Tuesday, December 15, 2015

Wij hebben de Wereld in onze Handen

Wij hebben de Wereld in onze HandenWij hebben de Wereld in onze Handen
Maar dan moeten we er wel allemaal eensgezind aan werken.

Gezamenlijk moeten we dat begrijpen en doen vervolgens er volledig samen aan werken.

De zorg wederkerig dragen en niet tegen maar voor elkaar.

Geen minderheden of discriminatie meer, zodat iedereen gelijk is.

Een ieder heeft gelijke persoonlijke rechten en plichten.

We kunnen zo de aarde in evenwicht houden met elkaar.

Niet de bomen omhakken om daarvan papier te maken en daarna vrolijk op het papier schrijven of afdrukken “Bescherm de natuur”

We moeten leven en altijd blijven denken voor de bescherming van de natuur.

Stop de vervuiling en de eliminatie van de natuur en bescherm het.

En start met denken over de toekomst voor onze volgende generatie.

Zodat die kunnen leven met gezondheid en een bestaanskans.

Want met de commercie van vandaag en met het geld dat daarmee verdiend word.

Zullen wij nooit onze gezondheid ermee kunnen terugkopen, als we ongeneeslijk ziek zijn.

Ten gevolge van alle natuur vervuilingen en slechte luchtverontreinigingen door toedoen van de mens voor winstbelangen.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Monday, December 7, 2015

Visie in ons Leven

Visie in ons LevenVisie in ons Leven
Een visie hebben is niet alleen maar ergens over denken of naar kijken.

Het is ook de dingen volledig kunnen inzien en begrijpen.

Als het ons kan interesseren kunnen wij daar nog veel meer over leren en over te weten komen.

Kunnen we er anderen mee overreden door onze kennis en trouw verbonden te zijn aan onze visie.

Dat alles zal dan nog wel blijken en eigenlijk moet het te voorzien zijn als sterren in de hemel.

Want een goede visie ligt niet zomaar voor het grijpen, dus moeten we weten waar we aan beginnen om eraan te voldoen.

Resultaten zullen dat uitwijzen of wij de goede keuze gemaakt hebben en
het achternagaan van de richting die wij hadden bedacht in onze
gedachten.

Om zo te ontdekken of het goed was om onze wens en intuïtie op te volgen.

Niemand weet uiteindelijk waartoe een genomen beslissing kan eindigen,
alleen op dat moment lijkt het in onze innerlijke ziel de beste
beslissing om te doen.

Zonder visie in het leven hebben we geen standpunten en ideologieën om op vooruit te kijken.

Overtuigingen aan onszelf zullen de uitslag zijn van ons denksysteem de totaalvisie en vooruitgang in het leven.

De filosofie en ideeën leer van onszelf is zo belangrijk met onze
denkwijze voor toekomst verbeterend doen en laten van leefstijl.

Inzicht hebben in de toekomstmogelijkheden vanuit onze eigen gedachtengang / visie zal een groot deel van ons leven vaststellen.

Verkeerde of een onterechte visie / handelwijze zal worden bestraft met
een slechte reputatie die door rivaliteit en hebzucht snel zal worden
verspreid soms ook wel onbillijk en onrechtmatig.

Onze visie op een volslagen leven is een zeer belangrijke stap in ons eigen leven en kan onze carrière maken en breken..
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Vision in our Life

Vision in our LifeVision in our Life
A vision is not just something to think about or looking at.

It is also the things can fully glance over and comprehend.

If it will be interest to us there is much more about learning and to find out on this subject.

We can other interested people persuade linked with our knowledge for be true to our vision.

All this will still appear and turn out, actually it should be so provided as stars in the sky..

Because a good vision is not just there for the taking, so we need to know where to begin to fulfill them.

The results will show whether we have made the right choice to chase and going the direction that we had thought in our mind.

So to discover whether it was right to follow our intuition and desire.

Nobody knows finally where ended a taken decision can be terminate, only
at that moment it appears in our inner soul it be the best decision to
make.

Without vision we have no life views or ideologies to look forward to.

Beliefs to ourselves will be the outcome of our think system for the overall vision and progress in our life.

The philosophy and teaching ideas of ourselves is so important to our
way of thinking for improving future actions of our lifestyle.

Understanding the future have possibilities from our own thought reflection / vision will determine a big part of our life.

Incorrect or false vision / actions will be penalized with a bad
reputation, by rivalry and greedy from others will it quickly scattered
around, sometimes also unfair and unlawful.

Our vision on a successful life is a very important step in our own life and it can make or break our careers .
I wish You a Good and Healthy Life

Kindly Regards

© author Jan Jansen

Sunday, December 6, 2015

Diversiteit in ons Leven.

Diversiteit in ons Leven.Diversiteit in ons Leven
Ons dagelijkse bestaan zou erg saai zijn
als wij iedere dag hetzelfde zouden moeten doen, we hebben diversiteit
in ons leven nodig.

Als er geen variëteit of verscheidenheid in onze levensomstandigheden is
word het een eentonige boel en zullen we misschien geprikkeld raken.

Beginnen we ons te vervelen en komen in een niet zo fleurige levensstandaard spiraal terecht.

Een standaard leven met altijd maar het zelfde te experimenteren  is iets waar niemand aan kan wennen.

We zijn nu eenmaal geen machines die we kunnen instellen om iedere dag hetzelfde te doen zonder gevoelens en een mening.

Wij houden van diversiteit in ons leven door verschillende andere dingen te doen.

Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, want we zijn allemaal uniek en hebben andere wensen.

Hebben allemaal velerlei interesses en gewoontes en dat is maar goed ook.

Maar als we samen met een partner of vrienden zijn die andere interesses als ons heeft en ons niet kunnen acclimatiseren.

Dan is het iets wat natuurlijk onmogelijk samen gaat zo het zelfde met kennissen.

Gelukkig zijn er mensen onder ons die heel gevarieerd zijn en bij machte om zich snel te kunnen aanpassen.

Overal in geïnteresseerd zijn en makkelijk vrienden maken door hun diversiteit in het leven.

Snel geobsedeerd zijn in nieuwe dingen te ontdekken en zo hun variatie uitbreiden met nieuwe educatie.

Hun leven daardoor meer inhoud geven door weer een nieuwe ervaring te ervaren.

Voor alles open van geest zijn en dat willen doen in hun eigen leven
voor de spanning, ontspanning en verkrijgen van meer levenservaringen.

Om zo de diversiteit in ons leven te kunnen uitbreiden tot het uiterste.

Zo is ook belangrijk de multiculturalisme of etnische diversiteit, het bevorderen van de multi-etnische culturen met elkaar.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Saturday, December 5, 2015

Sommigen hebben Hulp Nodig

Sommigen hebben Hulp NodigSommigen hebben Hulp Nodig
Alstublieft help ons met al onze problemen?

Ze stapelen zich maar op en worden steeds vermenigvuldigt dus ook erger.

Het ziet er allemaal zo goed uit voor de komende toekomst maar daar hebben we nu vandaag niks aan.

De problemen die zich nu voor doen moeten eerst opgelost worden voor dat wij de volgende stap of stappen kunnen zetten.

Sommigen weten geen raad meer met zichzelf en zien door de bomen het bos niet meer.

Zijn psychisch in een zwak punt en hebben voor hun eigen geen aanbevelingen meer.

Denken dat alles tegen hun is gekeerd en vertrouwen der eigen schaduw niet meer.

Veronderstellen dat de mensen om hun heen zich tegen hen gekeerd hebben en kunnen dat gevoel niet meer verwerken.

Sommigen zijn teamwerkers en weten dat als we samen verenigt zijn dan alles aan kunnen.

Alleen velen personen begrijpen dat nog niet zo goed en gaan voor egoisme dus eigen belang.

En denken voor de korte periode, want verenigt met vrienden is streven voor de rest van het leven tezamen.

Samen elkaar door de moeilijke periodes heen helpen en er dan voor mekaar zijn.

Of het nou jaloezie is of onwetendheid dat kunnen we niet verklaren, misschien is het een soort van machtsstrijd.

Maar de mensheid is zo aan het veranderen dat vele dingen niet meer precies te volgen zijn.

Of het nu de economische crisis met zich meebrengt of de hebzucht, waarom sommigen weten het niet.

Iedereen weet dat verdient geld komt en ons ook weer verlaat en om het
te verdienen is niet moeilijk als we over een goede reputatie beschikken
en uitstekend werk leveren.

Uitspraken zijn maar woorden en worden vaak niet na gekomen de resultaten die tellen in het leven.

Sommige hebben hulp nodig onder de bevolkingen maar de meeste personen
worden steeds harder en kennen geen medelijden meer voor een ander.

Eigenbelang is zo vanzelfsprekend in deze tijd, we hoeven alleen maar om ons heen te kijken.

Samen zijn wij sterk en verenigt onverslaanbaar, zo kunnen we dan meer
resultaten bereiken een ieder met tegemoetkoming van zijn eigen kennis.

Velen mensen die tezamen elkaar steunen met verschillende kennis van iets is een imperium van kracht.

Om die mensen te kunnen laten coöpereren en samenwerken maakt vele dingen dynamisch en weer goed.

Maar daar moeten velen nog nachten over slapen en denken door hun opportunisme.

Tijd verliezen die nu op dit moment zo belangrijk is, waarom ze zo narcistisch denken begrijpen velen niet.

Dat zet sommigen die hulp nodig hebben zo aan het denken, maar zoiets alleen veranderen dat kunnen ze niet.

Of zijn dat diegene die alles verkeerd inzien?

Totdat het moment zich voordoet dat wij zelf hulp nodig hebben.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten…….

English Version
klik hier voor mijn APP
@auteurjanjansen

Friday, December 4, 2015

Good Night and a Romantic Dream

Good Night and a Romantic DreamWelterusten en een Romantische Droom

Ja onze dag is weer voorbij en we moeten de ogen toe doen, dus Welterusten en een Romantische Droom.

Alle dingen zijn weer voldaan voor vandaag de rest doen we morgen.

We hebben weer genoten van de sfeer om ons heen met onze positieve inslag op het leven.

Goede mensen om ons heen met allemaal het zelfde doel.

Dingen gedaan die ons interesseerde en motiveren dat is wat het leven aantrekkelijker maakt en meer inhoud geeft.

Om zo morgen vroeg weer op te staan met de zelfde glimlach weer verder
te gaan met als doel er een betere dag van te maken dan gisteren.

Nu gaan we slapen en dromen over het interessante persoonlijke
dagelijkse of virtuele leven en beseffen dat het één grote les is.

Sommigen hebben het geluk dat ze al een dagdromer zijn en zo 24 uur per dag kunnen dromen, met positieve gedachten.

Welterusten beste persoonlijke en digitale kameraden wens jullie allemaal het beste met een goede gezondheid.

Zowel een goede nacht waar iedereen in dromenland kan dromen over een vreedzaam en rijkelijk bestaan op deze aarde tezamen.

Morgen zijn wij er weer en staan we met beiden voeten op de grond voor een nieuwe dag met goede moed en kansen.

En beginnen een nieuwe dag met verrassende ervaringen die niemand van
tevoren kan voorspellen, we kunnen alleen vandaag op het beste verloop
hopen.

Dat maakt ons leven verleidelijk en betoverend doordat er in onze
gedachten altijd iets positiefs schuilt naar verbeterende resultaten.

Welterusten en een Romantische Droom, niet vergeten om gewoon te blijven
dromen over wat het beste is voor ons eigen leven in alle tevredenheid.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Welterusten en een Romantische Droom

Welterusten en een Romantische DroomWelterusten en een Romantische Droom

Ja onze dag is weer voorbij en we moeten de ogen toe doen, dus Welterusten en een Romantische Droom.

Alle dingen zijn weer voldaan voor vandaag de rest doen we morgen.

We hebben weer genoten van de sfeer om ons heen met onze positieve inslag op het leven.

Goede mensen om ons heen met allemaal het zelfde doel.

Dingen gedaan die ons interesseerde en motiveren dat is wat het leven aantrekkelijker maakt en meer inhoud geeft.

Om zo morgen vroeg weer op te staan met de zelfde glimlach weer verder
te gaan met als doel er een betere dag van te maken dan gisteren.

Nu gaan we slapen en dromen over het interessante persoonlijke
dagelijkse of virtuele leven en beseffen dat het één grote les is.

Sommigen hebben het geluk dat ze al een dagdromer zijn en zo 24 uur per dag kunnen dromen, met positieve gedachten.

Welterusten beste persoonlijke en digitale kameraden wens jullie allemaal het beste met een goede gezondheid.

Zowel een goede nacht waar iedereen in dromenland kan dromen over een vreedzaam en rijkelijk bestaan op deze aarde tezamen.

Morgen zijn wij er weer en staan we met beiden voeten op de grond voor een nieuwe dag met goede moed en kansen.

En beginnen een nieuwe dag met verrassende ervaringen die niemand van
tevoren kan voorspellen, we kunnen alleen vandaag op het beste verloop
hopen.

Dat maakt ons leven verleidelijk en betoverend doordat er in onze
gedachten altijd iets positiefs schuilt naar verbeterende resultaten.

Welterusten en een Romantische Droom, niet vergeten om gewoon te blijven
dromen over wat het beste is voor ons eigen leven in alle tevredenheid.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Wednesday, December 2, 2015

Positief Denken

Positief DenkenPositief Denken
In ons leven zijn er zoveel dingen die onbedoeld door bepaalde onverwachte omstandigheden verkeerd kunnen gaan.

En natuurlijk daardoor gaan er ook veel dingen verkeerd in ons leven op een onaangename manier en geven hartenleed.

Op zo’n moment kunnen we daar heel troosteloos of kwaadaardig om worden maar dat zal niets aan de situatie veranderen.

We kunnen in de put gaan zitten of raken, maar moeten er dan ook weer uit zien te klimmen om verder te gaan met ons leven.

Dus is het erg goed als wij ons eigen kunnen beheersen en er dan positief over te gaan denken met een gepaste oplossing.

Iedereen weet dat het niet gemakkelijk is en kunnen er zelf soms ook problemen mee hebben, maar dat is een deel van het leven.

Er negatief op reageren, lost niks op en kan het allemaal alleen nog maar mentaal en psychish erger maken.

Het zal eerder meer moeilijkheden veroorzaken met de situatie dan oplossen en dat zal nog niet het aller ergste zijn.

Wij kunnen ook met onszelf lichamelijk in de problemen komen, dus maakt
ons eigen niet te druk en probeer op een ontspannen manier alles op te
lossen.

Want als we de situatie niet meer kunnen controleren kan het een gevaar voor onszelf worden.

Wat zal er gebeuren als wij in de ontstane situatie wegvallen, wie gaat het probleem dan oplossen?

Daar schuilt het grote gevaar in en het probleem zal alleen maar
verergeren, doordat wij zelf op zekere hoogte zelf de
verantwoordelijkheid nemen, want bij acties van een ander is het maar
afwachten.

Zo is het verstandig om er altijd positief over te blijven denken en er van te leren dat zal altijd een betere oplossing geven.

Geduldig wachten op het preciese tijdstip en dan ook gedreven de juiste
stappen kunnen ondernemen geeft steeds betere resultaten.

Overhaast iets doen geeft niet iederekeer een goed gevoel achteraf en
zeker niet als wij in een kwade bui een handelswijze uitvoeren.

Ook als er iets ergs gebeurd en wij dan door de zenuwen een te snelle beslissing kunnen of willen nemen.

Allemaal dingen die in het leven normaal zijn en ook bij een ieder
onbewust zullen gebeuren, maar probeer voortdurend kalm te blijven.

Alleen bij wonder mensen gebeuren die dingen misschien niet dat zullen dan de uitschieters onder ons zijn.

Probeer iedere dag positief te beginnen met positieve gedachten het is
tenslotte een nieuw begin dus ook andere mogelijkheden en kansen.

En door alles gunstig te doen zal daarnaar alles ook positief opvolgen.

maar wanneer dat niet zo is en er helaas iets negatiefs gebeurd, zo sorry.

Maar ik kan niet voor alle gevolgen instaan en neem daar dan ook geen verantwoording voor.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Positief Denken

Positief DenkenPositief Denken
In ons leven zijn er zoveel dingen die onbedoeld door bepaalde onverwachte omstandigheden verkeerd kunnen gaan.

En natuurlijk daardoor gaan er ook veel dingen verkeerd in ons leven op een onaangename manier en geven hartenleed.

Op zo’n moment kunnen we daar heel troosteloos of kwaadaardig om worden maar dat zal niets aan de situatie veranderen.

We kunnen in de put gaan zitten of raken, maar moeten er dan ook weer uit zien te klimmen om verder te gaan met ons leven.

Dus is het erg goed als wij ons eigen kunnen beheersen en er dan positief over te gaan denken met een gepaste oplossing.

Iedereen weet dat het niet gemakkelijk is en kunnen er zelf soms ook problemen mee hebben, maar dat is een deel van het leven.

Er negatief op reageren, lost niks op en kan het allemaal alleen nog maar mentaal en psychish erger maken.

Het zal eerder meer moeilijkheden veroorzaken met de situatie dan oplossen en dat zal nog niet het aller ergste zijn.

Wij kunnen ook met onszelf lichamelijk in de problemen komen, dus maakt
ons eigen niet te druk en probeer op een ontspannen manier alles op te
lossen.

Want als we de situatie niet meer kunnen controleren kan het een gevaar voor onszelf worden.

Wat zal er gebeuren als wij in de ontstane situatie wegvallen, wie gaat het probleem dan oplossen?

Daar schuilt het grote gevaar in en het probleem zal alleen maar
verergeren, doordat wij zelf op zekere hoogte zelf de
verantwoordelijkheid nemen, want bij acties van een ander is het maar
afwachten.

Zo is het verstandig om er altijd positief over te blijven denken en er van te leren dat zal altijd een betere oplossing geven.

Geduldig wachten op het preciese tijdstip en dan ook gedreven de juiste
stappen kunnen ondernemen geeft steeds betere resultaten.

Overhaast iets doen geeft niet iederekeer een goed gevoel achteraf en
zeker niet als wij in een kwade bui een handelswijze uitvoeren.

Ook als er iets ergs gebeurd en wij dan door de zenuwen een te snelle beslissing kunnen of willen nemen.

Allemaal dingen die in het leven normaal zijn en ook bij een ieder
onbewust zullen gebeuren, maar probeer voortdurend kalm te blijven.

Alleen bij wonder mensen gebeuren die dingen misschien niet dat zullen dan de uitschieters onder ons zijn.

Probeer iedere dag positief te beginnen met positieve gedachten het is
tenslotte een nieuw begin dus ook andere mogelijkheden en kansen.

En door alles gunstig te doen zal daarnaar alles ook positief opvolgen.

maar wanneer dat niet zo is en er helaas iets negatiefs gebeurd, zo sorry.

Maar ik kan niet voor alle gevolgen instaan en neem daar dan ook geen verantwoording voor.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen

Tuesday, December 1, 2015

Dicht bij Elkaar Zijn

Dicht bij Elkaar ZijnDicht bij Elkaar Zijn
In deze moderne tijd kan alles ver weg
zijn en is het toch erg dicht bij elkaar zijn door de nieuwe technieken
mogelijk gemaakt via internet.

Iemand is aan de andere kant van de wereld mischien zo’n 25.000 kilometer verder en toch door ons overal of ergens te zien.

Via de computer, telephone of Ipad kunnen we met elkaar praten en bewonderen geheel gratis.

Alleen moeten we wel een internet aansluiting hebben maar dat is nog te
betalen met een normaal inkomen of via een wifi checkpoint.

Zelf via een telefoon kunnen we elkaar al zien en makkelijk horen op
iedere plaats waar we zijn in de global het is allemaal mogelijk.

Alleen elkaar aanraken ontbreekt nog voor de rest is het de onmogelijke
werkelijkheid en is ieder contact wereldwijd beschikbaar.

Gevoelens en emoties kunnen we elkaar wel tonen als wij praten en door
het geluid van onze stem en met de gezichts uitlatingen die zichtbaar
zijn.

We kunnen elkaar dan zien zowel lachen en huilen met emotioneel geluid als we elkaar teveel missen of gewoon erg blij zijn

En het word ons dan allemaal sneller en duidelijker met een schitterend beeld en geluid dat wij bestemd zijn voor elkaar.

Wij zijn nu zo dicht bij elkaar door de digitale mogelijkheden van nu.

Denkbaar bij elkaar in de handen zijn alleen het aantrekkelijke lichamelijke gevoel tegen elkaar aan is er nog niet.

Maar dat zal de digitale toekomst ons misschien nog gaan brengen via een netwerk.

De mogelijkheid om dicht bij elkaar te zijn, daar is waar alles om
draait voor een beter gevoel op het tijdstip als er behoefte aan is.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid

Met Vriendelijke Groeten

© auteur Jan Jansen