Saturday, May 10, 2014

Leven om Afhankelijk van Elkaar te zijn is de Gouden Regel van de Natuur.

Leven om Afhankelijk van Elkaar te zijn is de Gouden Regel van de Natuur.Leven om Afhankelijk van Elkaar te zijn is de Gouden Regel van de Natuur
Een levensbeschrijving geven we over iedereen die we ontmoeten is het niet met woorden dan is het wel in onze gedachten.

Er zijn vaak dingen die de meesten mensen onbewust vergeten of er niet
gelijk bij stil staan dat wij elkaar allemaal nodig hebben op deze
planeet om te overleven.

Iedereen die denkt dat ze onafhankelijk zijn van andere personen om op
een normale manier te overleven heeft het totaal verkeerd.

Het maakt ook niet uit wie of wat ze zijn we zijn allemaal afhankelijk
van elkaar, soms hebben we de keuze om bepaalde personen te kiezen.

Maar dat is ook niet altijd zo en dan kan het wel eens onplezierig zijn
maar we hebben op dat moment dan gewoon geen keuzemogelijkheid.

Afhankelijk zijn van anderen is ook een zeer serieuze zaak, omdat we
niets zelf kunnen regelen en onderdanig moeten zijn doordat we ze nodig
hebben om iets gedaan te krijgen.

Het is eigenlijk een onbewuste martelgang maar het is nu zo normaal in
ons leven dat we het anders zien en er gewoon traditioneel en
gebruikelijk mee om gaan.

Het schept ook de vrede onder de mensen als we afhankelijk van elkander
zijn, want er moet een keuze gemaakt worden onder elkaar om dingen
gedaan te krijgen.

Dat voortbestaan geeft daarom beperkingen in ons gedrag en zal daarmee
het karakter kunnen kalmeren om niet uitgesloten te worden van bepaalde
voorzieningen.

Eigenlijk is alles voor onze levenswijze goed geregeld door moeder der
natuur als iedereen zich verstandig zou gedragen en de regels wil
opvolgen.

Temperament en een standvastige persoonlijkheid geeft meerdere
mogelijkheden om op een sociale en begrijpelijke manier tezamen met
anderen in een vriendelijke sfeer alle behoeften gedaan te krijgen voor
alle betrokkenen.

Deze gouden regel van moeder der natuur om afhankelijk van elkaar te
zijn is er voor iedereen in de levensloop en zal niet ongeschonden
worden.

Het is triest dat daarom bepaalde mensen veranderen en denken in hun existeer op aarde  ”gebruiken of gebruikt worden”Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen