Monday, December 22, 2014

Alles van Waarde moet Hard worden Verdiend door Ons Zelf, in Plaats van Afhankelijk van Iemand Anders te Zijn

Alles van Waarde moet Hard worden Verdiend door Ons Zelf, in Plaats van Afhankelijk van Iemand Anders te ZijnAlles van Waarde moet Hard worden Verdiend door Ons Zelf, in Plaats van Afhankelijk van Iemand Anders te Zijn
Respect
van anderen en dingen bezitten wil iedereen en het liefst zoveel
mogelijk, alleen sommigen willen het verkrijgen over de rug van anderen.

Het maakt niet uit hoe het word verkregen als hun maar de nieuwe eigenaar ervan worden zonder al teveel moeite.

Eer of trots hebben deze personen niet voor hunzelf, want de narigheid
en pijn die hun veroorzaken blijft achter voor een ander die hun
vertrouwde.

Berouw voor het verdriet en emoties die ze bij anderen aanrichten doet
hun niets ze zijn emotieloos en geven niks om de consequenties van de
nasleep ervan.

Wat er in zulke personen hun gedachten omgaat kan raadselachtig zijn,
want zelfrespect of waardering voor anderen die hun vertrouwde “lappen
ze aan hun laars”.

Ze zijn er zich niet van bewust dat de  dingen die we verdienen door
onze eigen handen, het meer te waarderen is dan te wachten tot een ander
zijn lepel ons zal voeden.

Als wijzelf dingen presteren en iets kunnen volbrengen met een goed
eindresultaat, dan zijn wij daar tevreden en trots op, maar dat soort
volk is trots wanneer het gelukt is om ons te benadelen.

Het maakt hun niet uit hoeveel schade ze aanrichten bij en voor anderen,
want dat is niet meer hun bezigheid, zij hebben hun slag al geslagen en
zijn weltevreden.

Dat is hun levensstijl en opvatting over het leven en gewetenswroeging
of meedogendheid of zelfverwijt hebben ze niet, het is een
vergenoegdheid en overwinning voor hen.

Zij zijn altijd afhankelijk van een nieuw slachtoffer en kans dat ze
worden vertrouwd om hun slag te slaan, maar dat blijft nooit levenslang
goed gaan en het recht zal een keer zegevieren.

In plaats van afhankelijk te zijn van anderen, moeten we hard werken met
voldoening en dat zal ons de waarde en trots geven in leven wat het
verdient.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen