Monday, November 3, 2014

De Perfectie in het Leven is wanneer We in Staat zijn om te Handelen in Vrede ter Overeenstemming met wat Komt uit Onze Mond.

De Perfectie in het Leven is wanneer We in Staat zijn om te Handelen in Vrede ter Overeenstemming met wat Komt uit Onze Mond.De Perfectie in het Leven is wanneer We in Staat zijn om te Handelen in Vrede ter Overeenstemming met wat Komt uit Onze Mond
Emoties en frustraties kunnen ons
verdriet en pijn bezorgen waardoor wij prikkelbaar zijn en kunnen
reageren als een leeuw die zijn prooi wil verslinden.

Bij zo’n actie verliezen wij alle controle en doen dingen waarvoor niet
geleerd is en volledig beheerst word door emoties wat geheel niet bij
ons past.

Wij kunnen ons dat gedrag ook niet permitteren om als een draak vuur te
spuwen op alles wat ons irriteert, dat doet geen goed aan onze
reputatie.

Daarom is het verstandig als wij iets horen of zien wat ons niet bevalt
tot tien te tellen voordat wij erop reageren vanuit ons hart.

Spreken en direct reageren is makkelijk, maar het allerbelangrijkste is
hoe we erop handelen zoals een correcte manier en respons met vreedzame
actie.

Probeer altijd kalm en beheerst te blijven hoe moeilijk het ook is, laat
het verstand wat wij bezitten zijn werk doen en kwaad worden door
emoties maakt een verliezer van ons.

Iemand die kwaad doet of spreekt gebruikt zijn verstand al verkeerd en
om daar emotioneel of abnormaal op in te gaan maakt van ons ook een
onverstandige persoon.

En daar willen we toch niet mee geassocieerd worden dat wij hun
gewoontes moeten overnemen om gelijk te krijgen, dat hoeft helemaal niet
geforceerd te worden.

Neem direct het gesproken woord of acties op in onze hersenen en verwerk ze zo dat we de mening van hun weten en het onthouden.

De ongemanierde houding of sluwheid van hun nemen we over en reageren in
alle stilte en rust met een relax antwoord op hun actie.

In ons hart weten we dat hun fout zijn maar hoeven hun dat niet gelijk
te laten merken door geforceerd onze emoties te tonen, eerst moeten we
de shock goed verwerken.

Ontgoocheld geven we een diplomatiek antwoord en weten in onze gedachten dat wij te doen hebben met een inferieure persoon.

Van daaruit kunnen wij met evenwichtige en doordachte handelingen de
conversatie met samenspraak en de acties voortzetten met volledig
verstand.

Het is altijd beter om in vrede te onderhandelen om de woorden te kunnen
perfectioneren wat eruit onze mond gesproken word ter overeenstemming
van te reageren met emoties.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen