Saturday, April 26, 2014

We kunnen onze eigen Reputatie niet Opbouwen, het Word Gegeven door Mensen die Ons Respecteren.

We kunnen onze eigen Reputatie niet Opbouwen, het Word Gegeven door Mensen die Ons Respecteren.We kunnen onze eigen Reputatie niet Opbouwen, het Word Gegeven door Mensen die Ons Respecteren
Een reputatie hebben kan veel voordelen
hebben in ons leven door bekendheid voor het meesterschap van geleverde
prestaties van ons.

Dit is meestal tot stand gekomen door mensen die ons bewonderen door karakter of geleverde resultaten met een bepaalde materie.

Dit kan een uitgebreid vakgebied zijn waar wij ons volledig op hebben
toegelegd en daardoor na veel studie en hardwerken in de gelegenheid
zijn gekomen om prestaties te leveren.

Waardoor anderen daar ontzag en bewondering voor hebben gekregen dat wij
dit hebben kunnen vervaardigen en uitvoeren enzo konden presteren.

Hoogachtend eerbiedigen ze ons door het te appreciëren en alles op prijs
te stellen  waardoor zij daarmee een onderscheiding aanreiken aan ons.

Het is een goed gevoel om gewaardeerd te worden en een geluk als wij een
karakter hebben dat anderen respecteren door onze levensstijl.

Het is een eer om ons leven zo te kunnen samenstellen en combineren dat
wij er zelf heel gelukkig mee zijn en daarmee ook nog eens anderen
vreugde meegeven.

Want een reputatie word gegeven doordat mensen tevreden of ontevreden zijn door ons te kennen in goede of kwade zin.

Maar als we het goede voorhebben met alles wat wij doen in ons leven en
geen kwade bedoelingen zullen mensen eerder aanbidden dan verafgoden.

Bij geleverde prestaties zullen ze ons altijd in ere houden en er ontzag
voor hebben, omdat ze alles naar waarde kunnen inschatten hoe wij ons
gedrag vertonen en met wat wij gedaan hebben.

Er zullen altijd mensen zijn die niet alles op prijs stellen met wat wij
doen maar als we het grootste deel van de personen die bekenden zijn
tevreden kunnen stellen en vreugde bezorgen voor een prettiger leven dan
moeten we dat als succesvol zien.

Respect moeten we verdienen door goede dingen te verrichtten en
organiseren waardoor er een goede reputatie ontstaat door de krediet die
anderen ons geven.

Erkenning van een goed gedrag of prestaties is het geven van bewondering
en respect en kan anderen een eergevoel geven met een teken van
waardering.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen