Monday, January 19, 2015

Als Wij de Minderbedeelden in het Leven zijn, is een Kans het Enige wat we Echt Nodig hebben maar geen Medelijden

Als Wij de Minderbedeelden in het Leven zijn, is een Kans het Enige wat we Echt Nodig hebben maar geen MedelijdenAls Wij de Minderbedeelden in het Leven zijn, is een Kans het Enige wat we Echt Nodig hebben maar geen Medelijden
Iedereen
is de gelukkige bij de geboorte van hunzelf  als een nieuwe unieke
bewoner in zijn land waar hij of zij de nationaliteit van zal krijgen
met de trotse Moeder aan hun zijde.

De plaats waar wij geboren worden is helaas niet voor iedereen dezelfde
en daar kan een flink verschil van variatie in zitten van koud tot warm
klimaat met een levensstandaard variërend van kansarm tot kansrijk.

Daardoor zijn er bepaalde bevolkingsgroepen die direct na de geboorte
terwijl de personen nog niet eens kunnen zien waar ze geboren zijn, een
stempel krijgen van minderbedeelde of een inzegenen van een
derdewereldland, wat natuurlijk een lachertje is.

Maar waar we geboren zijn maakt niet uit om ons gelukkig te voelen, als
we iets niet kennen of weten zullen we het ook niet missen en kan dat
het geluksgevoel en blijdschap niet tegenstaan.

Alles in het leven heeft met kansen en mogelijkheden te maken voor een
beter leven daarbij moeten we ook een sterk karakter hebben om door te
zetten en niet op te geven in iedere omstandigheid.

Onverzettelijkheid en daadkracht moeten we bezitten om onbuigzaam iedere
kans die op ons levenspad komt te benutten en daarvoor al onze energie
en kennis inzetten.

Met deze geaardheid en persoonlijke ingesteldheid is het bijna
uitgesloten dat een sterveling niets kan bereiken als er kansen komen.

Niemand in het leven heeft medelijden nodig als anderen of hunzelf
vinden dat zij de minderbedeelde in het leven zijn het enige dat hun kan
helpen en op anderen gedachten kan brengen is dat er kansen gecreëerd
worden voor een levensverbetering.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen