Wednesday, November 19, 2014

Verwaandheid Kan een Gevolg zijn van Teveel Zelfvertrouwen, dus Wees Voorzichtig met Het.

Verwaandheid Kan een Gevolg zijn van Teveel Zelfvertrouwen, dus Wees Voorzichtig met Het.Verwaandheid Kan een Gevolg zijn van Teveel Zelfvertrouwen, dus Wees Voorzichtig met Het
Als het goed met ons gaat en we
verstandig kunnen nadenken en dat ook nog eens doordacht en
verantwoordelijk gebruiken kan er een teken van trots zijn.

Verwaand zijn en minachtend tegenover anderen doen, omdat we denken
alles beter te weten is een arrogante houding aannemen waarover niet
veel goeds te vertellen is.

Iedereen is gelijk en alleen wij hebben niet allemaal dezelfde intelligentie op het zelfde niveau of over een onderwerp.

Maar dat neemt niet weg dat iemand daardoor meer of minder is dan een
ander, we moeten gewoon gelijkwaardig behandeld worden daar hebben we
recht op.

Zelfvertrouwen hebben is erg goed maar teveel zodat we denken meer te
zijn dan een ander is absurd en totaal onnodig, wees alleen blij als je
speciaal bent en waardeer dat dan ook.

Laat niet het succes boven ons hoofd stijgen, zodat we anderen gaan
kleineren en ze behandelen als een mindere, want dat is niet zo.

Als iemand zichzelf ingenieus en bijdehand vind, laat het gedrag dan ook
zo zijn en laat anderen de intelligentie voelen en merken door hen te
permitteren zoals ze zijn en dat te tolereren.

Klein verstand gebruiken is verwaand doen, ruime geest hebben is
zelfvertrouwen hebben en weten daarmee om te gaan met de juiste
persoonlijkheid.

Wees voorzichtig met het denken alles beter te weten, zelfvertrouwen is
goed maar verwaand doen kan als gevolg hebben dat we alleen achter
blijven door onze intelligentie verkeerd te gebruiken.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen