Monday, November 26, 2012

Stay Calm


When we find ourselves in any situation, it is better to stay calm.
Not to panic and not to think that you are invincible in a panic situation.
Stay calm, think about the best solution and then steps forward.
When we are panic, we will not able to make the right decision and it will only make the situation worse.
Stay calm will give us the opportunity to see first the situation and take the appropriate decision later.
If we are in fear, we will perform strange acts and lost control of ourselves.
We no have any clues and it will only gives us a minimal chance to get out of this situation.
So try to understand all of the situation.
Act quickly and think about the possibilities without panic.
Control Your own where by you can manage yourself.
With angry or panic will get You a negative result.
Stay calm with each other for a better life together.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Open je Ogen.

Open je Ogen.

Open je Ogen


Zie de Zon en de Maan en het water in de Zee.
Aanvaard met Jou eigen ogen de schoonheid van de natuur.
Diegenen die met oog kleppen op lopen kunnen het niet zien.
Ieder ander zal inzien dat wij in een super mooie wereld leven.
Het is maar net wat onze ogen willen zien en opvangen.
Moeten ook accepteren dat niet iedere plaats even mooi kan zijn.
Alles heeft zijn grenzen ook in de natuur met zijn vele verschillende kleuren.
Niet alle kleuren vinden wij even mooi, een ieder heeft zo zijn eigen voorkeur.
Veel van de natuur vernielen en verwaarlozen wij zelf als mensen.
Openen onze ogen verkeerd en denken aan winst belangen.
Beschermen de natuur niet en verruilen het om voor geld.
Zijn egoistisch en denken niet aan onze nakomelingen.
Die straks zonder pardon de uitkomst hier van moeten accepteren.
Want op zeker zoals wij nu omgaan met de natuur heeft het nadelige gevolgen in de toekomst.
Bescherming van de natuur is het redden van ons eigen leven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Kalm Blijven.

Kalm Blijven.

Kalm Blijven


Iedere situatie waar wij in komen is het beter om kalm te blijven.
Niet in paniek te raken en niet te denken dat U in een paniek situatie onverslaanbaar bent.
Kalm blijven en nadenken over de beste oplossing en daarna stappen ondernemen.
In paniek zullen wij niet de juiste beslissing kunnen nemen en zal de situatie alleen maar erger maken.
Relax blijven zal ons de kans geven eerst de situatie te overzien en de gepaste beslissing doen ondernemen.
Door angst kunnen we rare handelingen gaan verrichten die daarna niet meer te controleren zijn.
Weten ons geen raad meer en geeft ons een minimale kans om uit de situatie te geraken.
Probeer daarom in alle gevallen een goed inzicht op de situatie te krijgen.
Handel snel en overweeg de mogelijkheden zonder paniek.
Beheers Jouw eigen waar door jij je eigen onder controle Kunt Houden.
Kwaad worden of in paniek geraken zal een negatief resultaat opleveren.
Blijf kalm met elkaar voor een beter leven tezamen .

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Open up your Eyes

Open up your Eyes

Open Up Your Eyes.


See the Sun, the Moon and the water in the Sea.
Accepted with Your own eyes the beauty of nature.
Those who have eyes high can not see it.
Everyone else see that we are all in a very beautiful world.
It’s just for Your eyes to see and feel it.
Must also accept the fact that not every place as beautiful as it can be.
Everything has its limits and also in nature with its many different colors.
Not all colors we find are equally beautiful, everyone has their own preference.
Lots of nature destruction was done by humans.
We always open our eyes in wrong way and only think of profit.
Protect our nature and do not exchange it for money.
We are selfish and do not think for our descendants.
Who are innocent to accept the outcome of this.
Because the way we are dealing with nature now will have negative impact in the future.
Saving of nature is to save our own life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Stay Calm.

Stay Calm.

Stay Calm


When we find ourselves in any situation, it is better to stay calm.
Not to panic and not to think that you are invincible in a panic situation.
Stay calm, think about the best solution and then steps forward.
When we are panic, we will not able to make the right decision and it will only make the situation worse.
Stay calm will give us the opportunity to see first the situation and take the appropriate decision later.
If we are in fear, we will perform strange acts and lost control of ourselves.
We no have any clues and it will only gives us a minimal chance to get out of this situation.
So try to understand all of the situation.
Act quickly and think about the possibilities without panic.
Control Your own where by you can manage yourself.
With angry or panic will get You a negative result.
Stay calm with each other for a better life together.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Sunday, November 25, 2012

liefde is overal.

liefde is overal.

Love is everywhere


Being in love is such a nice feeling.
It bring You joy and pleasure.
Love we can find it everywhere, many peoples in the world who possess all Loves .
If those coveted love are two-way then the feeling will be excellent.
There is almost nothing in this world that can make you more happier than Love.
The desire for each other can bring us great things in our internal body.
Love improves Your mood and gives You a Joy of cheerful appearance.
So other people can see Your joy and feel Your happiness.
You have found Your true love and now want to build something together with Your lover until You both grow old.
The wedding vows give Your eyes full of the tear of joy.
The feelings to each other at that moment are endlessly.
One of the best days in our life is to experience this.
Indescribable feeling with each other on that day.
Family and friends attended this emotional day with a great cherish to each other.
Hope every day in our lives will be the same as this wonderful day.
Love is everywhere and everywhere is love.
Love for each other is so important in our short life.
Treat each other with love, peace and pleasure.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Geen zorgen.

Geen zorgen.

Geen zorgen


Zorgen is iets waar wij allen in ons leven mee te maken krijgen.
Bij mijn inziens is er niemand die daar aan voorbij kan gaan.
Het verschil is hoe ga jij ermee om en pak je de situatie aan.
Kun jij positief blijven denken en zo een oplossing zoeken.
Of raak jij in paniek en word het bijna onmogelijk om het zelf op te lossen.
Hebt hulp nodig waardoor er eigenlijk meer zorgen ontstaan.
Moet de situatie uitleggen aan vreemde mensen die geen begrip voor de situatie hebben.
Hebben een eigen leven ook hun eigen zorgen en werken voor een instantie met een winst belang.
U word uiteraard op Uw gemak gesteld op dat moment en naar een geschikte oplossing gezocht.
Een passende oplossing voor U en deze instantie uiteraard, zij krijgen hun geld of winst.
U krijgt een passende oplossing voor U zorgen en U denkt dat de problemen zijn opgelost.
Vergeet dat U meer moet gaan betalen, omdat niemand tegenwoordig meer iets voor niets doet.
Maar U bent gelukkig met een getroffen regeling en voelt U opgelucht.
Daar heeft U op dat moment ook gelijk in totdat U begint te beseffen wat zorgen zijn.
De inhoud van zorgen is moeilijk te beschrijven, omdat er meerdere soorten zijn.
Maar probeer altijd positief te blijven denken, want voor alles is een oplossing.
Zet nooit Uw zorgen aan de kant en los ze eerst op, want ze worden nooit kleiner.
Ben zorgzaam met een zorgeloos leven en voorkom meer zorgen door ze op te lossen.
Wat iedere dag heeft zijn eigen zorgen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Love is All Around.

Love is All Around.

Love is everywhere


Being in love is such a nice feeling.
It bring You joy and pleasure.
Love we can find it everywhere, many peoples in the world who possess all Loves .
If those coveted love are two-way then the feeling will be excellent.
There is almost nothing in this world that can make you more happier than Love.
The desire for each other can bring us great things in our internal body.
Love improves Your mood and gives You a Joy of cheerful appearance.
So other people can see Your joy and feel Your happiness.
You have found Your true love and now want to build something together with Your lover until You both grow old.
The wedding vows give Your eyes full of the tear of joy.
The feelings to each other at that moment are endlessly.
One of the best days in our life is to experience this.
Indescribable feeling with each other on that day.
Family and friends attended this emotional day with a great cherish to each other.
Hope every day in our lives will be the same as this wonderful day.
Love is everywhere and everywhere is love.
Love for each other is so important in our short life.
Treat each other with love, peace and pleasure.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

No Worries.

No Worries.

No Worries


Worries is something we all have to deal with it in our lifes .
In my opinion, there is no one there without worries.
The difference is how You handle it and get it done in the right place.
You can choose to stay positive and look for good a solution.
Or press Your panic button to make the matter worst and become impossible to resolve itself.
When You need help, actually might have more worries for You.
You need to explain Your worries to the strangers who do not understand the situation.
They have their life and their own concerns too and They work for and agency with a profit interest.
You can of course make it at Your convenience at that time and they will help You to look for a better solution.
A suitable solution for You and also will of course help their agency too, because they get their money or profit from this.
You get a solution and You think that the problems are solved.
Remember that You have to pay more for it , because nobody there is no free lunch in the world.
But You’re happy with the solution and You will feel relieved.
You are satisfied at that time, until You begin to realize about what it concerns.
The content of worries is difficult to describe, because there are multiple types of worries.
But always try to think positive, because everything has a solution.
Never put your worries aside and solve them first, because they will never get smaller.
Be alert and always looking for a carefree life , Try to avoid more worries by dissolving them directly.
Because each day has its own concerns.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Saturday, November 24, 2012

Geld kan geen geluk kopen.

Geld kan geen geluk kopen.

Geld kan geen geluk kopen


Wij allen zijn gefixeerd om geld te verdienen.
Omdat we met alles wat wij doen en nodig hebben geld moeten betalen.
Allemaal hebben wij geld nodig om daarmee de kosten te dekken.
Hoe Meer geld wij hebben hoe makkelijker het leven word.
Iedereen is daar zo mee bezig dat wij belangrijkere dingen over het hoofd zien.
Totdat wij ermee geconfronteerd worden en tot besef worden gebracht.
Als alles goed gaat denken wij daar niet over na en vergeten de realiteit.
Dat gezondheid en geluk niet te koop is staan wij niet bij stil als we op jacht zijn naar rijkdom.
Dus als wij ermee in aanraking komen komt het als een tornado in ons leven.
Wij hebben geld dus kunnen vreugde kopen maar dat is op zo’n moment ook niet meer mogelijk.
Niks is te koop om ons nog vreugde te brengen in de verkerende situatie.
Wij zijn totaal van slag en hebben beseft dat er nog meer op de wereld is dan geld verdienen.
Geld komt en geld gaat, maar geluk en gezondheid zijn onbetaalbaar.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Blijven Proberen.

Blijven Proberen.

Blijven Proberen


In het leven zijn de volhouders meestal de overwinnaars.
Het is altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Maar het verstandigste is toch om dan die woorden om te zetten in daden en resultaten.
In het leven gaat niets zonder hindernissen en we denken vaak dat het alleen bij ons is.
Dat wij de pech vogels zijn waarbij alles niet soepel verloopt.
En wij te maken krijgen met meerdere problemen voordat wij ons doel bereiken.
Maar dat is alleen maar omdat wij niet verder kijken dan onze neus lang is.
Maar sla maar een krant open of volg het nieuws en zie wat er zich allemaal afspeelt in de wereld.
Velen hebben te maken met hindernissen voordat zij bereiken wat ze willen.
Als wij dan in de spiegel kijken en eerlijk zijn tegen ons zelf, valt het met ons best wel mee.
Wij moeten bij tegen slagen gewoon blijven proberen en vooral volhouden aan onze wensen en behoeftes om dat te bereiken wat in onze gedachten is.
Ons eigen niet op andere gedachten laten brengen en vooral niet opgeven.
Want iemand die opgeeft zal nooit winnen en een winnaar geeft nooit op.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Money can not buy Happiness.

Money can not buy Happiness.

Money can not buy Happiness


We are all focus to make money.
Because we need money to pay for everything.
All we need is money to cover for the monthly expenses.
The more money we have the easier life we get.
Everyone is so busy that we have overlook for more important things.
Until we are confronted with it and finally realised to be aware of.
If all goes well, we will think about it and do forget about the reality.
Health and happiness are not for sale, we never consider about it while we hunting to be rich.
So when we face it, they will come like a tornado in our lives.
We can buy the joy with money but on that moment it is no longer possible.
Nothing is for sale to us in this situation.
We are completely devastated and have realized that something is more than the money in the world.
Money comes and money goes, but happiness and health are priceless.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Keeps Trying.

Keeps Trying.

Keeps Trying


In life, the persistent usually will bring the victory.
It is always easier said than done.
But the smartest thing to do is to translate the words into actions and results.
In life nothing comes without obstacles but we often think that it is only happen by us.
We think that we were unlucky because not everything goes smoothly for us.
And we have to deal with several problems before we reach our goal.
That is only because we do not look beyond our noses.
When You open a newspaper to follow the news You can see what’s going on in the world.
Many have to deal with obstacles before they achieve what they want.
If we then look in the mirror and be honest with ourselves, it is not just we alone suffering the bad.
We need to just keep trying and stick to our desires and needs in order to achieve our goal in life.
Our mind must not get influence by others and the most importantly is we should never give up.
For someone who gives up will never win and a winner never quits.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

Friday, November 23, 2012

Tijd te Verspillen voor Niemand.

Tijd te Verspillen voor Niemand.

Geen Pijn geen Winst


Winst maken is een hele opgave vandaag de dag.
De kwaliteit en niveau van de concurrentie is heel hoog in deze tijd.
En het is een hele weg om te gaan voor jij zover bent en die weg is niet zonder gebreken.
Kwaliteit van de Technologie veranderd meestal in de tijd dat wij erover aan het leren zijn.
Het word ge-update of er worden meer nieuwe functies aangebracht die wij dan ook weer moeten bij leren.
Dat is nodig om de concurrentie steeds weer een stap voor te zijn met kwaliteits werk.
Daarom is het geen gemakkelijke opgaven om in de top mee te draaien en het kan stress geven.
Zoals bij sporten er kan er maar één de winnaar zijn en over de finish lijn gaan.
Die krijgt dan de opdracht van een bedrijf om de werkzaamheden uit te voeren.
Voordat jij zover bent zul je eerst resultaten moeten kunnen tonen uit het verleden.
Dat bepaald het grootste gedeelte over de beslissing te nemen van de opdrachtgever en over de drempel te laten gaan
Mooie woorden en een presentatie gaan daarbij niet helpen, resultaten zullen de overhand nemen in de beslissingen voor de werkzaamheden.
Voor dat er resultaten getoond worden is er heel wat pijn, tranen en zweet aan vooraf gegaan.
Maar door de kennis en kwaliteiten met een resultaat als proef hebt U grote verwachtingen.
Maar een verwachting die word uitgesteld maakt het hart teleurgesteld.
Maar het begeerde is een boom des levens wanneer het inderdaad komt en de takken beginnen te groeien.
Dus als U resultaten met kwaliteit kunt laten zien, is Uw toekomst gegarandeerd.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/geen-pijn-geen-winst.html
Lees Meer Poezie……. 

Geen Pijn geen Winst.

Geen Pijn geen Winst.

Geen Pijn geen Winst


Winst maken is een hele opgave vandaag de dag.
De kwaliteit en niveau van de concurrentie is heel hoog in deze tijd.
En het is een hele weg om te gaan voor jij zover bent en die weg is niet zonder gebreken.
Kwaliteit van de Technologie veranderd meestal in de tijd dat wij erover aan het leren zijn.
Het word ge-update of er worden meer nieuwe functies aangebracht die wij dan ook weer moeten bij leren.
Dat is nodig om de concurrentie steeds weer een stap voor te zijn met kwaliteits werk.
Daarom is het geen gemakkelijke opgaven om in de top mee te draaien en het kan stress geven.
Zoals bij sporten er kan er maar één de winnaar zijn en over de finish lijn gaan.
Die krijgt dan de opdracht van een bedrijf om de werkzaamheden uit te voeren.
Voordat jij zover bent zul je eerst resultaten moeten kunnen tonen uit het verleden.
Dat bepaald het grootste gedeelte over de beslissing te nemen van de opdrachtgever en over de drempel te laten gaan
Mooie woorden en een presentatie gaan daarbij niet helpen, resultaten zullen de overhand nemen in de beslissingen voor de werkzaamheden.
Voor dat er resultaten getoond worden is er heel wat pijn, tranen en zweet aan vooraf gegaan.
Maar door de kennis en kwaliteiten met een resultaat als proef hebt U grote verwachtingen.
Maar een verwachting die word uitgesteld maakt het hart teleurgesteld.
Maar het begeerde is een boom des levens wanneer het inderdaad komt en de takken beginnen te groeien.
Dus als U resultaten met kwaliteit kunt laten zien, is Uw toekomst gegarandeerd.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
http://gedichten.easybranches.com/geen-pijn-geen-winst.html
Lees Meer Poezie……. 

Time waste for No Man.

Time waste for No Man.

Time waste for No Man


For the time in our life, we are all equal.
One will live longer and the other may have shorter lifespan.
But the days that we live have the same hours.
So it is wise to make a plan of how you want to organize for Your life.
Of course You also must plan it according to Your capabilities.
Do things that You do not want to do will bring no happiness in Your life.
Do something that against Your heart  will not bring You joy either.
Everything You do against Your sense is a wasting of precious time.
If You do something where You feel with joy, it also will bring You the happiness.
When Your heart agrees, it will gives You an exuberant feeling.
You have spend Your time very useful for a prosperous future.
If You are not happy with what You’re keep on doing.
Then You better look forward to the happiness, because what You are doing now is a waste of time.
For the time will wait for no man.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

No Pain No Gain.

No Pain No Gain.

No Pain No Gain


Making a profit is a challenge today.
The quality and level of competition is very high at this time.
And it’s a long way to go there before You can reach to that path without flaws.
Quality Technology changed mostly in the time and we are still learning about it.
It keeps updating frequently with more new functions that we also have to learn.
You need to always step ahead of the competition with quality work.
It’s not easy tasks to stay on the top and it can give You stress.
Just like a sport where there can be one winner across the finish line.
Who gets the assignment of a company to carry out work.
Before you’re ready, you will first need to present Your results from the past.
Determined for most of the decision and set the threshold higher for the client.
Beautiful words and presentation will not help, only results will make the decisions for the work.
For results that are shown there with a lot of pain, tears and preceded with sweat.
But with the knowledge and skills that You have and can show result will give You high expectations.
An expectation that get deferred makes Your heart disappointed.
But when You manage to reach Your expectation, then the branches of the tree will start to grow.
So if you can show results with quality, Your future is guarantee.