Tuesday, May 20, 2014

Prestatie is Dichter bij Ons als we het Niveau van Onze Aspiratie Gestaagd kan Verhogen.

Prestatie is Dichter bij Ons als we het Niveau van Onze Aspiratie Gestaagd kan Verhogen.Prestatie is Dichter bij Ons als we het Niveau van Onze Aspiratie Gestaagd kan Verhogen
Presteren of een heldendaad verrichten
willen we allemaal in ons leven om onze trots omhoog te brengen en graag
zouden we dat onophoudelijk doen.
Maar om dingen onafgebroken te
vermeerderen moeten we een grote eerzucht hebben en de ambitie met
volharding door continu het arbeidsproces vol te houden.
Aanhoudend promoveren vergt veel
energie en psychische aandacht om de superioriteit vol te houden of een
verbetering van permanente kwaliteit.
Opvoeren van performatie zal een
doelstelling kunnen bereiken als we rekening houden met supplerende en
toenemende kwaliteits verbeteringen.
Door een doelwit te stellen met een
uitgebreide omvang van inspiratie en streven met een ambitieuze
gedrevenheid om dat te volbrengen zijn wij tot veel dingen instaat.
Het niveau dat wij dan willen en zullen
bereiken is doordat we instaat zijn om onze grenzen te verleggen en zo
steeds onszelf kunnen bevoordelen naar een hoger level.
Met toenemend prestatievermogen en zorg
te dragen voor kwaliteitsverbetering zal dit ons tot de betere klasse
laten behoren en zal het opvijzelen van productie normaal zijn.
Alleen dan kunnen we prestatiegericht
te werk gaan en met succes het niveau van onze aspiratie gestaagd in een
schakering zien verhogen tot uitstekende prestaties.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen