Tuesday, November 4, 2014

Het Maakt niet uit hoe We het Verleden hebben Verknoeit, Zolang we het Heden maar niet Verpesten.

Het Maakt niet uit hoe We het Verleden hebben Verknoeit, Zolang we het Heden maar niet Verpesten.Het Maakt niet uit hoe We het Verleden hebben Verknoeit, Zolang we het Heden maar niet Verpesten
Voor iedereen is het verleden
gepasseerd en bepaalde tijdstippen kunnen zich herhalen maar het meeste
zal nooit meer terug komen in ons leven.
Dus vooruit kijkend naar een betere toekomst is het voornaamste om in gedachten te reserveren en daar aan vast te houden.
We moeten in acht nemen dat alles wat
achter de rug en de revue gepasseerd is tot het verleden behoren dus dit
opgeschreven kan worden als geschiedenis met een herrinering geschenk
voor ons verdere leven.
Verbeteren en leren kunnen we van alle belevingen maar het is al gebeurd en niet meer terug te draaien om het overnieuw te doen.
Laat het een les zijn en rectificeer
iedere fout die wij gemaakt hebben, zodat onze gevoelens improviseren
door de opgestelde houding die daardoor aangenomen word.
Maak excuses tegen de personen en
onszelf om ons en anderen te laten beseffen dat wij weten op dit moment
en misschien niet op het ogenblik dat wij iets verkeerds gedaan hebben.
Geef hen een spijtbetuiging zodat het
boek gesloten kan worden en we misschien een nieuw hoofdstuk tezamen
kunnen voortzetten in vrede met blijdschap.
Allemaal maken we fouten bewust of
onbewust en als wij achteraf daar de nutteloosheid van inzien en spijt
ervan hebben is er progressie in onze denkwijze.
Geef elkaar de ruimte er zijn al genoeg
problemen in de wereld probeer daarom die van ons te minimaliseren en
praat het uit als dat mogelijk is.
Er zijn natuurlijk altijd
gebeurtenissen die met de allerliefste woorden die gesproken kunnen
worden nooit een oplossing zullen geven, maar daar is acceptatie de
beëindiging van.
Het is geven en nemen in het leven en
daar zal nooit een goed balans in zijn, maar wanneer we tevreden zijn en
dat accepteren zal de rust en vrede zijn dienst bewijzen.
We leven in het nu en het meermaals dus
maak daar het beste van en verpest het niet, laat het verleden rusten
dan vergaat onze wereld niet, leer ervan en verbeter het alleen maar in
beter.Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

Auteur Jan Jansen