Tuesday, September 2, 2014

Een fout kan niet Worden Gewist, maar met Tolerantie Kunnen we het Onder Ogen Zien.

Een fout kan niet Worden Gewist, maar met Tolerantie Kunnen we het Onder Ogen Zien.Een fout kan niet Worden Gewist, maar met Tolerantie Kunnen we het Onder Ogen Zien
Niemand is volmaakt en
iedereen heeft een gebrek aan iets, velen zijn opzoek naar perfectie of
willen behoren tot de perfectionisten.

Wij allemaal hebben karakterfouten door tekortkomingen, onvoldoende
kennis of een gemaakte vergissing en dan is verdraagzaamheid de enige
uitweg om de vrede te bewaren.

Als we iets direct incorrect interpreteren zal onze bloedstroom direct
verhogen en zullen we gelijk verontwaardigd en verergerd reageren.

Waardoor ons vrolijke humeur verandert in een schaduwzijde en we
eigenlijk onszelf tekort doen, omdat we dat niet verdienen en het
onnodig is.

Terwijl als we er positief tegenaan kijken, gelijk weten waar we aan toe
zijn en niet met een kwaadaardige tegenbeweging naar buiten hoeven te
komen.

We leren gelijk op dat moment wie ervoor ons staat of in deze positie heeft gebracht.

Waarna we in alle kalmte de correcte oorzaak ervan kunnen ontdekken of misverstanden oordeelkundig moeten bespreken.

Prikkelbaar zijn geeft alleen maar frustratie voor onszelf en dat is
onverstandig, doordat we in een kwaadaardige bui de zenuwcontrole kunnen
verliezen, dus beter blijven lachen.

Een fout die al gemaakt is kunnen we onmogelijk wissen maar door het
gelijk te tolereren kunnen we het onder ogen zien en dan daarna
vreedzaam ontraadselen.
Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen