Saturday, June 7, 2014

Het Geluk van het Leven Hangt af van de Kwaliteit van Onze Gedachten.

Het Geluk van het Leven Hangt af van de Kwaliteit van Onze Gedachten.Het Geluk van het Leven Hangt af van de Kwaliteit van Onze Gedachten
Onze opvoeding is de basis van ons leven en zal in de verdere levensloopbaan een erg grote rol spelen.

Het zal in vele situaties bepalen hoe we reageren en wat er bij zo’n voorval in onze gedachten om gaat.

Dit zal simpelweg overduidelijk gaan beslissen en definiëren hoe wij gaan repliceren op dat tijdstip.

Onze gedachtegang is dan de grote beslisser van de constellatie en
houding van ons inschatting vermogen waar educatie zeer belangrijk is.

Te weinig bevattingsvermogen en competentie zal bijna iedere
communicatie ongecontroleerd en uit de hand laten lopen door een
averechtse houding.

Voldoende ervaring en wijsheid wat in de loop der jaren aan ons geleerd
is of wat wij onszelf aangeleerd hebben door ervaringen zal de toegeving
zijn voor alles in bedwang te houden met fatsoenlijke uitspraken en
gedragingen.

Hoe meer cognitie we bezitten met opgedane levenservaringen kan dit ons
een mindere adrenaline opstoot geven en een sneller reflex voor respons.

In onze convictie kan dan snel iets ingegeven worden wat zeer
intelligent beoordeeld zal worden en die dan direct met een verstandig
weerwoord of actie daaraan weerstand word geboden.

De waardigheid en kwaliteit van onze gedachten zal in vele gevallen de juiste beslissingen maken door de adequate beoordeling.

Trefzekere vaststellingen zijn instaat om ons geluk te bevorderen door onze extreme zienswijze en gedachtengang in dit leven.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen