Friday, October 30, 2015

Bescherm ons Drinkwater

Bescherm ons DrinkwaterBescherm ons Drinkwater

Er komen steeds meer enorm hevige regenbuien en stormen in onze wereld door lucht verontreiniging.
Er valt dan zoveel water dat in sommige landen de rioleringen niet meer weten hoe het snel af te voeren.
Het water is vloeibaar dus kan zijn eigen weg creéren en zorgt zo voor grote problemen bij afvoeren met massale overvloeden.
De klimaat verandering komt daar ook nog eens bij en verhoogt de warmte graad.
Door  klimaatverandering  neemt de gemiddelde globale klimaattemperatuur en de hoeveelheid  zonnestraling toe.
Waardoor er meer water verdampt en de luchtkwaliteit word beinvloed.
Daarbij komt ook nog dat het smeltende ijs in de noord en zuidpool zorgt voor meer water in de zee en rivieren.
Zodat er meer te verdampen is, dus meer in onze hemel om naar beneden te vallen.
Daardoor ontstaan steeds meer wolkenbreuken waardoor het steeds vaker met met grote volumes regenwater naar beneden komt.
Waardoor er te grote waterstromen ontstaan door de te kleine afvoerleidingen en er zo erg veel schade word aan gericht.
De kracht van het in groten getale ontzagwekkende stromende water is ongelofelijk sterk en verplaats zich ontzettend snel.
Deze
waterstroom neemt van allerlei soorten stoffen en materialen mee op
zijn weg naar het onbekende en zo word ons water vervuild.
Ook
doordat er van allelei afval word gestort in onze wateren in de vrije
natuur door de bevolking, fabrieken en overheidsinstanties.
Hiermee
word aan ons natuurschoon ook geen goed gedaan en zal het drinkwater
niet door worden verbetert maar verslechtert en geinfecteert met
schadelijke stoffen.
Een natuurramp is het gevaarlijkste en krachtigste wapen op onze planeet aarde tegen de mensheid.
Stel ons maar eens voor als er geen schoon drinkwater meer zal zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid. http://www.easybranches.nl
auteur Jan Jansen http://www.janjansen.asia/introductie-jan-jansen.html
English Version http://janjansen.guru
Lees Meer Poezie……. http://auteurjanjansen.guru
@auteurjanjansen https://twitter.com/auteurjanjansen
Hier kunt U mijn APP Downloaden http://easybranches.mobi

#liefde
#Quote #spreuken #verhalen #Inspiratie #Leven #Motivatie #fotos #foto
#Dagelijks #tellings #janjansen #vrede #easybranches #easyjanjansen
#psychologie #inspiratie #poems #poetrie #levensstijl
#denkenaaneenbeterleven #janjansen #communities #zegswijze #spreekwijze
#motto #gezegde #spreekwoord #expressie #zegswijze #uitdrukking
#kernspreuk #slagzin #zinspreuk #vertelling #empireavenue #aanbeveling
#gevoel #ervaring #sociaalmedia #netwerken