Sunday, November 23, 2014

Herhaalde Inspanning van de Consistentie is de Essentiële Voorwaarde voor Succes.

Herhaalde Inspanning van de Consistentie is de Essentiële Voorwaarde voor Succes.Herhaalde Inspanning van de Consistentie is de Essentiële Voorwaarde voor Succes
Het karakter is de aandrijf motor en
inhoud van ons leven als we makkelijk over de dingen denken zal het
daardoor niet gemakkelijker worden maar juist moeilijker.
We hebben standvastigheid en doorzettingsvermogen nodig om de dingen te volharden waar we mee bezig zijn.
Opgeven is iets wat wij alleen maar in
uiterste nood moeten doen met in onze gedachten al berekent dat we op
zeker geen uitwerking zullen kunnen bereiken.
Maar de echte doorbijters blijven
voortbouwen en doorgaan waar ze aan zijn begonnen en hebben daar zoveel
vertrouwen in doordat ze iedere dag de vorderingen zien met hun eigen
ogen.
Consequent en systematiek zijn ze
voortdurend bezig om de stappen van hun plannen op te volgen met een
gedreven continuïteit en vertrouwen.
Ze weten dat de krachtsinspanningen die
hun nu verrichten een waarde van duurzaamheid heeft en bij doorzetten
beloont zal worden.
Iedere dag bouwen ze aan de toekomst
door steeds maar weer een arbeidsproces te verrichten waarmee een
groeiende expansie zichtbaar is.
Met een veronderstelling en grondpatroon als getuige dat als ze zo door blijven gaan het onmogelijk is om te falen.
Tekortschieten is ondenkbaar, want
progressie is voor iedereen openlijk, waarneembaar en tastbaar waardoor
interesse probleemloos zal worden opgewekt bij anderen.
De essentiële voorwaarden voor succes
is de consequentheid van herhaalde inspanningen die een bevestigende
opbouwende waarde beschikken.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen