Thursday, February 5, 2015

Met een Kalm en Bedaarde Geest, kunnen we Onder Enorme Druk elk Probleem Oplossen

Met een Kalm en Bedaarde Geest, kunnen we Onder Enorme Druk elk Probleem OplossenMet een Kalm en Bedaarde Geest, kunnen we Onder Enorme Druk elk Probleem Oplossen
Ongelukkigerwijs komen we allemaal in
aanraking met emotionele frustraties die we opdoen door instanties of
teleurstellingen in anderen.

Ook als we bezig zijn met iets waar een tijdslimiet aan verbonden is en
we die afspraak aangegaan zijn en daar misschien niet aan kunnen voldoen
kan spanningen geven.

Of door anderen waar we van afhankelijk zijn om iets gedaan te krijgen
en hun de gemaakte afspraken niet nakomen en wij daardoor ons woord niet
kunnen opvolgen.

Allemaal voorbeelden waardoor wij opgewonden en overspannen van kunnen
worden door de druk die op ons word uitgeoefend en wij machteloos staan.

Wij geloofden en hadden vertrouwen in anderen net zoals dat een ander
die zekerheid in ons had, maar door onvoorziene omstandigheden gaat het
verkeerd.

Op dat tijdstip kunnen we in alle staten handelen en overstuur geraken
doordat we onze reputatie waarschijnlijk verliezen als ons woord niet
word nagekomen.

Maar dat gaat ons niet helpen en zal eerder negatief dan positief werken
doordat dan alles en iedereen in paniek raakt en er niet meer helder
kan worden nagedacht.

Beheerst en ingetogen met een overtuiging dat wij het kunnen oplossen is
een betere instelling om alles beter onder controle te houden, en alle
te verkrijgen maatregelingen nemen op zoek naar de oplossingen.

Hierdoor leren we dat we nooit op één paard moeten wedden, maar altijd
een tweede optie mogelijkheid moeten hebben als er iets verkeerds gaat
wat dan de oplossing geeft.

Radeloos reageren of dat we in de ontreddering fase zijn gekomen geeft
voor niemand een goede indruk en wanneer we koelbloedig en
onverstoorbaar blijven zal dit meer zelfverzekerdheid uitstralen en zal
niet direct het vertrouwen in dit schaden.

Als we onder enorme druk kalm en bedaard kunnen blijven zullen we voor bijna elk probleem een passende oplossing vinden.

Hiermee bewijst weer dat goede vrienden, relaties en bekenden zeer
belangrijk zijn in ons leven voor een snellere oplossing door de
gebundelde kennis en ervaringen.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen