Sunday, November 2, 2014

We Moeten altijd Vertrouwen hebben op ons Eigen Instinct, in Plaats van het Geloof van Anderen.

We Moeten altijd Vertrouwen hebben op ons Eigen Instinct, in Plaats van het Geloof van Anderen.We Moeten altijd Vertrouwen hebben op ons Eigen Instinct, in Plaats van het Geloof van Anderen
Het is niet ongewoon of raar om te zeggen
of te denken dat vertrouwen in onszelf ons kan maken en vertrouwen in
anderen hebben ons kan breken.

Het klinkt misschien hard en ongemanierd maar denk dat de meesten onder ons deze ervaringen kunnen delen als waarheid.

We moeten altijd vertrouwen leggen op onze eigen vermogen van instinct,
in plaats van direct iemand anders te geloven en daar beslissingen op of
over nemen.

Onze gevoelens en denkwijze over iets zal ons niet vaak in de steek
laten en heeft vele malen het bewijs geleverd, dus het beste is om dat
vertrouwen in onszelf op te volgen.

Ons gehele organische mechanisme is ingesteld om signalen te geven bij
iets wat verkeerd is, het hart geeft al die waarschuwingen door naar
andere organen waardoor het bloed sneller gaat stromen en eigenlijk
alles alert is.

Dus ons hart volgen zal bijna altijd een goede uitkomst geven of ons de
les geven die wij nodig hebben om progressie te maken in ons leven.

Altijd vertrouwen op de stem en de gedachte van onszelf, zelfs als het
verkeerd is soms, dus we zullen niet de schuld naar anderen hoeven te
schuiven.

Beslissingen door onszelf zijn niet te verwijten aan anderen dus het zal
ons ook meer rust geven door een sneller begrip en leerproces over de
gang van zaken.

Een ander zouden we door kwaadheid kunnen gaan haten als ze ons
verkeerde informatie geven en daardoor een slechte invloed achterlaten.

Daarom verlies nooit het geloof in onszelf en ben er van bewust dat
iedereen fouten maakt en tegenover jezelf is het beter om een fout te
maken voor een goed besef in vrede.

In plaats van het direct geloven van anderen zullen we beter ons instinct opvolgen en daar vertrouwen in hebben.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen