Sunday, May 31, 2015

Een Zelfde Gebeurtenis of Ervaring kan voor een Ieder Verschillend zijn Dus we Zullen Nooit Dezelfde Advisering kunnen Toepassen

Een Zelfde Gebeurtenis of Ervaring kan voor een Ieder Verschillend zijn Dus we Zullen Nooit Dezelfde Advisering kunnen ToepassenEen Zelfde Gebeurtenis of Ervaring kan
voor een Ieder Verschillend zijn Dus we Zullen Nooit Dezelfde Advisering
kunnen Toepassen.
Wij zijn allemaal uniek en hebben
verschillende karakter trekken en kijken met onze eigen ogen anders naar
iets met een onvergelijkelijke denkwijze daar over.

Ieder mens heeft een andere IQ wat teweeg brengt dat het voor de één direct te begrijpen en te aanvaarden is en dat een ander daar meer tijd voor nodig heeft.

We kunnen iemand een advies geven maar als het onderwerp niet begrepen
word zal er meer uitleg nodig zijn dan alleen maar een paar woorden.

Word er met volledige aandacht geluisterd of komen de woorden die iemand graag wil horen alleen maar over tot een besef.

Vaak is het moeilijk om iets honderd procent in te schatten of dat het
wel helemaal word begrepen door de positieve en ophelderende tegen
reactie van een ander waardoor wij erin geloven dat het wel goed zit.

De ene persoon denk ergens gemakkelijk over terwijl de andere er moeite
mee heeft en geen concreet denkbeeld erover kan beschikken of een goed
antwoord kan geven.

Iemand die kleurenblind is kunnen we adviseren om bij rood te stoppen en
oranje is gevaarlijk maar als het groen is dan is alles ok en kunnen we
gewoon door rijden, wat zal er gebeuren?

Als wijzelf perfect functioneren met onze lichamelijke symptomen en
hersenen dan denken wij dat iedereen zo comfortabel functioneert in de
maatschappij, maar dat is een vergissing.

Een soortgelijk iets meemaken word door een ieder verschillend opgevat
en ervaart, dus een vergelijking zal er eigenlijk nooit zijn.

Dus een zelfde advisering toepassen voor iedere individu zal niet
mogelijk zijn, doordat voor een ieder dezelfde gebeurtenis of ervaring
totaal anders gezien en opgevat kan worden.

Houd daar gewoon rekening mee in het dagelijkse leven.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Voor de Liefste Moeder op de hele Wereld

Voor de Liefste Moeder op de hele WereldVoor de Liefste Moeder op de hele Wereld.
Beste Moeder
wat heb ik toch een geluk dat wij het grootste deel van ons leven al
samen gedeeld hebben als opvoedster en zoon met nog steeds gesprekken en
ondersteunende raad.

U heeft mij de basis beginselen aangeleerd om mij staande te houden in deze maatschappij met goede raad en manieren.

Beleefd en vriendelijk zijn tegen anderen kost niets heeft U mij altijd
geleerd en om mensen zo te behandelen zoals ik zelf ook graag benaderd
en bedient wil worden.

Deze raad heb ik altijd opgevolgd, maar soms werd het me wel eens teveel
en hebben mensen daar misbruik van gemaakt waardoor er andere gedachten
in mij opkwamen over de mensheid.

Gelukkig heeft U mij ook geleerd om nooit het vertrouwen in mijzelf te
verliezen en daar vanuit moet gaan en Papa heeft daaraan toegevoegd
vertrouwen is goed controle is beter.

Helaas is hij van ons heen gegaan door ziekte in een harmonische
familieband die tijd, zoals wij ook slechte tijden hebben gekend zoals
erbij vele gezinnen goede en uitstekende tijden zijn.

En dat heeft ons alleen maar sterker gemaakt en kunnen nu aan deze mooie momenten terug denken met een glimlach en een traan.

De tijd vliegt voorbij en het is nu al ruim twintig jaar geleden, U
heeft daarna nooit meer de Prins op het witte paard ontmoet, terwijl U
hart er goed voor was.

Vandaag is dan de dag dat U Uw 84ste verjaardag mag vieren met veel
vreugde, geluk en een goede gezondheid en alle kinderen ik en mijn vier
zussen, klein en achter klein kinderen zullen hopen dat er nog vele
jaren volgen.

Maar dat moeten we aan de natuur en onze levensloop overlaten niemand krijgt daar een levensprogramma over in het leven.

Onze verstandhouding is altijd erg goed geweest wij kunnen over van
alles praten in een begrijpelijke gesprek waar veel plezier in de
communicatie voortvloeit met een goed einde.

Voor dit alles wil ik U vriendelijk en hartelijk bedanken, alle steun
die U aan ons altijd heeft gegeven met een goede opvoeding en regels, ik
zelf en de mensen om mij heen weten wat ik bedoel en profiteren nu
daarvan.

U bent mijn beste vriend en vriendin die ik ooit ontmoet heb in mijn
leven en daarbij heb ik ook nog het geluk dat U de liefste Moeder in de
gehele wereld bent.

Hartelijk gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst mijn Moedertje.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


For the Beloved Mother on the Whole World

For the Beloved Mother on the Whole WorldFor the Beloved Mother on the Whole World.
Dear Mother, I’m lucky that we shared together most of the time of our life as educator teacher and son we still talk many and still give supportive advice.

You have taught me the basic things to keep me standing in this society
with good advice and manners. You say polite and kind to others costs
nothing, and always taught me to treat people the way I would like to be
approached and served.

This council, I have always followed, but sometimes it was me too much,
because there where people that make abuse of it, so let it me causing
other thoughts caused to mankind.

Fortunately, you also taught me to never lose confidence in myself and
to go from there and Daddy added that “trust is good but control is
better”.

Unfortunately, he’s gone through illness in a harmonious family bond
that time, as we have bad times as many families there are good and
excellent times.

That has only made us stronger and we can now think back on these moments with a smile and a tear.

Time flies and it is now more than twenty years ago, after You have
never met the prince on the white horse while you have a very good
heart.

Today is the day You should celebrate your 84 th birthday with much joy,
happiness and a good health, all the children I and my four sisters,
small and behind small children will hope that there are still many
years to follow.

But we have to leave it up to nature and life, because no one will get a live program in life.

Our relationship has always been very good, we can talk about everything
in an understandable conversation where there is much pleasure in
communicating results with a good ending.

For this all I want to thank You kindly and warm for all the support You
have always given to us with a good education and rules, I myself and
the people around me know what I mean and now benefit from it.

You are my best friend and girlfriend I have ever met in my life, while I
also have the good fortune that You are the dearest mother in the
world.

Congratulations and many more healthy years wished to my Mother from Your son.I wish you a healthy life.Kindly Regards,

author Jan JansenYou can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

Friday, May 29, 2015

Liefde is als een Bloem bij Slecht Behandelen is er een Einde maar bij Goede Verzorging Bloeit het Open

Liefde is als een Bloem bij Slecht Behandelen is er een Einde maar bij Goede Verzorging Bloeit het OpenLiefde is als een Bloem bij Slecht Behandelen is er een Einde maar bij Goede Verzorging Bloeit het Open.
Liefde is een grote aanmoediging en
stimulans in ons leven, zonder toewijding heeft het leven nog maar
weinig betekenis en zouden we alleen nog maar verder gaan om in leven te
blijven.

Ons verlangen en hunkering naar liefde zou dan door iets anders vervangen moeten worden, maar door wat slapen, werken en eten?

We kunnen van ons werk enzovoorts houden maar dat zal nooit te vergelijken zijn als het houden van een individu.

De gevoelens van heimwee, lusten en verlangens kunnen eigenlijk niets
evenaren dat is zo’n uniek gevoelszintuig en sensibiliteit dat het ons
geheel van streek kan maken.

Nostalgische begeerte en behoeftes waar we uren aan kunnen denken en naar smachten als we iets of iemand missen.

In onze gedachten starten we alvast met verbeeldingen over dingen die
mogelijk zijn bij een eventuele ontmoeting met een arsenaal van
inbeeldingen en aanpak.

Fantaseren over nog niet gebeurde dingen maken het nog spannender en
verhoogt de opwinding en ontsteltenis, terwijl het allemaal honderd
procent anders kan zijn.

Onze opgewondenheid en voorstellingsvermogen kan ons zover drijven dat
wij het in onze opwelling al volledig meemaken maar dat is een
waanvoorstelling.

Toch kan het onszelf een overweldigende gewaarwording geven waar wij
totaal hartstochtelijk, temperamentvol, warmbloedig en erotisch
prikkelbaar door zijn.

In onze begoocheling en illusie hebben wij het geheel al voorbereid en
onszelf een voorstelling gemaakt hoe we zullen starten en het verder
kunnen uitwerken door gevoelens.

Doordat wij weten dat liefde
als een bloem is en bij goede verzorging totaal open bloeit en wij dat
willen maar tegelijkertijd ook weten dat erbij verliefdheid onnozele
fouten gemaakt kunnen worden waardoor er een einde aan onze mooie droom
kan komen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Thursday, May 28, 2015

Wij zijn met Vele Culturen op deze Wereld en hebben Allemaal dezelfde Wensen

Wij zijn met Vele Culturen op deze Wereld en hebben Allemaal dezelfde WensenWij zijn met Vele Culturen op deze Wereld en hebben Allemaal dezelfde Wensen.
Het is soms onvoorstelbaar hoeveel verschillende rassen er op deze aardbol zijn met een verschillende denkwijze en opvoeding.

Als wij op straat lopen of in de media kijken zien we hoeveel
verscheidene huidskleuren er zijn, maar in onze gedachten zouden wij ons
dat niet voor kunnen stellen.

Maar bij onderzoek ernaar op www.google.com worden we gewoon verrast en kunnen het bijna niet geloven zoveel dat er zijn.

Dit is ook best interessant om te weten dat er meer dan tweehonderd
andere volken zijn en dat ook iedereen een andere taal spreekt.

Dat wil zeggen dat als een ieder zijn eigen taaluitingen gebruik we
elkaar niet kunnen verstaan en een communicatie onmogelijk is.

Best wel raar om daar een bepaalde indruk van te krijgen en het lijkt onhaalbaar en uitgesloten maar het is echt waar.

Gelukkig heeft een ieder zijn hart op dezelfde linker plaats in zijn lichaam en zijn de begeertes bij bijna allemaal gelijk.

De eerste is gezond blijven, dan komt een vreedzaam leven, gelukkig zijn en een bestaan zonder al teveel moeilijkheden en zorgen.

Of is rijkdom,weelde en macht op de eerste en belangrijkste plaats?

Sommigen hopen op en verwachten alles en anderen zien wel wat er gebeurd in hun levensloop, als het maar in harmonie gaat.

In vrede zouden alle wensen op deze global beter verdeeld zijn en alle
culturen in harmonie met elkaar naar oplossingen zoeken die voor iedere
bevolking tevredenheid en gelukzaligheid zal geven.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Wednesday, May 27, 2015

Simpel Denken Maakt het Leven Gemakkelijker

Simpel Denken Maakt het Leven GemakkelijkerSimpel Denken Maakt het Leven Gemakkelijker.
Hoe wij het ook wenden of keren onze
denkwijze zal een gebeurtenis niet veranderen, maar onze opvatting of
reactie daarop kan ons humeur wel beïnvloeden.

Als iets al gebeurd is, dat betekent dat daar geen verandering meer in
aan te brengen is, op welke manier wij het accepteren bepaald onze
houding.

Dus wat is nu het verstandigste, het over de daken schreeuwen met veel
kabaal en emoties van onbegrip en pijn of wetende dat het onszelf alleen
maar gekker maakt als wij zo reageren.

Natuurlijk zullen er sommige belevenissen zijn waarbij we de controle
kunnen verliezen over onszelf, maar de minder ergere dingen kunnen we
met positiviteit accepteren.

We hoeven alleen maar met een positieve insteek te denken hoe we het
gaan oplossen dat is veel belangrijker dan ontdaan of gefrustreerd te
reageren dat is verloren tijd.

Het gebeurde heeft zich al laten plaatsvinden dus dat is niet meer te
voorkomen of te omzeilen er moet nu alleen een zo goed mogelijke manier
komen om het op te lossen.

Wanneer wij onszelf nog meer tekort willen doen moeten we kwaad, teleurgesteld of verdrietig gaan doen.

Begrijpelijk is dat we ontgoocheld zijn maar dat moeten we gelijk
opvangen door het optimistisch te zien en niet onze gemoedsstemming
daardoor in de war laten strooien.

Dit zijn normaal voorkomende dingen in het leven die waarschijnlijk een
ieder zal meemaken op zijn levenspad, dus probeer daar gemakkelijk over
te denken.

Een gepaste oplossing met een vreugdevolle houding is het beste voor
onszelf door dit te erkennen en aanvaarden met een ontbinding van het
probleem.

Waarna we weer met goede moed verder kunnen gaan met waar we mee bezig waren met een goed humeur en een ervaring rijker.

We hebben er weer van geleerd en kunnen trots met een glimlach
terugdenken op het genen wat wij weer opgelost hebben zonder dat onze
gemoedsgesteldheid van slag is.

Simpel denken over de dingen die we meemaken in het dagelijkse leven
geeft onszelf een meer geruststellende houding doordat we beseffen dat
voor bijna alles er een oplossing zal zijn.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

Simple Thinking Makes Life Easier

Simple Thinking Makes Life EasierSimple Thinking Makes Life Easier.
How we turn or reverse our thinking will not change something that happend, but our conception of response may affect our mood.

If something has happened, that means there’s no more to change in to, how we accept it can prepossess our determined stance.

So what is the wisest, shouting it over the rooftops with much noise and
emotion of misunderstanding and pain or knowing when that it’s only
hurt ourselves and make us more crazier if we react in this way.

Of course there will be some experiences where we can lose control of
ourselves, but the less worse things we can accept with positivity.

We need only to think a positive approach on how we are going to solve
it is much more important than to be upset or with a frustrated response
that is only losing our time.

It has already happened so lets accept and no longer avoid or circumvent
it, we should now get only the best possible way to solve it.

When we want to do ourselves more harm shortage we need, disappointed or sad do.

It is understandable that we are disappointed but we have to cope
equally by seeing our optimistic mood and not letting it confused
ourselves..

These are normally occurring things in life that probably everyone will
witness on his life path, so try to think about it easily.

A suitable solution with a joyful attitude is best for ourselves by acknowledging this and accept a dissolution of the issue.

After which we can continue with good cheer with what we were doing by a good humor and a richer experience.

We have learned again and can proudly look back with a smile and
positive genes that we have solved the problem without that our mood is
being upset.

Simply think about the things we experience in daily life give ourselves
a more reassuring stance, because we realize that for almost everything
there will be a solution.I wish you a healthy life.Kindly Regards,

author Jan JansenYou can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

Tuesday, May 26, 2015

Longing is Like Appetite, but Full is the Maximum

Longing is Like Appetite, but Full is the MaximumLonging is Like Appetite, but Full is the Maximum.
We can have everything and possess what our heart desired, but there will always more desires on our wishlist.

Longing and love are always together, because if we desire for something this is because we love it or through our feelings and attractive power.

After which it is difficult to remove from our mind and we sometimes
continue to keep thinking even when it is actually impossible for us.

A desire for something can be a motivation and want to realize it
ourselves and thereby provide a complete physical and mental effort for.

Our passionate desire can give us this power, because we so badly want and are constantly working at our whim.

It is a desire to become ourselves that we can even dream as big is the need to it at that time.

An illusion waiting for confirmation that it happened, but there is no
guarantee that we ever will have this happiness that it will also take
place.

This can actually be a very exciting time for us where we are full of
longing but no confirmation or assurance that our luck will prevail.

Some have called the windfall and enjoy the opportunity that their desire become reality and feel satisfied.

While others are fighting a lifetime to get it done without any result and their heart it overflows with the desire.

Also, there are people that are so successful that almost all their
desires are met and still want more because they never saturates or
satisfactory with that happiness.

Sometimes the eyes are bigger than the stomach and when belly is full
that is the maximum, but in some case the desire to more is such
important that they can continue eating until they make themselves ill.I wish you a healthy life.Kindly Regards,

author Jan JansenYou can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support
http://janjansen.guru/longing-is-like-appetite-but-full-is-the-maximum/

Het is Soms Beter om een Conflict uit de Weg te Gaan en zo de Rust te Behouden

Het is Soms Beter om een Conflict uit de Weg te Gaan en zo de Rust te BehoudenHet is Soms Beter om een Conflict uit de Weg te Gaan en zo de Rust te Behouden.
Ieder verstandig mens met
verantwoordelijkheid gevoel is niet opzoek naar problemen maar wil graag
een evenwichtig leven met vreugde en zonder stress.

Zal altijd proberen om regelmaat en balans te vinden in hun levensritme waar alles op een ontspannen manier verloopt met liefde en zorgzaamheid.

Zij zijn er zich van bewust en hebben het door dat iedere moeilijkheid onnodige tijd en inspanningen van ons vergen.

Waardoor wij moeten constateren dat we daar in het geheel niets mee
opschieten en er alleen maar wijzer van kunnen worden door de ervaring
waarvan we leren met misschien ergernis.

Laat onszelf niet manipuleren door anderen die waarschijnlijk zelf geen
capaciteiten hebben om het zelf te doen en zo op een andere manier het
via ons gedaan willen krijgen.

Door onderdrukking en dingen te forceren willen ze moeilijkheden creëren
om datgeen gedaan te krijgen waar ze zelf niet geschikt voor zijn.

Een onverstandige gedachte, want alles in overleg zal meer resultaten
teweeg brengen en in een harmonische stemming waar een ieder blij mee
zou zijn.

Juist door zich zo op te stellen verliezen ze het respect van anderen,
die daarna verstandelijk de rug naar hun zullen toekeren om
moeilijkheden uit de weg te gaan.

In sommige gevallen heeft het gewoon geen zin om op iets in te gaan of een discussie te starten die geen oplossing zal bieden.

Dan is het verstandiger om het te accepteren en verlies te nemen in zo’n
benarde situatie die anders alleen maar narigheid zal laten ontstaan
die kan uitmonden in grootschalige problemen.

Dat is iets dat nooit onze dag goed kan maken maar moeilijkheden zouden
een langere uitwerking in het leven kunnen roepen met meer gesodemieter
en hoofdpijn.

Als we de innerlijke rust voor onszelf willen behouden is het soms beter
om niet teveel na te denken bij een conflict en het uit de weg gaan om
zo de zelfbeheersing niet te hoeven verliezen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Saturday, May 23, 2015

Soms zijn we Machteloos op de Belangrijkste Momenten van Ons Leven

Soms zijn we Machteloos op de Belangrijkste Momenten van Ons LevenSoms zijn we Machteloos op de Belangrijkste Momenten van Ons Leven.
Ons leven kan vlekkeloos verlopen maar er
zullen ook ogenblikken zijn dat wij met onze handen in de haren zitten
doordat wij het even niet meer zien zitten van ellende.

Op dat moment kunnen we sterk wezen van alles bezitten met veel
intelligentie maar zijn we gewoon machteloos terwijl we graag en
eigenlijk het geheel moeten kunnen beheersen.

Maar hebben gewoon de kracht, kennis of oplossing niet en zijn onmachtig
en hulpeloos, dit kan voor een ieder een andere reden hebben
bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, privé gelegenheid etc.

Geloof op zo’n tijdstip waar je maar in wilt geloven, als we onszelf
maar positieve moed kunnen geven om door te gaan opzoek naar een
perfecte oplossing.

En soms heeft het niet altijd de oplossing zoals wij het willen maar dan
moeten we het beter gewoon accepteren zoals het is gebeurd op dat
ogenblik en het van ons afzetten niet nieuwsgierig zijn en het verloop
verder willen controleren.

Deze eerste seconden komt er zoveel op ons af dat we totaal getroffen en
in de war zijn door onbegrip en frustratie alles zouden we willen geven
of doen maar de nodige kracht bezitten wij niet en maakt ons nutteloos.

Dat tijdstip is voor ons zo belangrijk om onszelf een dienst te bewijzen
door de redder te kunnen zijn van iets wat onze ziel heeft geraakt.

We kunnen in staat zijn om het onszelf niet te vergeven door de
aangrijpende gevoelens die het teweeg hebben gebracht bij ons of
anderen, maar de situatie is al zo gelopen.

Dus acceptatie is laatste redding om daar genoegdoening mee te creëeren,
want er is geen andere uitweg meer de beëindiging ervan konden wij niet
volbrengen.

Hoe erg het ook mocht zijn en verdrietig of teneergeslagen wij zijn er
zal niets meer komen om daar verandering in te brengen, dus we moeten
verder met ons leven op een positieve manier.

Het leven is nu eenmaal zo
dat het zit vol met verrassingen, zodat we soms op de belangrijkste
momenten van het leven gewoon machteloos zullen zijn zonder dat wij bij
machte zijn om daar verandering in aan te brengen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Friday, May 22, 2015

De Uitstraling van de Mens kan de Diepgang van een Gesprek Veranderen

De Uitstraling van de Mens kan de Diepgang van een Gesprek VeranderenDe Uitstraling van de Mens kan de Diepgang van een Gesprek Veranderen.
Sommige mensen hoeven niet eens te
spreken en wij kunnen aan hun gezicht al aflezen wat het humeur is, dus
dat is geen gezichtsbedrog!

Anderen kunnen hun uitstraling zo veranderen dat wij daarin gaan
geloven, maar achteraf blijkt het anders te zijn, een goede les voor ons
geweest en erg kortzichtig denken van de andere persoon.

Onze eigen intuïtie is zeer belangrijk bij ontmoetingen en zeer zeker
wanneer er ook nog een communicatie gaat plaatsvinden dan zullen de
omstandigheden het gebaar geven.

Hoelang we iemand kennen maakt eigenlijk niet uit om een goede
conversatie met elkaar te hebben een uitgebreid en ingrijpend verhaal is
altijd interessant om naar te luisteren en daar wat woorden aan
toevoegen als interpretatie ter verduidelijking kan boeiend zijn.

Jammer genoeg zijn er veel verschillende mensen die allemaal een andere
gedachten en insteek hebben om iemand te benaderen en misschien is het
ook wel niet jammer voor de erbarmelijke ervaring op te doen.

Maar als iemand zijn goedheid aan anderen toont kan daar misbruik van
gemaakt worden, als ze hun hart willen luchten door problemen is het
mogelijk om een slachtoffer te worden daardoor.

Daar kunnen wij allemaal mee geconfronteerd worden of iemand probeert
het slachtoffer te spelen om zo anderen te misleiden met gevoelige
woorden.

Soms is het moeilijk en niet eenvoudig om daar een inschatting van te
maken dus moeten wij allemaal voorzichtig zijn met een positieve inkijk
op het geheel.

Bij de gevoelige gesprekken waar liefde
en bezorgdheid de overheersing hebben is onze innerlijke ontroering zo
aangetast dat de denkwijze een beetje betoverend kan zijn.

De getroffenheid door vertedering van de emotionele uitlatingen van
woorden of lichamelijke bewegingen kan ons verstrooien en doen afdwalen
van de werkelijkheid.

Waardoor de uitstraling van een individu en gebruikte woorden de
diepgang van het gesprek kunnen veranderen in een serieus en diepzinnig
ingrijpende verbinding en omgang.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Wednesday, May 20, 2015

Our Life will be Better if we can Endure the Bitterness of Bitter

Our Life will be Better if we can Endure the Bitterness of Bitter
We Krijgen altijd een Tweede Kans in het Leven, Namelijk Morgen

We Krijgen altijd een Tweede Kans in het Leven, Namelijk MorgenWe Krijgen altijd een Tweede Kans in het Leven, Namelijk Morgen.
Iedereen
weet dat er aan ons leven een einde komt dus onze gegeven tijd daarvoor
is kostbaar en is beter wijselijk te besteden met veel vreugde.

Het is telkens beter om vooraf de juiste keuzes te maken dan achteraf te
moeten veranderen maar daar hebben we niet voortdurend kansen of geluk
voor daarin heeft iedereen beperkingen.

Vergevensgezind zijn is een belangrijk iets en als wij onszelf een tweede kans wensen moet we die ook aan een ander gunnen.

Wij allemaal maken bewust of onbewust fouten en daar zullen we voor
moeten boeten en hopen dat de meesten daar ook van leren met
verbeteringen en een ook nieuwe kans krijgen.

Er zijn veel dingen in het leven die wij graag willen maar niet eens de
moeite voor nemen om het te doen of het proberen door faalangst, kennis,
luiheid, geen tijd of kansen, mogelijkheden.

Daar besteden wij dan niet genoeg aandacht aan, want als wij echt graag iets willen dan zullen wij er voor gaan en er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen.

Alle mogelijke kansen dienen wij dan te benutten en daar volledig onze
inzet aan geven om het te laten slagen met een goed eindresultaat.

Probleemloos is er bijna niets in het leven, dus iets blijven volhouden
wat moeilijk is daar kunnen wij die nodige ervaringen mee op doen om
verbeteringen te ontwikkelen.

Er zijn eigenlijk maar weinig dingen waar wij geheel kansloos voor zijn
als wij intelligent en gezond zijn waarbij alle ledematen goed
functioneren is er altijd een eventualiteit.

En in totaliteit kunnen we het misschien niet in één dag klaren, daarom
is er namelijk morgen om een tweede kans met beide armen aan te grijpen
en proberen te voldoen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Friday, May 15, 2015

We moeten Onszelf Opvoeden om Over een goede Karaktereigenschap te Beschikken

We moeten Onszelf Opvoeden om Over een goede Karaktereigenschap te BeschikkenWe moeten Onszelf Opvoeden om Over een goede Karaktereigenschap te Beschikken.
Een goed gedrag begint bij onszelf, hoe
benaderen wij de sociale gemeenschap en met wat voor uitspraken, vragen
of antwoorden komen we naar voren.

Hoe spreken wijzelf anderen aan en met welke woordenschat, een
fatsoenlijke of uiterst onbeschofte woorden keuze, dat zal al gelijk de
stemming bepalen van een conversatie.

Vaak weten wijzelf ook wel wat onze slechte gewoontes zijn maar dat doen
we al jaren zo en is een onderdeel van onszelf geworden dus veranderen
is moeilijk.

Iedereen heeft goede en slechte eigenschappen de omstandigheden bepalen
welke er aan ons getoond worden in een goede of benarde situatie.

Omgaan met onze emoties is één van de moeilijkste erkenningen als we
getroffen worden in de gevoelsaandoening zone kan beheersing
problematisch worden.

We moeten ons aanleren om kalm te blijven terwijl we op het punt staan
om te ontploffen, dat lijkt haast onmogelijk maar dat is toch de enige
manier om het erger maken te voorkomen.

Kalmte met een koelbloedig en bescheiden toon zal wonderen verrichten
met ons zenuwstelsel in een communicatie als er ergernis is, dat zal
tijd kosten om dat te trainen maar is de moeite waard.

Uit de band springen en onbeheerst onze gevoelens met emoties een
communicatie laten overheersen zal niet veel goeds brengen en
oplossingen zullen er niet snel mee komen.

Wij zullen eerder daardoor in een benarde situatie met onszelf en
anderen komen dan dat er achteraf gezegd kan worden dit was een fijn
gesprek.

Het voornaamste is dat hoe anderen zichzelf uiten en interpreteren
tegenover ons is niet zo belangrijk, maar hoe wijzelf ons eigen
opstellen en uitdrukken in de maatschappij is wat telt.

Geef anderen de kans om ons te beoordelen op onze karaktereigenschap
waarover wij beschikken door onze opvoeding van onze ouders en
aanpassingen van onszelf.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Thursday, May 14, 2015

Liefde is Niet wat wij Denken maar Wat het Hart Voelt

Liefde is Niet wat wij Denken maar Wat het Hart VoeltLiefde is Niet wat wij Denken maar Wat het Hart Voelt.
Als wij veel problemen hebben kunnen
oplossingen ons helpen voor een beter gevoel of veel aandacht en liefde
waardoor er andere gedachten aan ons worden geschonken die het leed
verzachten.

Maar één ding is zeker of het nu goed of slecht gaat wij hebben allemaal
liefde nodig en een maatje die we kunnen vertrouwen om onze gevoelens
mee te kunnen delen.

Iemand die er is wanneer wij ze nodig hebben, maar er ook is als alles
goed gaat en waar onze voorkeur naar uit gaat, doordat ons hart
gevoelens toont voor hen.

De innerlijke liefde heeft geen grenzen en is er zonder een afspraak te
maken het komt onverwachts bij oog contact of een intens en
gepassioneerd gevoel vanuit het hart.

Het is een temperamentvol en hartstochtelijk welgemeend gedreven
emotioneel verlangen met een diepgaande impressie die ons bloed sneller
laat stromen door de zenuwen die er ontstaan.

Op dat moment is het alsof er een bom ontploft in ons lichaam met
vraagtekens zonder antwoorden wat de ander zou denken, is het wederzijds
of is er maar één zo hoteldebotel.

Allerlei vereisten gaan er door onze gedachten en graag zouden we het
willen uitroepen om zo meer informatie direct te kunnen inwinnen en dan
tegelijkertijd te vernemen wat de ander denkt.

Maar daar zijn we misschien weer te bescheiden voor of bang om
teleurgesteld te worden vol van zenuwen en warmbloedige opgewondenheid.

Verliefdheid kan één van de mooiste onbewuste momenten in ons leven zijn
waar wij oneindig van kunnen genieten als het klikt en wederzijds is.

Waarbij ons hart sneller tikt dan de klokt en de tijd veel te snel
voorbij gaat, waardoor we herinneringen creëren waar we later nog steeds
aan denken in ons geheugen.

Het hart voelt dan waar wij aan denken, want dat is echte liefde.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Sunday, May 10, 2015

Rome is ook Niet in één Dag Gebouwd net zoals Vertrouwen

Rome is ook Niet in één Dag Gebouwd net zoals VertrouwenRome is ook Niet in één Dag Gebouwd net zoals Vertrouwen.
Het maakt niet uit wat wij doen of wat we
willen doen of wat anderen met ons van plan zijn of wij met hun, alles
is gebaseerd op vertrouwen voor de beslissende overtuiging.

Of het nu zelfvertrouwen is of het in een ander hebben vertrouwen zal
het grootste uitgangspunt zijn om de eerste stap te zetten.

Zonder vertrouwen komen er twijfels en dat kan het moment zijn dat er
fouten worden gemaakt of er word te lang geaarzeld wat daarna fatale
gevolgen kan hebben.

Een zelfverzekerd individu weet hoe te handelen met zijn gedachten en
beslissingen in het leven, doordat zij bijna altijd al de kennis weten
en hebben voor een directe reactie.

Ze zijn volkomen bewust van wat er op hun levenspad kan komen en dat
eerlijkheid het langst duurt om toekomst gericht vooruit te denken en
komen.

Weten dat voorzichtigheid geboden belangrijk is in het dagelijkse leven,
omdat er van alles kan gebeuren door de verschillende denkwijzen van de
mens en omstandigheden.

Het noodlot kan op ieder moment toeslaan en daar is een ieder vatbaar
voor niemand is daarvan uitgesloten en iedereen hoopt er natuurlijk
nooit mee in aanraking te komen.

Maar we moeten proberen rekening met alles te houden en als het kan
voorbereidingen treffen en niet tot op het laatste moment wachten want
dan kan het te laat zijn.

Vertrouwen is goed controle is beter, alles aan een test onderwerpen om
benadeling snel te kunnen ontdekken en we dan genoeg tijd hebben om iets
te ondernemen.

Inspecteren, checken en beproeven zal door eerlijke personen alleen maar
gewaardeerd worden en gerespecteerd het geeft hun ook meer zekerheid
doordat ze zelf ook in de gelegenheid komen om alles te kunnen
controleren.

Zorg dat er altijd geborgenheid is voordat we een definitieve uitspraak
of beslissing maken die misschien bepalend kan zijn voor onze verdere
levensloopfaciliteiten.

We kunnen geen overhaaste vaststellingen doen als wij iemand niet lang
genoeg kennen, want dat zou onze toekomstmogelijkheden kunnen benadelen.

Ben voortdurend terughoudend en bedachtzaam met een intelligente
determinatie zodat teleurstelling door een benadeling niet de gevolgen
hoeven te zijn.

Rome is ook niet in één dag gebouwd net zoals vertrouwen zal dat ook zijn tijd in beslag nemen voor een levenslange voldoening.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen
 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Wednesday, May 6, 2015

Wij kunnen Iemand Raken Zonder Diegene aan te Raken

Wij kunnen Iemand Raken Zonder Diegene aan te RakenWij kunnen Iemand Raken Zonder Diegene aan te Raken.
Waar zou het toch aan liggen dat het
merendeel van de jongeren in de bevolking respectloos zijn en steeds
brutaler worden met een ego dat zij het belangrijkste zijn.

Geen respect meer voor ouderen met een taal gebruik waar wij vroeger een draai om de oren voor kregen van onze ouders met straf.

We moeten tegenwoordig uitkijken met wat wijzelf zeggen om een
communicatie niet uit de hand te laten lopen, voordat we het weten
worden er geen woorden meer gebruikt.

Vreugdevol met anderen op straat spelen zoals vroeger zien we bijna niet
meer, waarschijnlijk door het agressieve gedrag en fysiek geweld wat
tegenwoordig steeds vaker toegepast word.

Hoe zal de wereld over vijfentwintig jaar op alles reageren het is er
allemaal niet prettiger op geworden met de jaren voor een vreedzaam en
zorgeloos bestaan.

Eergevoel is er bijna niet meer en de meesten willen hunzelf bewijzen
tegenover anderen met vechten en geweld wat uiteindelijk helemaal geen
prestatie is in de samenleving.

Een vreedzaam persoon de stuipen op het lijf bezorgen door agressie en
geweld is een onnodige actie die totaal nutteloos is en de omgeving
verziekt.

Sommigen zijn bang om buiten de deur te gaan om dat zij geen narigheid
willen en dan liever thuis blijven en alleen voor de nodige zaken of
dingen het huis verlaten.

Het is totaal zinloos om fysiek of hand gemeen te gebruiken in een
communicatie waar we elkaar niet begrijpen of in een communiteit.

We kunnen makkelijk een ander zijn ziel raken zonder die aan te raken
daar is geen gewelddadigheid voor nodig, wees lief voor elkaar en leef
in vrede.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Tuesday, May 5, 2015

Maken we onze Droom Waar of Blijven wij door Dromen

Maken we onze Droom Waar of Blijven wij door DromenMaken we onze Droom Waar of Blijven wij door Dromen.
Een sterke wilskracht en
doorzettingsvermogen is alles wat we nodig hebben in het leven om
onszelf een verbeterde plaats te geven in deze maatschappij.

Het zal waarschijnlijk niet de plaats worden die wij in onze gedachten
hebben, want daar is het meestal groter maar door actie hebben wij een
kans om iets te bereiken.

Blijven gaan en nooit de moed opgeven is een eerste vereiste op weg naar
succes, ieder obstakel moeten wij overwinnen om verder te gaan zonder
faalangst.

Topsport beoefenen zonder te trainen is een onmogelijke opdracht en zal
ongetwijfeld onuitvoerbaar zijn en overwinningen zijn ondenkbaar.

Zo is het ook in ons leven we moeten leren om iets te begrijpen of te
doen en dan is het mogelijk dat wij het geluk hebben een natuurtalent te
zijn zodat dingen makkelijker zijn.

Anders zullen we over hindernissen moeten blijven springen of ze
doorbreken en dat zal ons alleen maar sterker en meer bekwamer maken
doordat we niet opgeven.

In ieder geval als we iets willen of een droom waar willen maken dienen
wij maatregelen te nemen en de strijd aan te gaan met onze voorkeuren om
het waar te maken.

Een conflictsituatie met onze gedachten overwinnen met het wel en niet
spelletje en gewoon doorzetten met een start van onze droom en daar niet
meer vanaf wijken.

Onveranderbaar standhouden om onze droom waar te maken zonder aarzeling
en onvoorwaardelijk in gedachten weten dat wij het ook kunnen.

Alles goed op een rijtje zetten van begin tot het einde met een
berekende calculatie voor als er iets verkeerds mocht gaan om alles
makkelijker te maken.

We blijven gewoon door dromen terwijl we onze droom aan het waar maken
zijn, steeds weer opzoek naar nieuwe ideeën en mogelijkheden voor het
maximale.

Dingen perfectioneren in ons privé of zakelijke leven is iets waar we
nooit mee mogen stoppen dat moet eigenlijk gewoon een automatisch
onderdeel in onze gedachten zijn.

Inzicht, standvastigheid en doorbijten maakt het mogelijk om onze droom
uit te laten komen, zodat we daarna weer verder kunnen dromen voor een
toename en ontplooiing, want wij allemaal hebben deze krachten.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

Monday, May 4, 2015

We Kunnen niet Altijd Gaan zoals de Lucht die Waait met de Wind

We Kunnen niet Altijd Gaan zoals de Lucht die Waait met de WindWe Kunnen niet Altijd Gaan zoals de Lucht die Waait met de Wind.
In het leven is het belangrijk om een eigen wil te hebben en niet altijd de trends of ideeën van andere mensen te volgen.

Het zal eenvoudiger zijn om anderen te volgen zonder dat er iets in onze
gedachten op hoeft te komen of daar zelf bij na te hoeven denken geeft
wel een gemakzuchtig gevoel.

Maar het inzicht van een andere individu opvolgen geeft geen erkentenis
voor onszelf, we doen maar wat ons voorgedaan of gezegd word en dat
lijkt vaak makkelijk te zijn.

Het kan een hele belevenis zijn maar het zal geen vooruitzichten geven
op zelfstandigheid, want we zijn de opvolgers van iets dat door anderen
gezegd of bedacht is, maar misschien is het mogelijk dat we op
verbeterende ideeën komen.

Desalniettemin is het dan toch nog iets van een ander en heeft het
weinig toekomst perspectieven om het naar ons toe te kunnen eigenen als
ontdekker.

Als uitvinder en pionier van iets nieuws wat anderen kan helpen en die
dat daarna kunnen opvolgen geeft ons de zekerheid op toekomst
mogelijkheden.

Zodat wijzelf iets bereikt hebben waar we de mensheid mee helpen en
onszelf doordat anderen de mogelijkheid hebben om dit te gebruiken ter
verbetering van hun leven.

Daarmee zijn wijzelf ook erg geholpen en trots dit geeft een bezigheid
voor het dagelijkse leven wat bevordelijk is voor onze levenswijze en
levensonderhoud.

Het is ook niet plezierig om een meeloper te zijn of altijd maar te doen
wat anderen willen dit kan zelfs verveling voor onszelf of vervelend
overkomen naar personen.

Een leven zonder ideeën en ingevingen voor het openbaren van suggesties
om te gaan doen in ons alledaagse leven zonder regelmaat zal moeilijk
voldoening geven.

Een voorstellingsvermogen met een zienswijze voor nieuwe impressies
waarmee wij onszelf kunnen bezighouden op een vreugdevolle en
vooruitkomende manier is erg invloedrijk voor ons.

Opletten en luisteren naar anderen is zeer belangrijk in het leven
evenals een vriendschappelijke omgang met elkaar in overeenstemming en
harmonie.

Maar constant gedachteloos zonder enige inspiratie van onszelf naar
anderen blijven luisteren of hun gedachten opvolgen is een onverstandige
beslissing.

Dan blijven we altijd maar met de wind meewaaien en weten op een gegeven moment niet waar we zullen eindigen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support


Sunday, May 3, 2015

Haat zal Ons niet Voeden maar Laten Verhongeren

Haat zal Ons niet Voeden maar Laten VerhongerenHaat zal Ons niet Voeden maar Laten Verhongeren.We hebben allemaal wel eens nare
gevoelens over dingen die gebeuren het beste is om daar snel een
oplossing voor te vinden of om het te vergeten.

Alle andere beslissingen kunnen onze gemoedsgesteldheid aantasten naar
een negatieve spiraal, waar wij innerlijk nog meer narigheid en verdriet
van zullen ondervinden.

Wanneer er haatgevoelens worden opgewekt word onze positieve stemming
omgezet in een rancune met vijandige neigingen die onze gemoedstoestand
zal verstoren.

En als iemand ons zover kan krijgen dat wij in de gelegenheid gebracht worden om hun te gaan verafschuwen en haten.

Dan is dit een teken dat er iets dergelijks gebeurd is waardoor zij geen
plaats meer in ons hart waard zijn en wij moeten beseffen dat een
soortgelijk iets in de toekomst weer zal gebeuren.

Dus is een relatie als deze beter om te verbreken en daar verder geen
drukte meer om te maken en dit te accepteren met een glimlach en het te
zien als een overwinning van het kwade en onterechte.

Deze soort mensen zijn meestal niet voor rede vatbaar of te vertrouwen
en hebben deze levensstijl aangenomen, omdat ze voor een eerlijk en
terechte persoonlijkheid niet geschikt zijn.

Zakelijk zijn ze niet intelligent genoeg om alles openlijk en
rechtdoorzee te volgen of te organiseren, omdat zijn een kortzichtige
gedachte hebben en alleen vandaag de dag telt.

Dat zij op de lange termijn meer kunnen verdienen door de constante
vertrouwensrelaties die zij opbouwen en daardoor kunnen vermeerderen
daar word niet over nagedacht.

De verstandige individu zal daar heel goed overpeinzen en weten wat
belangrijk is om toekomstgericht te reageren en dit soort personen als
relatie verwijderen om zijn leven te verbeteren.

Zal geen twee keer met dezelfde persoon een argument hebben over
oneerlijkheid, want weet dat het weer zou kunnen voorkomen en ons kwaad
kan maken.

Waardoor haat ons niet zal voeden maar juist laten verhongeren doordat
wij in de positie met moeilijkheden terecht kunnen komen waardoor we
mogelijk alles kwijt zouden raken.

Woorden van anderen zijn mooi maar een opgemaakt overeengekomen legaal
contract met twee handtekeningen geeft meer zekerheden en waarschijnlijk
geen haatgevoelens achteraf.
 Delete Permanently

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen


 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw SupportFriday, May 1, 2015

Onze Zorgen van Vandaag kunnen Verdwijnen maar Houd er Rekening Mee dat er Weer Nieuwe bij Zullen Komen

Onze Zorgen van Vandaag kunnen Verdwijnen maar Houd er Rekening Mee dat er Weer Nieuwe bij Zullen KomenOnze Zorgen van Vandaag kunnen Verdwijnen maar Houd er Rekening Mee dat er Weer Nieuwe bij Zullen Komen.
Een mooie wens in ons leven zou zijn om
een vreedzaam en zorgeloos bestaan te kunnen hebben en waar dingen
alleen maar oplopen zoals getallen 1234567…….etc.

Sommigen onder ons zullen zich vaak afvragen hoe een leven zonder zorgen
zou zijn waar alleen maar ontspannen word en problemen niet in
voorkomen.

Dat alles voor ons georganiseerd en geregeld word om een zorgeloos
bestaan te realiseren waar nadenken door anderen word gedaan en als er
problemen zijn wij daar niets vanaf weten.

Een leven zonder ergernis of benauwd te moeten zijn doordat er iets
verkeerds kan gaan en er moeilijkheden ontstaan die de nodige zenuwen
veroorzaken.

Iedere dag op te kunnen staan en aan niets anders te hoeven denken dan
ontbijt met lekkere voedingsmiddelen om te consumeren en daarvan te
genieten.

Niet dat we onze ogen open doen en direct in onze gedachten hebben hoe
we vandaag de dag weer alles gaan oplossen met verbeteringen.

Relax zijn en blijven is bijna niet mogelijk in een dagelijks
gezinsleven er zal altijd wel iets zijn wat ons bezig zal houden of waar
we ongerust over zullen zijn oftewel worden.

Het is allemaal zo veranderlijk in het leven doordat stabiliteit niet
bij iedereen mogelijk is en karakters en denkwijzen verschillend zijn om
oplossingen te zoeken.

Bij pech kan het zelfs zo zijn dat wij bepaalde moeilijkheden kunnen
doorstaan en dat het volgende probleem al weer op de loer ligt of om de
hoek komt kijken en zich aan ons voorstelt als hier is de volgende
uitdaging in het leven.

Wij moeten er gewoon altijd rekening mee houden dat de zorgen van
vandaag kunnen verdwijnen maar dat er altijd tegelijkertijd weer nieuwe
kunnen ontstaan met een glimlach.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support