything was so simple and easy in life, then only there would be few problems and everyone should having a good life.
Could resolved disagreements quickly without too many words and would be more friendly among themselves.
Some of us are stubborn and always want to stick to a decision, they do not understand that a small concession can give great benefits in the future.
Most of them do not realize that a small change could be decisive for others and that feeling can also link to larger plans.
So do not be stubborn to make any changes if that is for better and always put our pride aside to make a decision for better future together.
Make clear agreements and put together water to the wine to drink Champagne later as good partners and friends.
Never lose a good companion and don’t refuse an opportunity by being stubborn with your own thoughts, so be wise to change fast for a better day tomorrow.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen
http://poems.easybranches.com/wise-man-changes-his-mind-for-a-better-tomorrow.html


Wednesday, May 15, 2013

Soms Gebeuren er Wonderen, dus Verlies Nooit je Hoop.

Soms Gebeuren er Wonderen, dus Verlies Nooit je Hoop.

 Soms Gebeuren er Wonderen, dus Verlies Nooit je Hoop


Het leven is als een achtbaan wanneer alles wat minder gaat gebeuren er vaak altijd onverwachts dingen in ons leven waar we niet op voorbereid zijn.
Krijgen opeens problemen met de familie of vrienden en er gaat iets kapot waardoor er financiel iets betaalt moet worden om het te repareren of te vernieuwen.
Alles komt vaak allemaal tegelijk op het verkeerde moment en we moeten dan mentaal goed gesteld zijn om het psychisch te verwerken.
Dat is geen makkelijke opgaven maar gewoon rustig blijven en positief denken.
Want een slecht uur is nog geen mindere dag en een minder goede dag is nog geen slechte week enz.
Kijk maar terug in ons leven naar het verleden naar regen komt zonneschijn en er is altijd een oplossing gekomen met een perfecte uitkomst door een juiste beslissing.
Het wonder zal altijd geschieden als de nood het hoogst is en dan is er een redding nabij.
Verlies nooit onze hoop en zelfvertrouwen want we zijn allemaal een wonder op deze aarde en kunnen wonderen verrichten.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/soms-gebeuren-er-wonderen-dus-verlies-nooit-je-hoop.html
Lees Meer Gedichten…….

Sometimes Miracles does Happen, so Never Lose Our Hope.

Sometimes Miracles does Happen, so Never Lose Our Hope.

Sometimes Miracles does Happen, so Never Lose Our Hope


Life is like a roller coaster, sometimes we have our luck but there are also few moment of unexpected things happen to us.
Suddenly get problems with family or friends then something goes awful way and we need to be ready financially to pay for repairing or renew something.
Everything comes at once in the wrong time and we should mentally and psychologically well positioned to handle for it.
That is not an easy tasks but just stay calm and keep up the positive thinking.
A bad hour is does not meant we will get a terrible day and a bad day is not equal to a worst week and so on..
Always look back into our life in the past and remember that sunshine comes after the rain.
There will always be a solution for a perfect outcome by a right decision.
The miracle will always happen if need is the greatest so stay on to have our desire and believe.
Never lose our hope and self confidence because You are the miracle on this earth and we can work wonders.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Tuesday, May 14, 2013

Koester Gisteren, Leef Vandaag en Droom voor Morgen.

Koester Gisteren, Leef Vandaag en Droom voor Morgen.

Koester Gisteren, Leef Vandaag en Droom voor Morgen


Om het leven zo te combineren dat wij iedereen blij en gelukkig kunnen maken is niet mogelijk.
Dus het beste is om ons eigen leven te leiden zoals wij zelf denken dat we het goed doen.
Problemen zullen er altijd blijven in het leven zoals ook geweldige goede tijden met overdreven fijne gevoelens.
Dat op die momenten in onze gedachten de text Luid wat hebben wij toch geluk en een zo goed leven het kan bijna niet beter.
Maar er zullen ook momenten zijn dat er een andere woorden in onze gedachten zullen zijn zoals waarom moet dit nu bij mij gebeuren waar hebben we dit aan verdient het maakt me zo ongelukkig met veel verdriet.
Als we het nu allemaal beter doen dan onze ervaringen van gisteren en dat vandaag verbeteren terwijl wij tegelijkertijd  dromen over de dag van morgen met een verbeterd  eind resultaat aan het einde van de dag.
Dan moeten we toch zelf ook beseffen dat een goed leven met veel geluk en een goede gezondheid niet ver weg meer kan zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen