Thursday, November 20, 2014

De Beproeving in het Leven zal ons Alleen maar Verbeteren, dus Doe er Niet Verbitterd Over.

De Beproeving in het Leven zal ons Alleen maar Verbeteren, dus Doe er Niet Verbitterd Over.De Beproeving in het Leven zal ons Alleen maar Verbeteren, dus Doe er Niet Verbitterd Over
Het leven zit vol met verrassingen en
daar worden wij allemaal mee geconfronteerd een ieder op zijn andere
manier, dit geeft kansrijke ervaringen waar we onze levensles mee leren.

Daarbij zijn leuke en bittere gewaarwordingen die wij zullen moeten
ontmoeten waardoor ons humeur een ommezwaai kan maken en dat onze dag
kan maken of breken.

Beter is om alles vanuit een positief perspectief te bekijken doordat
van iedere gebeurtenis er een nieuwe levensweg voor ons opent.

Elke belevenis is een nieuwe ondervinding en experiment waar wij van
leren en daarna weten hoe daarmee om te gaan in de toekomst.

Eigenlijk is het dan nog niet zo slecht om veel mee te maken en ons
eigen daar iedere keer weer uit te redden met een goed resultaat.

Daardoor zijn we steeds wijzer geworden en “door schade en schande word men wijzer” word er beweerd en dat is ook zo.

Op de beklagenswaardige momenten waar wij eerder een sterke schouder en
medelijden nodig hebben, maar dan verdere tegenslag ondervinden krijgen
wij te maken met de hardheid van het leven.

Dat er eigenlijk net zoals in de natuur geen genade is en dat we geheel
op onszelf aangewezen zijn om dat te overleven als het er echt op
aankomt tussen leven en dood zodat er keuzes gemaakt moeten worden.

Op deze amerij leren we de kernpunten van de mensheid en hoe hard en
onrechtvaardig het soms kan zijn, maar een ieder zijn streven is om dit
te overleven dus is het een harde lering.

Een onderrichting die ons moraal laat krijgen en laat zien waar we zelf
voorstaan als het echt noodzakelijk is en die alleen maar vooruit
denkend is en geen terugweg kent.

Daar kunnen we verbitterd over  zijn, maar elke bitterheid in ons leven
zal een beproeving zijn om te verbeteren en perfectioneren met de kans
op verrijking die een tegenactie kan geven voor een interactionistische
perspectief.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen